Studia podyplomowe prowadzone przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum - Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Lekarskim UJ CM


Antropologia sądowa w praktyce - REKRUTACJA TRWA

Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship - REKRUTACJA TRWA

Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie - REKRUTACJA TRWA

Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych - REKRUTACJA TRWA

Epidemiologia i kontrola zakażeń. Dochodzenie epidemiologiczne - REKRUTACJA TRWA

Koloproktologia praktyczna - REKRUTACJA TRWA

Medycyna bólu

Medycyna ekstremalna i medycyna podróży - REKRUTACJA TRWA

Neurologopedia z elementami audiofonologii - REKRUTACJA TRWA

Optymalizacja zarządzania aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia - REKRUTACJA TRWA

Podstawy psychoterapii - REKRUTACJA TRWA

Psychoonkologia w praktyce klinicznej - REKRUTACJA TRWA

Szczegółowe zagadnienia psychoterapii - REKRUTACJA TRWA

Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna - REKRUTACJA TRWA