POKOLenia – Podnoszenie Kompetencji Lekarskich

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej” (umowa nr POWR.05.04.00-00-0147/18-00) chciałby zaoferować lekarzom nieodpłatne szkolenia podyplomowe z dziedziny „Holistyczna opieka okołozabiegowa nad pacjentem geriatrycznym oraz chirurgia małoinwazyjna.”
Szkolenia realizowane są w trybie hybrydowym:
1 dzień seminaria online,
2 dzień warsztaty online,
3 dzień 9 godzin akademickich praktycznych warsztatów z laparoskopii (szycie, wiązanie i zespolenia wewnątrzustrojowe w laparoskopii) na najnowocześniejszych symulatorach laparoskopowych.Warunek uczestnictwa: prawo wykonywania zawodu lekarza.
Uczestnicy szkolenia otrzymają 16 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Moduł reumatologiczny

 

Moduł psychiatryczny

 

Moduł chirurgiczny

Opis seminariów i warsztatów dla modułu
 
Opis seminariów i warsztatów dla modułu
 
Opis seminariów i warsztatów dla modułu
   

Głównym celem projektu jest doskonalenie wiedzy, umiejętności medycznych i kompetencji społecznych opartych o Evidence Based Medicine dotyczących leczenia chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz umiejętności chirurgicznych w postępowaniu z pacjentami w wieku podeszłym.

Program szkolenia skupia się na trzech specjalizacjach – psychiatria – reumatologia – chirurgia – mają zasadnicze znaczenie dla współczesnej medycyny, zwłaszcza w kontekście starzenia się społeczeństwa polskiego i zwiększającej się liczby osób w wieku podeszłym.

Program szkoleniowy jest innowacyjnym połączeniem wiedzy, praktycznych umiejętności z zakresu: chirurgii, psychiatrii oraz reumatologii i kompetencji społecznych związanych z właściwymi interakcjami społecznymi i komunikacją pomiędzy lekarzem i pacjentem w starszym wieku (lub jego rodziną). Interdyscyplinarny charakter proponowanych warsztatów i seminariów wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych lekarzy, którzy mimo gotowości do doskonalenia swoich kompetencji, nie zawsze mają ku temu szansę, ze względu na nieuwzględnienie niektórych niezwykle istotnych zagadnień w ramach programów specjalizacyjnych.

W trakcie naszych szkoleń zostanie położony nacisk na zajęcia praktyczne z wykorzystaniem symulacji medycznej (75% czasu szkolenia).

Lekarz kończąc kurs otrzymuje 16 punktów edukacyjnych.

Udział w kursach jest bezpłatny!

Możliwość organizacji szkoleń organizowanych w dogodnym terminie, w Państwa miejscu pracy


Dowiedz się więcej o projekcie
Rejestracja i logowanie
Instrukcja rejestracji i logowania
Szczegółowy opis tematów kursów:
Opis seminariów i warsztatów moduł reumatologiczny
Opis seminariów i warsztatów moduł psychiatryczny
Opis seminariów i warsztatów moduł chirurgiczny