Relacja z Konferencji „Interdyscyplinarne problemy diagnostyczno- terapeutyczne w populacji geriatrycznej” – 19.04.2024

W dniu 19 kwietnia 2024 roku w Auli Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów pt. „Interdyscyplinarne problemy diagnostyczno- terapeutyczne w populacji geriatrycznej” skierowana jednoczasowo do trzech zawodów medycznych: lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Mimo, że konferencja była organizowana po raz pierwszy, wzięło w niej udział ponad 100 uczestników z całej Polski.
Konferencję otworzył prof. dr. hab. Tomasz Grodzicki Prorektor UJ ds. CM, który także przed-stawił wykład inauguracyjny. Kolejne sesje były poświęcone wybranym problemom klinicznym w populacji geriatrycznej i dotyczyły następujących zagadnień: Wielochorobowość, Nadciśnienie tętnicze, Choroba niedokrwienna serca oraz Kardioonkologia.

W każdej sesji omawiane zagadnienia były prezentowane z punktu widzenia lekarza, diagnosty laboratoryjnego oraz farmaceuty. Sesje kończyła dyskusja, która stwarzała możliwość podkreślenia konieczności współpracy interdyscyplinarnej.
Ostatnim punktem programu Konferencji było seminarium dotyczące Wpływu leków na wyniki badań laboratoryjnych.


Wydarzenie było objęte honorowym patronatem prof. dr. hab. Tomasza Grodzickiego Prorektora UJ ds. CM oraz mgr. Marcina Jędrychowskiego, dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
W organizację konferencji włączyły się samorządy zawodowe: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Okręgowa Izba Aptekarskiej w Krakowie, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, które udzieliły swoich patronatów.
Mamy nadzieję, że konferencja stanie się wydarzeniem cyklicznym z coroczną interdyscyplinarną dyskusją różnorodnych problemów diagnostyczno-terapeutycznych.