Kursy doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów

POKOLenia – Podnoszenie Kompetencji Lekarskich


Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa jednostek ochrony zdrowia. Optymalizacja inwestycji medycznych w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem aparatury medycznej. Jak doprowadzić do powodzenia przedsięwzięcia?

Data: 28 października 2022
Miejsce szkolenia: Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40, 31-501 Kraków

Lekarz jako uczestnik postępowań w sprawach o błędy medyczne – szkolenie praktyczne

Data: 13 października 2022
Miejsce szkolenia: Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40, 31-501 Kraków

Warsztaty Laparoskopia w Urologii

Data: 26-28 października 2022
Miejsce szkolenia: Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40, 31-501 Kraków

Szkolenie „Instrumentarium chirurgiczne i inne wyposażenie narzędziowe sal operacyjnych– zasady optymalnego doboru, zarządzania i regeneracji”

Szkolenie pod patronatem: Aeskulap Chifa sp. z o.o.
Data: 23 czerwca 2022 (czwartek)
Godzina: 8.30-18.00
Miejsce szkolenia: Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40, 31-501 Kraków

Warsztaty “Laparoskopia w Urologii” – kurs doskonalący dla średniozaawansowanych i zaawansowanych.

Szkolenie pod patronatem: Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Daty: 20-22 czerwca 2022 (czwartek)
Godzina: 8.30-14.30
Miejsce szkolenia:
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40, 31-501 Kraków
Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej SU w Krakowie, ul Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

Kurs specjalizacyjny “Ból i zaburzenia psychiczne”.

Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematem kursu
Organizator- Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej CM UJ
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Iwona Filipczak Bryniarska
Data: 2 czerwca 2022
Godzina rozpoczęcia: 18.00
Miejsce szkolenia: Restauracja Chimera, Kraków, ul. Św. Anny 3
Program kursu:
Ból i zaburzenia psychiczne- trudne przypadki przypadki pacjentów w codziennej pracy specjalisty medycyny paliatywnej – dr n. med. Iwona Filipczak- Bryniarska, dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ
Wyzwania w leczeniu bólu u pacjenta hematologicznego (opis przypadków)dr n. med. Barbara Grabowska
Bieżące sprawy opieki paliatywnej w Małopolsce – dr n. med. Iwona Filipczak- Bryniarska

Kurs „Wprowadzenie do techniki endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej”

Patron techniczny szkolenia: Olympus
Data: 22 kwietnia 2022 (piątek)
Godzina: 9-12
Miejsce szkolenia: Pracownia Endoskopowa NSSU
Program kursu „Wprowadzenie do techniki endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej”
9:00 – 9:15 Wprowadzenie – Prof. Michał Kukla.
9:20 – 9:45 Techniczne aspekty podśluzówkowych dyssekcji – dr Michał Spychalski
9:45 – 10:15 Wskazania do ESD w nowotworach górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego – dr Marek Winiarski
10:15-11:15 Transmisja zabiegu/ów ESD z komentarzem – dr Michał Spychalski
11:15 – 11:30 Instrumentarium – Dominik Pawlik
11:30 -12:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Opłata za warsztaty – 150 zł.
Wpłaty na Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, nr rachunku bankowego: 03 1240 6292 1111 0011 1102 6420
Limit 12 miejsc.
>>> Rejestracja na warsztaty<<<
Lekarze uczestniczący w warsztatach uzyskają 4 punkty edukacyjnych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 października 2004 roku (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1923) w sprawie dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Warsztaty „Technika szycia w chirurgii laparoskopowej”

Warsztaty odbywają się w ramach II Konferencja Choroby jelita grubego realizowanej w dniach 21-22.04.2022

Miejsce realizacji- NSSU Prokocim ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków.

Warsztaty dedykowane są lekarzom.
Program warsztatów „Technika szycia w chirurgii laparoskopowej” – 21 kwietnia 2022, godziny: 9:00 – 13:00
Kierownik naukowy: Prof. Antoni Szczepanik
Prowadzący ćwiczenia: Dr hab. Mateusz Rubinkiewicz, dr Łukasz Bobrzyński
Partner techniczny: KARL STORZ Polska Sp. z o.o.
Plan zajęć:
• Wstęp – podstawowe techniki laparoskopowe (5min)
• Prezentacja narzędzi laparoskopowych dla obu podgrup (dissektor, grasper, imadło, nożyczki) (5min)
• Prezentacja pracy na trenażerach – obsługa trenażera, ergonomia pracy przy stanowisku, sposób przeprowadzenia ćwiczeń (15 minut)
• Ćwiczenia – podstawowe techniki laparoskopowe (labirynt, gumki, kulki, ew. tubusy i jeżyk) (90 minut)
• Przerwa kawowa (30 min)
• Wstęp – sposoby wiązania wewnątrzustrojowego (5 min)
• Prezentacja pracy na trenażerach – sposób przeprowadzenia ćwiczeń (15 minut)
• Wiązanie wewnątrzustrojowe (70 minut)
Opłata za warsztaty – 250 zł (opłata dla pierwszych 10 pełnopłatnych uczestników Konferencji Choroby jelita grubego wynosi – 100 zł, decyduje kolejność zgłoszeń).
Wpłaty na Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, nr rachunku bankowego: 03 1240 6292 1111 0011 1102 6420
Limit 12 miejsc.
>>> Rejestracja na warsztaty<<<
Lekarze uczestniczący w warsztatach uzyskają 4 punkty edukacyjnych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 października 2004 roku (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1923) w sprawie dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.