Kursy dla lekarzy dentystów – rok 2021

Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia OC i NNW obowiązującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego.
Do pobrania druk oświadczenia – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC i NNW.

Ogólne zasady udziału w kursach realizowanych przez MCKP CM w trybie zdalnym


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy dentystów organizowane przez MCKP CM:

Specjalizacje:
Chirurgia stomatologiczna ; Chirurgia szczękowo-twarzowa ; Protetyka stomatologiczna ; Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Chirurgia stomatologiczna:

05-781/3-05-001-2021 Implantologia stomatologiczna 7-11.06.2021 KURS STACJONARNY

Chirurgia szczękowo-twarzowa:

05-704/3-01-005-2021 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej 27-29.01.2021 KURS STACJONARNY

05-704/3-09-001-2021 Złamania oczodołu- rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie 14-16.04.2021 KURS STACJONARNY

05-704/3-12-003-2021 Choroby ślinianek- rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie 28-30.04.2021 KURS STACJONARNY

05-704/3-11-002-2021 Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie chirurgiczne wrodzonych oraz nabytych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych 9-11.06.2021 KURS STACJONARNY

05-704/3-10-004-2021 Zachowawcze i chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy 23-24.06.2021 KURS STACJONARNY

Protetyka stomatologiczna:

05-784/3-03-001-2021 Leczenie protetyczne w trudnych przypadkach bezzębia z zastosowaniem biofunkcjonalnego systemu protetycznego BPS 9-10.02.2021

05-784/3-10-004-2021 Implantoprotetyka stomatologiczna – podstawy teoretyczne oraz chirurgiczne 15.02-14.04.2021

05-784/3-05-003-2021 Wprowadzenie do współczesnej protetyki stałych protez zębowych 18.02.2021

05-784/3-14-005-2021 Leczenie zespołowe: periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia 19.02.2021

05-784/3-03-002-2021 Leczenie protetyczne w trudnych przypadkach bezzębia z zastosowaniem biofunkcjonalnego systemu protetycznego BPS 22-23.06.2021

Stomatologia zachowawcza z endodoncją:

05-786/3-04-006-2021 Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych 14-16.04.2021

kurs w przygotowaniu Leczenie endodontyczne z wykorzystaniem zabiegów chirurgii endodontycznej 13-14.05.2021 KURS STACJONARNY
Wielkość fontu
Kontrast