Kursy dla lekarzy dentystów – rok 2021

Szanowni Państwo, decyzją Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 11 marca 2020 roku, w związku zaistniałą sytuacja epidemiologiczną, wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim (łącznie z Collegium Medicum) stacjonarne zajęcia dydaktyczne. W związku z powyższym kursy będą realizowane w trybie zdalnym (za pośrednictwem platformy MsTeams). W sytuacjach wyjątkowych jednostkowe kursy będą realizowane w trybie stacjonarnym – taka informacja będzie umieszczona przy opisie kursu.

Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw NNW) obowiązującego na terenie szpitala. Do pobrania – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.

Oferta kursów jest na bieżąco aktualizowana.

Kursy doskonalące>>>


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy dentystów organizowane przez MCKP:

Specjalizacje:
Chirurgia stomatologiczna ; Chirurgia szczękowo-twarzowa ; Protetyka stomatologiczna ; Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Chirurgia stomatologiczna:

03-333/3-33-333-2021 Implantologia stomatologiczna 7-11.06.2021 KURS STACJONARNY

Chirurgia szczękowo-twarzowa:

03-333/3-33-333-2021 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej 27-29.01.2021 KURS STACJONARNY

03-333/3-33-333-2021 Złamania oczodołu- rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie 14-16.04.2021 KURS STACJONARNY

03-333/3-33-333-2021 Choroby ślinianek- rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie 28-30.04.2021 KURS STACJONARNY

03-333/3-33-333-2021 Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie chirurgiczne wrodzonych oraz nabytych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych 9-11.06.2021 KURS STACJONARNY

03-333/3-33-333-2021 Zachowawcze i chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy 23-24.06.2021 KURS STACJONARNY

Protetyka stomatologiczna:

03-333/3-33-333-2021 Leczenie protetyczne w trudnych przypadkach bezzębia z zastosowaniem biofunkcjonalnego systemu protetycznego BPS 9-10.02.2021

03-333/3-33-333-2021 Implantoprotetyka stomatologiczna – podstawy teoretyczne oraz chirurgiczne 15.02-14.04.2021

03-333/3-33-333-2021 Wprowadzenie do współczesnej protetyki stałych protez zębowych 18.02.2021

03-333/3-33-333-2021 Leczenie zespołowe: periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia 19.02.2021

03-333/3-33-333-2021 Leczenie protetyczne w trudnych przypadkach bezzębia z zastosowaniem biofunkcjonalnego systemu protetycznego BPS 22-23.06.2021

Stomatologia zachowawcza z endodoncją:

03-333/3-33-333-2021 Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych 14-16.04.2021 KURS STACJONARNY

03-333/3-33-333-2021 Leczenie endodontyczne z wykorzystaniem zabiegów chirurgii endodontycznej 13-14.05.2021 KURS STACJONARNY
Wielkość fontu
Kontrast