Kursy dla lekarzy dentystów – rok 2021

Rekrutacja na kursy specjalizacyjne w 2021 roku odbywa się w następujący sposób:


Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.


Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW obowiązującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego.
Do pobrania druk oświadczenia – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.

Kursy specjalizacyjne dla lekarzy dentystów zorganizowane przez MCKP CM:

Specjalizacje:
Chirurgia stomatologiczna ; Chirurgia szczękowo-twarzowa ; Ortodoncja ; Protetyka stomatologiczna ; Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Chirurgia stomatologiczna:

05-781/3-05-001-2021 Implantologia stomatologiczna 7-11.06.2021 KURS STACJONARNY

05-781/3-01-021-2021 Podstawy diagnostyki i leczenia w chirurgii stomatologicznej 13-17.09.2021

05-781/3-02-022-2021 Onkologia jamy ustnej i twarzowej części czaszki 20-24.09.2021

Chirurgia szczękowo-twarzowa:

05-704/3-07-016-2021 Epidemiologia, rozpoznawanie oraz chirurgiczne i skojarzone leczenie złośliwych nowotworów części twarzowej czaszki i szyi 10-12.03.2021 KURS STACJONARNY

05-704/3-09-001-2021 Złamania oczodołu- rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie 14-16.04.2021 KURS STACJONARNY

05-704/3-12-003-2021 Choroby ślinianek- rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie 28-30.04.2021 KURS STACJONARNY

05-704/3-06-017-2021 Stany przedrakowe, cechy nowotworów łagodnych i złośliwych jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki – ich rozpoznawanie i leczenie 7-8.06.2021

05-704/3-11-002-2021 Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie chirurgiczne wrodzonych oraz nabytych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych 19-21.06.2021 KURS STACJONARNY

05-704/3-10-004-2021 Zachowawcze i chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy 23-24.06.2021 KURS STACJONARNY

05-704/3-01-005-2021 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej 27-29.10.2021 kurs odwołany KURS STACJONARNY

Ortodoncja:

05-782/3-06-009-2021 Mechanika 24-25.02.2021

05-782/3-09-010-2021 Leczenie ortodontyczne dorosłych 28-29.04.2021

05-782/3-11-014-2021 Alergologia – zagadnienia ortodontyczne 13-14.05.2021


Protetyka stomatologiczna:

05-784/3-03-001-2021 Leczenie protetyczne w trudnych przypadkach bezzębia z zastosowaniem biofunkcjonalnego systemu protetycznego BPS 9-10.02.2021

05-784/3-10-004-2021 Implantoprotetyka stomatologiczna – podstawy teoretyczne oraz chirurgiczne 15.02-14.04.2021

05-784/3-05-003-2021 Wprowadzenie do współczesnej protetyki stałych protez zębowych 18.02.2021

05-784/3-14-005-2021 Leczenie zespołowe: periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia 19.02.2021

05-784/3-03-002-2021 Leczenie protetyczne w trudnych przypadkach bezzębia z zastosowaniem biofunkcjonalnego systemu protetycznego BPS 22-23.06.2021

Stomatologia zachowawcza z endodoncją:

05-786/3-02-014-2021 Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej 23-24.02.2021 KURS STACJONARNY

05-786/3-04-006-2021 Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych 14-16.04.2021 kurs odwołany

05-786/3-06-008-2021 Leczenie endodontyczne z wykorzystaniem zabiegów chirurgii endodontycznej 13-14.05.2021 KURS STACJONARNY

05-786/3-02-015-2021 Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej 22-23.06.2021 KURS STACJONARNY