Nowe kierunki studiów podyplomowych w Collegium MedicumUniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum będzie realizował 3 innowacyjne kierunki studiów podyplomowych promujące innowacyjność i interdyscyplinarność, integrujące różne dziedziny wiedzy i praktyki, takie jak medycyna, technologia, etyka i biznes w ramach Projektu nr 2023/ABM/06/00004 pn. „Innowacje w edukacji i praktyce medycznej (InnoWMed) – Podnoszenie kompetencji kadr medycznych w zakresie edukacji, medycyny translacyjnej, technik obliczeniowych, technik wizualizacji 3D z elementami Sztucznej Inteligencji”, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu nr ABM/2023/6 na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych.

Studia umożliwią zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji, a poprzez integrację nowoczesnych technologii, metod analizy danych i innowacyjnych strategii edukacyjnych mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia chorób, skuteczniejszego leczenia i bardziej spersonalizowanej opieki nad pacjentami.

Studia promują badania i innowacje w dziedzinie medycyny, farmacji i edukacji medycznej. Uczą, jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia i technologie do prowadzenia badań.

W obliczu globalnych wyzwań zdrowotnych, takich jak pandemie, choroby przewlekłe i starzenie się społeczeństwa, dostarczają narzędzi i strategii niezbędnych do skutecznego reagowania na te wyzwania. Skupiają się na technologii i naukach ścisłych, ale także na etyce, odpowiedzialności społecznej i humanistycznym aspekcie medycyny.

Dzięki finansowaniu przez Agencję Badań Medycznych studia są bezpłatne

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być jedynie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. są absolwentami studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy samodzielnie zadeklarowali chęć uczestniczenia w studiach podyplomowych,
 2. są osobami, które dobrowolnie zadeklarowały chęć uczestnictwa w studiach podyplomowych, tzn. nie mogą być delegowane przez pracodawcę do uczestnictwa w studiach,
 3. są osobami zatrudnionymi w sektorze biomedycznym, co oznacza, że są:
  • pracownikami podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
  • osobami wykonującymi zawód medyczny lub
  • osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach o profilu farmaceutycznym, wyrobów medycznych, rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia, badań klinicznych, biotechnologicznym, niezależnie od formy zatrudnienia lub
  • pracownikami uczelni wyższych o profilu biomedycznym lub
  • pracownikami administracji systemu ochrony zdrowia i obszaru zdrowia publicznego, z wyłączeniem pracowników Agencji Badań Medycznych;
 4. są osobami, których doświadczenie zawodowe wynosi minimum jeden rok, a ponadto
 5. są osobami, które zostały zrekrutowane przez organizatora studiów w oparciu o niniejszy regulamin rekrutacji oraz złożone przez kandydata CV.

Przewidziana jest realizacja trzech edycji każdego kierunku studiów:

 I – rok akademicki 2024/2025,
II – rok akademicki 2025/2026,
III – rok akademicki 2026/2027.

Limit przyjęć na studia: min. 25 – maks. 32 uczestników w każdej edycji

Szczegółowe informacje:

pn.-pt. 8:00-14.00
Technologie przyszłości w zastosowaniu klinicznym tel. 12 34 11 904
Edukacja medyczna w erze cyfrowej tel. 12 34 11 907
Biofarmacja obliczeniowa tel. 12 62 05 758
e-mail: ujcmstudiapodyplabm@cm-uj.krakow.pl
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu nr ABM/2023/6 na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych, Projekt nr 2023/ABM/06/00004

"Innowacje w edukacji i praktyce medycznej (InnoWMed) - Podnoszenie kompetencji kadr medycznych w zakresie edukacji, medycyny translacyjnej, technik obliczeniowych, technik wizualizacji 3D z elementami Sztucznej Inteligencji"
DOFINANSOWANIE: 4 351 254,64 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4 351 254,64 zł
OKRES REALIZACJI: 01.01.2024 – 31.12.2027