Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa jednostek ochrony zdrowia. Optymalizacja inwestycji medycznych w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem aparatury medycznej. Jak doprowadzić do powodzenia przedsięwzięcia? – 21 kwietnia 2023

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest praktyczne przygotowanie uczestników do optymalizacji inwestycji medycznych w praktyce.
Mamy przyjemność poinformować, że do organizowanego przez MCKP CM szkolenia „Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa jednostek ochrony zdrowia. Optymalizacja inwestycji medycznych w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem aparatury medycznej. Jak doprowadzić do powodzenia przedsięwzięcia?” dołączyli eksperci FORMED sp. z o.o. sp. kom.

W programie między innymi:

    • Realizacja inwestycji szpitalnych typu „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”
    • Praktyczny warsztat – przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji i ogłoszenia postępowania przetargowego na realizacje szpitalne
    • Opisy przedmiotu zamówienia sprzętu medycznego na stałe związanego z budynkiem
    • Najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu technologii medycznych, mające wpływ na inwestycje

Prowadzący:

Agnieszka Sopel mgr inż. lek. Ekspert z zakresu technologii medycznych dla Ministerstwa Zdrowia
Ekspert z zakresu technologii medycznych dla Ministerstwa Zdrowia, Prezes Instytutu Inżynierii Klinicznej. Autorka licznych publikacji i prelekcji z zakresu inwestycji w ochronie zdrowia, w tym m.in. dla Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego.
Absolwentka Zakładu Neuroanatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej kierunku inżynieria biomedyczna w specjalności inżynieria kliniczna, kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Z zawodu inżynier kliniczny i lekarz. Doświadczenie z zakresu wyposażania i funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia uczyła się jako pracownik Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Dziale Inżynierii Klinicznej przy inwestycjach typu: „Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych” oraz „Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej”. Uczestniczyła w realizacji Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim, jednego z największych i najnowocześniejszych szpitali w Europie. Obecnie jako inżynier kliniczny współpracuje z licznymi jednostkami ochrony zdrowia w zakresie doradztwa związanego z technologią medyczną, inżynierią kliniczną oraz zgodności projektów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Bierze udział w realizacjach inwestycji szpitalnych tworząc pełne specyfikacje istotnych warunków zamówienia, w tym funkcjonalne opisy aparatury medycznej w zgodności ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Marek Piotrowski mgr inżynier- biomechanik
Kierownik Działu Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z ponad 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu i odbiorze wyposażenia aparaturowego i narzędziowego, autor licznych publikacji dotyczących m. in. innowacji w technologiach medycznych; redaktor naczelny Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego (OPM); wykładowca kursów i konferencji związanych z tematyką eksploatacji wyrobów medycznych oraz inwestycji związanych z obiektami ochrony zdrowia i ich wyposażaniem.


Plan szkolenia
Plan szkolenia
8:30 – 9:00 Rejestracja
9:00 – 9:15 Powitanie uczestników
9:15 – 10:45 Wykład: podstawy realizacji inwestycji szpitalnych – najważniejsze zagadnienia
10:45 – 11:30 Wykład: FORMED Inwestycje kompleksowe: od pomysłu do realizacji
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:30 Warsztaty – przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji i ogłoszenia postępowania przetargowego na realizacje szpitalne, w tym realizacja inwestycji szpitalnych typu zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”
13:30 – 14:15 Przerwa Obiadowa
14:15 – 15:00 Wykład: opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia sprzętu medycznego na stałe związanego z budynkiem
15:00 – 16:30 Wykład: najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu technologii medycznej, które mają wpływ na inwestycję
16:30 – 17:00 Przerwa kawowa
17:00 – 17:45 Seminarium: praktyczne przykłady z realizacji inwestycji szpitalnych
17:45 – 18:05 Egzamin (test) pisemny
18:05 – 18:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia


Szczególnie zapraszamy personel techniczny, pracowników działów aparatury medycznej, kierowników działów technicznych jednostek ochrony zdrowia, pracowników działów zamówień publicznych oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.


Cena: 450 zł
Zapisy: do 7 kwietnia 2023 UWAGA przedłużamy termin rekrutacji do 14 kwietnia brformularz zapisów na szkolenie: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2863xKVZPenh9EuyYsW4exNJ5UMlZOR1VCOE1VUlA2WVJZS1BHVk8wNzJBTy4u
Miejsce: Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
Opłata: za udział w szkoleniu w wysokości 450 zł należy wnieść do 7 kwietnia do 14 kwietnia 2023 na konto :
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
nr konta: 20124062921111001111026114
tytuł przelewu: imię i nazwisko, szkolenie Modernizacja jednostek ochrony zdrowia


Kontakt:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM– Kopernika 40
ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
mail: kopernika40.mckp@cm-uj.krakow.pl
tel. (012) 433-27-67