Kurs doskonalący Medycyna Paliatywna – 03.07 – 19.09.2024

Kurs obejmuje tematykę zgodną z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącą problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych.


Czas trwania:

  40 godzin dydaktycznych- 8 części, każda po 5 godz. dydaktycznych.

Forma realizacji:

  on-line


Terminy poszczególnych części kursu:

  03.07.2024 godz. 15.00
  04.07.2024 godz. 15.00
  08.07.2024 godz. 15.00
  10.07.2024 godz. 15.00
  21.08.2024 godz. 15.00
  27.08.2024 godz. 15.00
  18.09.2024 godz. 15.00
  19.09.2024 godz. 15.00


Szczegółowy program kursu:


Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o kontakt z MCKP CM