Ratownicy medyczni

Regulacja prawne:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002464/O/D20192464.pdf

Regulamin uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum dla ratowników medycznych https://www.mckp.uj.edu.pl/cm/uploads/2022/09/regul.-rat.-med.-seminarium.-6.pdf


Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej preferencji kształcenia podyplomowego zawodów w ochronie zdrowia:

Ankieta dotycząca kształcenia podyplomowego <<<


Seminaria dla ratowników medycznych:

Seminarium jest realizowane zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

W seminarium mogą uczestniczyć ratownicy medyczni po zakwalifikowaniu ( wypełnieniu formularza) i wniesieniu opłaty na konto organizatora.

Kształcenie kończy się zaliczeniem praktycznym, uzyskaniem 8 punktów edukacyjnych i otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

Aktualna rekrutacja: 

1. Seminarium „Farmakologia kliniczna i farmakoterapia dla ratowników medycznych ” – 11 maja 2023 r.

Zapraszamy ratowników medycznych na seminarium. Do zdobycia 8 punktów edukacyjnych.

Kierownik naukowy seminarium: dr hab. Jarosław Woroń

Szkolenie realizowane stacjonarnie, miejsce realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

Informacje i zapisy >>>

2. Szkolenie Medyczne i prawne aspekty stwierdzania zgonu – 11-12 maja 2023

Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych na szkolenie doskonalące w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego.

Do zdobycia 8 punktów edukacyjnych.

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Artur Moskała
Szkolenie realizowane stacjonarnie, miejsce realizacji: Katedra Medycyny Sądowej UJCM, Kraków, ul. Grzegórzecka 16

Informacje i zapisy >>>


Kontakt:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ  CM

Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

ul. Radziwiłłowska 4

31-026 Kraków

tel. 12 341 19 05

mail: podyplomowewnz@cm-uj.krakow.pl


Seminarium „Prawidłowe wykonanie i analiza EKG” – 29 styczeń 2023 r.

Kurs przeznaczony jest dla ratowników medycznych Program seminarium

Termin kursu: 29 styczeń 2023 r.

 

Seminarium „Udrażnianie dróg oddechowych, wentylacja i oksygenacja osoba dorosła” – 26 luty 2023 r.

Kurs przeznaczony jest dla ratowników medycznych Program seminarium

Termin kursu: 26 luty 2023 r.

 

Seminarium „Farmakologia kliniczna i farmakoterapia dla ratowników medycznych ” – 13 kwietnia 2023 r.

Szkolenie realizowane stacjonarnie, miejsce realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

Informacje i zapisy >>>