Ratownicy medyczni

Regulacja prawne:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002464/O/D20192464.pdf

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002705/T/D20222705L.pdf

Regulamin uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum dla ratowników medycznych https://www.mckp.uj.edu.pl/cm/uploads/2022/09/regul.-rat.-med.-seminarium.-6.pdf


Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej preferencji kształcenia podyplomowego zawodów w ochronie zdrowia:

Ankieta dotycząca kształcenia podyplomowego <<<


Seminaria dla ratowników medycznych:

Seminarium jest realizowane zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

W seminarium mogą uczestniczyć ratownicy medyczni po zakwalifikowaniu ( wypełnieniu formularza) i wniesieniu opłaty na konto organizatora.

Kształcenie kończy się zaliczeniem praktycznym, uzyskaniem 8 punktów edukacyjnych i otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

Realizowane seminaria:

1.Seminarium Medyczne i prawne aspekty stwierdzania zgonu dla zespołów ratownictwa medycznego- 4-5 września 2023 r.

Zapraszamy  ratowników medycznych na seminarium w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego.

Kierownik naukowy seminarium: dr n. med. Artur Moskała

Termin: 4-5 września 2023r.
Szkolenie realizowane stacjonarnie
Miejsce realizacji: Katedra Medycyny Sądowej UJCM, Kraków, ul. Grzegórzecka 16

Zapisy : LINK DO FORMULARZA ZAPISU

Plan seminarium:

Dzień 1 (4.09.23r.):

8:30-10:00     Część I-Historia definicji zgonu. Aktualne definicje zgonu. Proces umierania.

10:10-10:55   Zmiany pośmiertne. Artefakty pośmiertne. Karta zgonu.

11:05-12:35   Obrażenia ciała. Podział, przykłady, mechanizm powstania

12:40-14:10  Część II – Stwierdzenie zgonu w warunkach pozaszpitalnych – aspekty prawne i medyczne.

Dzień 2 (5.09.23r.):

8:30-10:00     Ćwiczenia na sali sekcyjnej, prezentacja i badanie zmian pośmiertnych (I grupa)

10:05-11:35   Przykłady błędów w stwierdzaniu zgonu, omówienie przypadków. Czas zgonu-ogólne zasady, kwestie problematyczne. Wybrane aspekty oględzin miejsca ujawnienia i samych zwłok

11:40-13:10   Ćwiczenia na sali sekcyjnej, prezentacja i badanie zmian pośmiertnych (II grupa)

 

2.Seminarium  Farmakologia kliniczna i farmakoterapia dla ratowników medycznych – 26 września 2023 r. (stary termin 19 września 2023 r.)

Zapraszamy  ratowników medycznych na seminarium w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego.

Kierownik naukowy seminarium: dr hab. Jarosław Woroń – specjalista farmakologii klinicznej

Termin: 26 września 2023r. (stary termin 19 września 2023)
Szkolenie realizowane stacjonarnie
Miejsce realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

Do zdobycia 8 punktów edukacyjnych.

Zapisy do 31 sierpnia 2023 r. 

Informacje i zapisy >>>


Oferta MCKP CM studiów podyplomowych na rok akademicki 2023/2024 dla ratowników medycznych:

Antropologia sądowa w praktyce

Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie 

Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych 

Epidemiologia i kontrola zakażeń. Dochodzenie epidemiologiczne

Medycyna ekstremalna i medycyna podróży

Medycyna górska 

Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna 

Enologia 

Kosmetologia praktyczna 

Trychologia w kosmetologii 

Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

Studia MBA w ochronie zdrowia

 


Kontakt:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego  CM

Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

ul. Radziwiłłowska 4

31-026 Kraków

tel. 12 341 19 05

mail: podyplomowewnz@cm-uj.krakow.pl


Seminarium „Prawidłowe wykonanie i analiza EKG” – 29 styczeń 2023 r.

Kurs przeznaczony jest dla ratowników medycznych Program seminarium

Termin kursu: 29 styczeń 2023 r.

 

Seminarium „Udrażnianie dróg oddechowych, wentylacja i oksygenacja osoba dorosła” – 26 luty 2023 r.

Kurs przeznaczony jest dla ratowników medycznych Program seminarium

Termin kursu: 26 luty 2023 r.

 

Seminarium „Farmakologia kliniczna i farmakoterapia dla ratowników medycznych ” – 13 kwietnia 2023 r.

Szkolenie realizowane stacjonarnie, miejsce realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

Informacje i zapisy >>>

Seminarium Medyczne i prawne aspekty stwierdzania zgonu – 11-12 maja 2023

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Artur Moskała
Szkolenie realizowane stacjonarnie, miejsce realizacji: Katedra Medycyny Sądowej UJCM, Kraków, ul. Grzegórzecka 16

Informacje i zapisy >>>

Seminarium „Farmakologia kliniczna i farmakoterapia dla ratowników medycznych ” – 17 maja 2023 r.

Szkolenie realizowane stacjonarnie, miejsce realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

Informacje i zapisy >>>

Seminarium Medyczne i prawne aspekty stwierdzania zgonu – 15-16 czerwca 2023 – rekrutacja zakończona

Informacje i zapisy >>>