O MCKP CM

Szanowni Państwo,

Kształcenie wysoce specjalistycznych kadr jest jednym z podstawowych zadań Uniwersytetu Jagiellońskiego, a niezwykle dynamiczny rozwój nauk medycznych stwarza konieczność ustawicznego kształcenia zawodowego, które jest jednym z podstawowych czynników warunkujących zapewnienie wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych.

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, będące w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum poprzez organizację kształcenia podyplomowego dla różnych zawodów medycznych wypełnia jeden z celów zapisanych w strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego, tj. dbałość o wzrost atrakcyjności oferty dydaktycznej UJ.

Zadaniem MCKP CM jest zintegrowanie szkolenia podyplomowego realizowanego dla różnych zawodów medycznych przez poszczególne Wydziały Collegium Medicum, dzięki współpracy przy realizacji poszczególnych elementów szkolenia.

Kształcenie podyplomowe realizowane jest w formie:
• obowiązkowych, programowych kursów specjalizacyjnych,
• kursów doskonalących,
• kształcenia ustawicznego
• studiów podyplomowych,
• konferencji i spotkań środowiska medycznego.

Działalność edukacyjna Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum umożliwia realizację programów specjalizacji w różnych zawodach medycznych. Ponadto liczne kursy o charakterze doskonalącym dają możliwość poszerzenia wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w naukach medycznych, farmaceutycznych czy nauk o zdrowiu.

Prowadzimy także studia podyplomowe oferujące specjalistyczną i wszechstronną wiedzę medyczną. Program kształcenia na studiach podyplomowych jest zgodny z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Zajęcia prowadzą w większości wybitni specjaliści (nauczyciele akademiccy) w poszczególnych dziedzinach nauki, posiadający bogatą wiedzę i duże doświadczenie praktyczne.

Wszystkie organizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum kursy specjalizacyjne, kursy doskonalące, studia podyplomowe czy konferencje pomagają pracownikom ochrony zdrowia w dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego.
Serdecznie zapraszamy do korzystania naszej oferty edukacyjnej.

Dyrektor MCKP CM
prof. dr hab. n. med. Barbara Gryglewska