O MCKP UJ

Szanowni Państwo,

Kształcenie wysoce specjalistycznych kadr jest jednym z podstawowych zadań Uniwersytetu Jagiellońskiego, a niezwykle dynamiczny rozwój nauk medycznych stwarza konieczność ustawicznego kształcenia zawodowego, które jest jednym z podstawowych czynników warunkujących spełnienie oczekiwań społeczeństwa w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych. 

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, będące w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum poprzez organizację kształcenia podyplomowego dla lekarzy oraz lekarzy dentystów wypełnia jeden z celów zapisanych w strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego, tj. dbałość o wzrost atrakcyjności oferty dydaktycznej UJ.

Kształcenie podyplomowe realizowane jest w formie:

 • obowiązkowych, programowych kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów,
 • kursów doskonalących,
 • studiów podyplomowych,
 • konferencji i spotkań środowiska medycznego.

Działalność edukacyjna Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum umożliwia realizację programów specjalizacji w poszczególnych dyscyplinach medycyny lekarzom z całej Polski. Ponadto liczne kursy doskonalące dają możliwość poszerzenia wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w naukach medycznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego prowadzimy także studia podyplomowe oferujące specjalistyczną i wszechstronną wiedzę medyczną z następujących dziedzin:

 1. Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie
 2. Geriatria i opieka długoterminowa
 3. Biostatystyka – praktyczne aspekty statystyki w badaniach medycznych
 4. Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej
 5. Medycyna ekstremalna i medycyna podróży
 6. Medycyna bólu
 7. Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii.
 8. Psychoonkologia w praktyce klinicznej
 9. Podstawy psychoterapii
 10. Szczegółowe problemy psychoterapii
 11. Psychogeriatria z elementami neuropsychologii
 12. Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
 13. Żywienie w zdrowiu i chorobie
 14. Koloproktologia praktyczna
 15. Podstawy publikowanie w naukach medycznych

Program kształcenia na studiach podyplomowych jest zgodny z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

Zajęcia prowadzą w większości wybitni specjaliści (nauczyciele akademiccy) w poszczególnych dziedzinach nauki, posiadający bogatą wiedzę i duże doświadczenie praktyczne.

Wszystkie organizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM kursy specjalizacyjne, kursy doskonalące, studia podyplomowe czy konferencje pomagają lekarzom w dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Rozporządzenie Ministra Zdrowia).

Serdecznie zapraszamy do korzystania naszej oferty edukacyjnej. Ze swojej strony podejmiemy starania o jak najwyższą jakość kształcenia.

 

Dyrektor MCKP UJ CM
dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ

Wielkość fontu
Kontrast