Ochrona radiologiczna w diagnostyce obrazowej i radiologii zabiegowej – wymagania i problemy – 8.11.2023

Program szkolenia przygotowane we współpracy z PHILIPS HEALTH SYSTEMS

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie uczestnikom problemów i wymagań związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego w jednostkach ochrony zdrowia.
W programie omówione zostaną zagadnienia z zakresu wymagań dotyczących:
– aparatury radiologicznej i urządzeń pomocniczych
– podstaw prawnych i ich praktycznego zastosowania w jednostkach ochrony zdrowia
– personelu upoważnionego do obsługi urządzeń radiologicznych oraz realizacji procedur radiologicznych
Szczególnie zapraszamy pracowników z kadry zarządzającej jednostek ochrony zdrowia: dyrektorów, kierowników zakładów radiologii, koordynatorów tych jednostek oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.


Termin: 8.11.2023 r.
Cena: 350 zł
Zapisy do 31.10.2023 r.: formularz zapisów na szkolenie – https://forms.office.com/e/j0WTqqXx8s
Miejsce: Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
Opłata za udział w szkoleniu w wysokości 350 zł do dnia 31.10.2023 r. na konto :
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
Ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
nr konta: 20124062921111001111026114
tytuł przelewu: imię i nazwisko, szkolenie Ochrona radiologiczna


Prowadzący:

  Barbara Sobiecka

fizyk medyczny, pełnomocnik Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ds. bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego, kierownik organizacyjny szkoleń „ochrona radiologiczna pacjenta” dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej i Ochrony Radiologicznej SU.

  Łukasz Brandt

fizyk medyczny, Z-ca Kierownika Zakładu Fizyki Medycznej i Ochrony Radiologicznej SU, pracownik naukowo-dydaktyczny Collegium-Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Inspektor Ochrony Radiologicznej.


Plan szkolenia
8:30 – 9:00 Rejestracja
9:00 – 9:15 Powitanie uczestników
9:15 – 10:00 Wykład: Fizyka. Podstawy fizyczne, zjawiska związane z oddziaływaniem promieniowania z materią (pochłanianie, rozpraszanie), jaki i czym się chronić przed promieniowaniem
10:00 – 11:30 Wykład: Urządzenia stosowane w diagnostyce obrazowej i radiologii zabiegowej

 • urządzenia medyczne emitujące promieniowanie jonizujące
 • urządzenia pomocnicze (monitory, strzykawki, skanery, drukarki itp.)
 • wymagania prawne dla urządzeń rentgenowskich
 • kontrola jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych (fantomy, dozymetry, testy kontroli jakości – rodzaje, kto może wykonać, kiedy należy wykonywać, co zrobić gdy coś poszło nie tak)

11:30 – 12:15 Wykład: Minimalne wymagania dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej
12:15 – 12:45 Przerwa obiadowa
12:45 – 13:30 Wykład: Wymagania prawne – zezwolenie a zgoda

 • zezwolenia na stosowanie aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej i poza medyczną pracownią rentgenowską
 • zezwolenia na uruchamianie medycznej pracowni rentgenowskiej stosującej takie aparaty
 • wymagania prawne dla pracowni rentgenowskich
 • zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych i zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej
 • wymagania prawne dotyczące pomiarów średniorocznego stężenia radonu

13:30 – 14:15 Innowacyjne metody ochrony radiologicznej w angiografie– prezentacja ekspertów Philips Health Systems
14:15 – 15:00 Wykład: Wymagania prawne – dokumentacja
15:00 – 15:45 Wykład: Kompetencje, uprawnienia i odpowiedzialność personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej z uwzględnieniem wymaganych szkoleń
15:45 – 16:30 Wykład: Uprawnienia i obowiązki inspektora ochrony radiologicznej
16:30 – 16:45 Egzamin (test) pisemny
16:45 – 17:15 Podsumowanie i zakończenie szkolenia


Kontakt:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
Ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
mail: kopernika40.mckp@cm-uj.krakow.pl
tel. (012) 433-27-67