Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym – kompendium wiedzy 11-12.06.2024

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego tematem jest problematyka kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym.


W programie omówione zostaną zagadnienia z zakresu:

 • Wprowadzenie do kontroli zarządczej.
 • Kontrola zarządcza wczoraj i dziś – rys historyczny – od kontroli finansowej do kontroli zarządczej.
 • Podstawa prawna zapewnienia kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym.
 • Kontrola zarządcza jako narzędzie zarządzania podmiotem leczniczym.
 • Zarządzanie podmiotem leczniczym przy pomocy modelu trzech linii IIA.
 • Standardy i wytyczne Ministra Finansów dotyczące kontroli zarządczej.
 • Kontrola wewnętrzna a jakość kontroli zarządczej.
 • System określania i wyznaczania celów i zadań w podmiocie leczniczym jako najistotniejszy element kontroli zarządczej (warsztaty).
 • Monitorowanie realizacji celów i zadań.
 • Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy cel kontroli zarządczej (warsztaty).
 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.
 • Ocena stanu kontroli zarządczej – przyczynienie się do usprawnienia procesów: kształtujących ład organizacyjny, zarządzania ryzykiem i kontroli.
 • Odpowiedzialność zapewnienia kontroli zarządczej (mapa zapewnienia – cel, źródła, struktura).
 • Kontrola zarządcza – perspektywa zarządzających jednostką i osób prowadzących audyt wewnętrzny.
 • Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych w zakresie kontroli zarządczej.
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej – katalog Naruszeń

Szkolenie dedykowane jest w szczególności kierownikom jednostek/komórek organizacyjnych na wszystkich poziomach zarządzania w podmiocie leczniczym, osobom piastującym stanowisko: audytora wewnętrznego, koordynatora ds. kontroli zarządczej, oraz osobom zajmujących się szacowaniem ryzyka, a także wszystkim osobom, które chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie przedmiotu szkolenia.


Termin: 11-12.06.2024(termin zmieniony z 27-28.04.2024)


Cena: 1700 zł


Zapisy do 02.06.2024, formularz zapisów na szkolenie https://forms.office.com/e/GhqBp7Yh4w


Miejsce: Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40


Opłata za udział w szkoleniu w wysokości 1700 zł do dnia 02.06.2024 r. na konto:
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
Ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
nr konta: 20124062921111001111026114
tytuł przelewu: imię i nazwisko, szkolenie Kontrola zarządcza


Kontakt:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
mail: kopernika40.mckp@cm-uj.krakow.pl
tel. (012) 433-27-67


Prowadzący:

  Kinga M. Iwanicka, EMBA

Absolwentka kierunku zarządzanie projektami i zasobami ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich SGH w zakresie nauk ekonomicznych, a także studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
Nadto, absolwentka studiów podyplomowych Executive MBA w ochronie zdrowia SGH i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (edycja specjalna MZ, 2020-2022).
W latach 2022-2023 współtworzyła „Model kompetencyjny osób prowadzących audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych” w ramach Zespołu roboczego powołanego przez Ministerstwo Finansów.
Wykładowca na studiach podyplomowych „Optymalizacja zarządzania aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia”, prowadzonych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu] Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
Od 18 lat związana z sektorem ochrony zdrowia. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szczególności w Ministerstwie Zdrowia, w zakresie prowadzenia kontroli w administracji rządowej. Obecnie zawodowo związana ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, piastując stanowisko Kierownika Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej. Pełni jednocześnie funkcję: Koordynatora ds. Kontroli Zarządczej.


  Marcin Dublaszewski


Prezes IIA Polska
Ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe związane z audytem i kontrolą wewnętrzną w sektorze rządowym, samorządowym jak i w spółkach prawa handlowego. Tworzył funkcję audytu w wielu podmiotach publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na kilku polskich uniwersytetach, autor publikacji z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej. Prowadzący kursy z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej dla wielu instytucji w Polsce.
Jako audytor wewnętrzny zrealizował wiele projektów z zakresu oceny i doradztwa procesów zarządzania ryzykiem oraz wdrażania kontroli zarządczej. Realizował projekty z obszaru nadzoru właścicielskiego w spółkach związanych z podmiotami publicznymi. Koordynator projektów dotyczących oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu m.in. o normę ISO 27001.
Przez 4 lata członek Panelu Audytu w European Union Agency for Law Enforcement Training CEPOL. Trener i wdrożeniowiec z zakresu systemów informowania o nieprawidłowościach oraz ochrony sygnalistów. Biegły sądowy z zakresu nadużyć w sektorze publicznym. Prowadzi niezależną praktykę audytorką Audyt – Szkolenia – Doradztwo Marcin Dublaszewski, członek zarządu SafeID sp.zo.o. w której odpowiada za projekty z zakresu whistleblowingu, audytów cyberbezpieczeństwa oraz doradztwa w tym zakresie.
Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (jedna kadencja jako członek Komisji Rewizyjnej, 10 lat jako koordynator koła).Certyfikowany trener audytu Ministerstwa Finansów, posiadacz kwalifikacji CIA, CGAP, CRMA, QVal oraz Ministra Finansów (nr 867/2004). Posiadacz desygnacji Approved Whistleblowing Officer oraz Certified in Cybersecurity Certification.


Plan szkolenia
Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28.04.2024 r., sobota godz. 9.00 – 16.30 (rejestracja uczestników od godz. 8.30), niedziela godz. 9:00-15:30.
Szkolenie kończy się egzaminem (testem) końcowym, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu wystawionego przez MCKP CM.
W trakcie szkolenia organizatorzy zapewniają przerwy kawowe i przerwy lunch’owe.