Szkolenie dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego w zakresie medycyny ratunkowej – 2024

Kursy realizowane na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty Dz. U. poz. 377


Rekrutacje na kurs prowadzi CMKP w Warszawie. Część teoretyczna kursu na platformie CMKP, część praktyczna na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM – ul. Michałowskiego 12, Kraków


Zapisy na szkolenie dla lekarzy dentystów: https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=1&spe=12&ro=4&year=2024


Więcej informacji: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/lekarze-i-lekarze-dentysci


Terminy realizacji szkolenia dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego w zakresie medycyny ratunkowej:

  -18 lipca 2024
  -23 sierpnia 2024
  -6 września 2024
  -10 września 2024
  -13 września 2024
  -20 września 2024
  -27 września 2024
  -30 września 2024


Ramowy harmonogram Szkolenia dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego w zakresie medycyny ratunkowej:

  Miejsce realizacji – Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM – ul. Michałowskiego 12, Kraków (wejście od ul. Jana Kochanowskiego)
  Grupa- 10 osób
  Godziny zajęć praktycznych 9:00-14:30


Ulotka kursu https://www.mckp.uj.edu.pl/cm/uploads/2024/07/ulotka-program-kursu.pdf


Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
+48 12 341 19 05
podyplomowewnz@cm-uj.krakow.pl