Nowe kierunki studiów podyplomowych
.
Kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów - 2024
Interdyscyplinarne problemy diagnostyczno- terapeutyczne w populacji geriatrycznej
Ochrona radiologiczna w diagnostyce obrazowej i radiologii zabiegowej - 25.04.2024
Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym – 11-12 06 2024
Zastosowanie USG podczas kaniulacji naczyń obwodowych - 11.05.2024
Medyczne i prawne aspekty stwierdzania zgonu 17-18.06.2024
Kurs kwalifikacyjny dla farmaceutów
.