Kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów - 2024
Interdyscyplinarne problemy diagnostyczno- terapeutyczne w populacji geriatrycznej
Prawo Zamówień Publicznych w Praktyce Podmiotów Leczniczych -12 marca 2024
Kurs kwalifikacyjny dla farmaceutów
.
Stephen Williams memorial symposium
12-13.04.2024
Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych