USG „point of care” – kurs podstawowy – 23 stycznia 2023

Mamy przyjemność poinformować, że Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum w Krakowie objęło swoim patronatem kurs USG „point of care” organizowany przez Centrum Szkoleniowe Endeleza w dniu 23 stycznia 2023r. w Interdyscyplinarnym Ośrodku Szkoleniowym – Kopernika 40 MCKP UJ CM przy ul. Kopernika 40 w Krakowie.

Program kursu jest odpowiedzią na rozszerzanie katalogu uprawnień i kompetencji członków zespołów terapeutycznych polegających na umożliwieniu wykonywania badania ultrasonograficznego przez personel ochrony zdrowia.
Celem szkolenia jest zrozumienie zasad przeprowadzania i nabycie umiejętności wykonywania badania ultrasonograficznego przez lekarzy, pielęgniarki, oraz ratowników medycznych.


Szkolenie podstawowe dedykowane jest dla wszystkich, którzy pragną od podstaw poznać świat ultradźwięków. Przedstawimy na nim obsługę aparatów ultrasonograficznych oraz bardzo przydatne i praktyczne protokoły BLUE oraz eFAST pomocne w pracy lekarza, ratownika medycznego czy pielęgniarki.
Szczegółowe informacje i zapisy


Zapraszamy również na szkolenie USG „point of care” – kurs zaawansowany – 24 stycznia 2023