Kursy dla lekarzy – rok 2021

Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia OC i NNW obowiązującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego.
Do pobrania druk oświadczenia – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC i NNW.

Ogólne zasady udziału w kursach realizowanych przez MCKP CM w trybie zdalnym


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy organizowane przez MCKP CM:

Specjalizacje:
Kursy wspólne ; Alergologia ; Anestezjologia i intensywna terapia ; Chirurgia ogólna ; Choroby wewnętrzne ; Choroby zakaźne ; Diabetologia ; Geriatria ; Kardiochirurgia ; Kardiologia ; Medycyna rodzinna ; Nefrologia ; Okulistyka ; Onkologia i hematologia dziecięca ; Ortopedia i traumatologia narządu ruchu ; Otorynolaryngologia ; Pediatria ; Położnictwo i ginekologia ; Psychiatria ; Psychiatria dzieci i młodzieży ; Reumatologia ; Toksykologia kliniczna ; Urologia ; Urologia dziecięca

Kursy wspólne:

05-730/3-42-088-2021 Zdrowie publiczne 8-17.02.2021

05-712/3-41-011-2021 Ratownictwo medyczne 22-26.03.2021

05-712/3-41-012-2021 Ratownictwo medyczne 21-25.06.2021

05-730/3-42-089-2021 Zdrowie publiczne 13-22.09.2021

05-712/3-41-013-2021 Ratownictwo medyczne 18-22.10.2021

Alergologia:

05-731/3-03-004-2021 Profilaktyka i leczenie chorób alergicznych 15-16.04.2021

05-731/3-05-002-2021 Alergia zawodowa 22-23.04.2021

05-731/3-02-003-2021 Diagnostyka chorób alergicznych 23-24.09.2021

Anestezjologia i intensywna terapia:

05-701/3-01-020-2021 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 8-12.02.2021

kurs w przygotowaniu Diagnostyka i leczenie bólu 6-10.12.2021 KURS STACJONARNY

Chirurgia ogólna:

05-703/3-07-001-2021 Transplantologia 8-10.03.2021 KURS STACJONARNY

kurs w przygotowaniu Kurs wprowadzający „Podstawy chirurgii” 22-26.03.2021

Choroby wewnętrzne:

05-705/3-06-002-2021 Toksykologia 1-2.02.2021

05-705/3-06-003-2021 Toksykologia 10-11.05.2021

kurs w przygotowaniu Geriatria 10-11.05.2021

kurs w przygotowaniu Geriatria 13-14.09.2021

05-705/3-03-001-2021 Alergologia 16-17.09.2021

05-705/3-06-004-2021 Toksykologia 4-5.10.2021

Choroby zakaźne:

kurs w przygotowaniu Hepatologia 31.05-1.06.2021

kurs w przygotowaniu Neuroinfekcje, nowe choroby zakaźne i bioterroryzm 7-8.06.2021

kurs w przygotowaniu Zakażenie HIV i AIDS 14-15.06.2021

Diabetologia:

05-740/3-01-001-2021 Wprowadzenie do specjalizacji w diabetologii 8-9.03.2021

05-740/3-04-002-2021 Postępy w zakresie patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy 8-9.11.2020

05-740/3-05-003-2021 Zasady leczenia cukrzycy za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CSII – terapia pompowa) oraz ciągłego pomiaru glikemii (CGMS) 6-7.12.2021

Geriatria:

05-744/3-02-006-2021 Wielkie problemy geriatryczne 8-9.03.2021

Kardiochirurgia:

05-747/3-03-002-2021 Postępy w kardiochirurgii wrodzonych wad serca u noworodka 24-26.11.2021 KURS STACJONARNY

Kardiologia:

05-748/3-15-011-2021 Nadciśnienie tętnicze 3.03.2021

05-748/3-04-023-2021 Nieinwazyjna diagnostyka elektrokardiograficzna 19-23.04.2021

05-748/3-08-008-2021 Elektrofizjologia i elektroterapia 10-14.05.2021

05-748/3-03-006-2021 Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych 7-9.06.2021

05-748/3-02-004-2021 Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych 14-18.06.2021

05-748/3-15-012-2021 Nadciśnienie tętnicze 7-10.10.2021

05-748/3-08-009-2021 Elektrofizjologia i elektroterapia 11-15.10.2021

05-748/3-03-007-2021 Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych 8-11.11.2021

05-748/3-08-010-2021 Elektrofizjologia i elektroterapia 15-19.11.2021

05-748/3-02-005-2021 Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych 15-19.11.2021

05-748/3-04-013-2021 Nieinwazyjna diagnostyka elektrokardiograficzna 15-19.11.2021

Medycyna rodzinna:

05-713/3-03-006-2021 Wybrane problemy kliniczne 18.01-20.05.2021 (6 części)

05-713/3-01-004-2021 Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej 16-25.06.2021

05-713/3-02-005-2021 Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów 18-22.10.2021


Nefrologia:

05-752/3-04-004-2021 Transplantologia kliniczna 25-27.01.2021

05-752/3-01-001-2021 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie nefrologii 1-5.02.2021

05-752/3-03-003-2021 Dializoterapia 8-12.03.2021

05-752/3-02-002-2021 Diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych nefropatii 12-16.04.2021


Okulistyka:

05-719/3-07-003-2021 Onkologia okulistyczna 28-29.01.2021

05-719/3-07-004-2021 Onkologia okulistyczna 4-5.02.2021

05-719/3-07-005-2021 Onkologia okulistyczna 4-5.03.2021

05-719/3-07-006-2021 Onkologia okulistyczna 11-12.03.2021

05-719/3-03-001-2021 Neurookulistyka 14-15.06.2021

05-719/3-05-002-2021 Zapalenia błony naczyniowej 25.06.2021

Onkologia i hematologia dziecięca:

05-755/3-04-001-2021 Diagnostyka i leczenie nowotworów układu krwiotwórczego u dzieci 18-20.05.2021

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu:

05-720/3-03-006-2021 Wady stóp 7-11.06.2021

Otorynolaryngologia:

05-721/3-06-001-2021 Wprowadzenie do chirurgii głowy i szyi 16-19.03.2021

Pediatria:

05-723/1-02-003-2021 Onkologia 8-12.02.2021 KURS STACJONARNY

Położnictwo i ginekologia:

05-724/3-08-016-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 11-15.01.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-024-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 11-15.01.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-08-017-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 1-5.02.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-025-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 1-5.02.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-05-013-2021 Stany naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii 1-5.02.2021

05-724/3-02-010-2021 Patofizjologia ciąży, porodu i połogu 1-5.03.2021

05-724/3-08-018-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 8-12.03.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-026-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 8-12.03.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-06-014-2021 Endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku rozwojowego 8-19.03.2021

05-724/3-09-027-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 12-16.04.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-08-019-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 10-14.05.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-028-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 10-14.05.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-07-015-2021 Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych 10-14.05.2021

05-724/3-08-020-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 7-11.06.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-029-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 7-11.06.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-08-021-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 4-8.10.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-030-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 4-8.10.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-03-011-2021 Diagnostyka i terapia płodu 4-8.10.2021

05-724/3-08-022-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 15-19.11.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-031-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 15-19.11.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-04-012-2021 Choroby przenoszone drogą płciową 6-10.12.2021

05-724/3-08-023-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 13-17.12.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-032-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 13-17.12.2021 KURS STACJONARNY

Psychiatria:

05-725/3-03-002-2021 Psychogeriatria 10-14.05.2021

05-725/3-01-001-2021 Kurs wprowadzający: “Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie psychiatrii” 25-29.10.2021

05-725/3-04-003-2021 Wprowadzenie do psychoterapii 15-19.11.2021 KURS STACJONARNY

Psychiatria dzieci i młodzieży:

05-756/3-02-005-2021 Kompleksowe leczenie najważniejszych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży 1-5.02.2021

05-756/3-03-006-2021 Psychoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży 15.02-19.03.2021

05-756/3-01-004-2021 Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży 7-11.06.2021 KURS STACJONARNY

Reumatologia:

05-757/3-13-003-2021 Osteoporozy pierwotne i wtórne 18.03.2021

05-757/3-07-002-2021 Spondyloartropatie zapalne i związek zakażenia z zapaleniem stawów: a) reaktywne zapalenia stawów i spondyloartropatie zapalne, b) choroby zakaźne a choroby reumatyczne 15-16.04.2021

05-757/3-02-001-2021 Podstawy immunologii i immunodiagnostyczne techniki laboratoryjne 14.10.2021

05-757/3-15-004-2021 Toczeń rumieniowaty układowy i układowe zapalenia naczyń 19.11.2021

Toksykologia kliniczna:

05-759/3-01-001-2021 Wprowadzenie do toksykologii klinicznej. Zagadnienia prawne i sądowo-lekarskie w toksykologii klinicznej 7-10.06.2021

05-759/3-03-003-2021 Toksykologia szczegółowa. Ostre i przewlekłe zatrucia ksenobiotykami oraz ich następstwa 14-15.06.2021

05-759/3-02-002-2021 Promocja zdrowia w toksykologii klinicznej 21-22.06.2021

05-759/3-03-003-2021 Toksykologia szczegółowa. Ostre i przewlekłe zatrucia ksenobiotykami oraz ich następstwa 13-22.09.2021


Urologia:

05-729/3-05-001-2021 Onkologia urologiczna 12-14.04.2021

05-729/3-06-002-2021 Endourologia i ESWL 10-12.05.2021

05-729/3-10-003-2021 Warsztaty dydaktyczne – Laparoskopia w urologii 7-8.06.2021

Urologia dziecięca:

05-791/3-03-001-2021 Laparoskopia w urologii dziecięcej 17-19.11.2021
Wielkość fontu
Kontrast