Kursy dla lekarzy – rok 2021

Rekrutacja na kursy specjalizacyjne w 2021 roku odbywa się w następujący sposób:


Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.


Zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach specjalizacji lekarskich, lekarze realizujący moduł podstawowy z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub patomorfologii będą przyjmowani na kursy z modułów specjalistycznych pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia danego modułu podstawowego.


Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW obowiązującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego.
Do pobrania druk oświadczenia – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.

Kursy doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów >>>


Ogólne zasady udziału w kursach realizowanych przez MCKP CM w trybie zdalnym >>>


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy organizowane przez MCKP CM:

Specjalizacje:
Kursy wspólne ; Alergologia ; Anestezjologia i intensywna terapia ; Chirurgia ogólna ; Choroby wewnętrzne ; Choroby zakaźne ; Diabetologia ; Geriatria ; Ginekologia onkologiczna ; Kardiochirurgia ; Kardiologia ; Medycyna rodzinna ; Mikrobiologia lekarska ; Nefrologia ; Okulistyka ; Onkologia i hematologia dziecięca ; Ortopedia i traumatologia narządu ruchu ; Otorynolaryngologia ; Pediatria ; Położnictwo i ginekologia ; Psychiatria ; Psychiatria dzieci i młodzieży ; Reumatologia ; Toksykologia kliniczna ; Transplantologia kliniczna ; Urologia ; Urologia dziecięca

Kursy wspólne:

05-730/3-42-088-2021 Zdrowie publiczne 8-17.02.2021

05-712/3-41-011-2021 Ratownictwo medyczne 22-26.03.2021

05-730/3-43-160-2021 Prawo medyczne 12-14.05.2021

05-712/3-41-012-2021 Ratownictwo medyczne 21-25.06.2021

05-730/3-42-089-2021 Zdrowie publiczne 13-22.09.2021

05-712/3-41-013-2021 Ratownictwo medyczne 18-22.10.2021

05-730/3-43-161-2021 Prawo medyczne 3-5.11.2021

Alergologia:

05-731/3-03-004-2021 Profilaktyka i leczenie chorób alergicznych 15-16.04.2021

05-731/3-05-002-2021 Alergia zawodowa 22-23.04.2021

05-731/3-02-003-2021 Diagnostyka chorób alergicznych 23-24.09.2021

Anestezjologia i intensywna terapia:

05-701/3-01-020-2021 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 8-12.02.2021

05-701/3-01-020-2021 Diagnostyka i leczenie bólu 6-10.12.2021 KURS STACJONARNY

05-701/3-01-020-2021 Postępy w intensywnej terapii (system modułowy). Intensywna terapia dorosłych – postępy (system dotychczasowy) 22-26.11.2021 kurs odwołany

Chirurgia ogólna:

05-703/3-07-001-2021 Transplantologia 8-10.03.2021 KURS STACJONARNY

05-703/3-01-034-2021 Kurs wprowadzający „Podstawy chirurgii” 22-26.03.2021

Choroby wewnętrzne:

05-705/3-06-002-2021 Toksykologia 1-2.02.2021

05-705/3-06-003-2021 Toksykologia 10-11.05.2021

05-705/3-07-017-2021 Geriatria 10-11.05.2021

05-705/3-07-018-2021 Geriatria 13-14.09.2021

05-705/3-03-001-2021 Alergologia 16-17.09.2021

05-705/3-06-004-2021 Toksykologia 4-5.10.2021

Choroby zakaźne:

05-706/3-02-002-2021 Hepatologia 31.05-1.06.2021

05-706/3-04-004-2021 Neuroinfekcje, nowe choroby zakaźne i bioterroryzm 7-8.06.2021

05-706/3-03-003-2021 Zakażenia HIV i AIDS 14-15.06.2021

Diabetologia:

05-740/3-01-001-2021 Wprowadzenie do specjalizacji w diabetologii 8-9.03.2021

05-740/3-04-002-2021 Postępy w zakresie patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy 8-9.11.2020

05-740/3-05-003-2021 Zasady leczenia cukrzycy za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CSII – terapia pompowa) oraz ciągłego pomiaru glikemii (CGMS) 6-7.12.2021

Geriatria:

05-744/3-02-006-2021 Wielkie problemy geriatryczne 2-3.09.2021

05-744/3-02-006-2021 Choroby układu kostno-stawowego i problemy ortopedyczne w wieku podeszłym 4.11.2021


Ginekologia onkologiczna:

05-787/3-10-003-2021 Nowotwory trzonu macicy 10.05.2021

05-787/3-09-002-2021 Nowotwory szyjki macicy 7.06.2021

05-787/3-12-004-2021 Nowotwory sromu i pochwy 8.06.2021

05-787/3-17-016-2021 Ginekologia onkologiczna 30.09.2021


Kardiochirurgia:

05-747/3-03-002-2021 Postępy w kardiochirurgii wrodzonych wad serca u noworodka 08-10.12.2021 KURS STACJONARNY

Kardiologia:

05-748/3-15-011-2021 Nadciśnienie tętnicze 3.03.2021

05-748/3-03-006-2021 Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych 12-14.04.2021

05-748/3-04-023-2021 Nieinwazyjna diagnostyka elektrokardiograficzna 19-23.04.2021 kurs odwołany

05-748/3-08-008-2021 Elektrofizjologia i elektroterapia 10-14.05.2021

05-748/3-02-004-2021 Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych 14-18.06.2021

05-748/3-15-012-2021 Nadciśnienie tętnicze 7-10.10.2021

05-748/3-08-009-2021 Elektrofizjologia i elektroterapia 11-15.10.2021

05-748/3-09-027-2021 Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne 11-15.10.2021

05-748/3-03-007-2021 Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych 8-11.11.2021

05-748/3-08-010-2021 Elektrofizjologia i elektroterapia 15-19.11.2021

05-748/3-02-005-2021 Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych 15-19.11.2021

05-748/3-04-013-2021 Nieinwazyjna diagnostyka elektrokardiograficzna 15-19.11.2021 kurs odwołany

05-748/3-09-028-2021 Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne 6-10.12.2021


Medycyna rodzinna:

05-713/3-03-006-2021 Wybrane problemy kliniczne 18.01-20.05.2021 (6 części)

05-713/3-01-004-2021 Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej 16-25.06.2021

05-713/3-02-005-2021 Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów 18.10-19.11.2021


Mikrobiologia lekarska:

01-716/3-01-002-2021 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej 30.08 – 03.09.2021 KURS STACJONARNY

01-716/3-05-003-2021 Zakażenia układu moczowo-płciowego – etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, zapobieganie 15-17.09.2021 KURS STACJONARNY

01-716/3-08-004-2021 Zakażenia w okresie ciąży i okresu noworodkowego – etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, zapobieganie 22-24.09.2021 KURS STACJONARNY

Nefrologia:

05-752/3-04-004-2021 Transplantologia kliniczna 25-27.01.2021

05-752/3-01-001-2021 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie nefrologii 1-5.02.2021 kurs odwołany

05-752/3-03-003-2021 Dializoterapia 8-12.03.2021

05-752/3-02-002-2021 Diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych nefropatii 12-16.04.2021


Okulistyka:

05-719/3-07-003-2021 Onkologia okulistyczna 28-29.01.2021

05-719/3-07-004-2021 Onkologia okulistyczna 4-5.02.2021

05-719/3-07-005-2021 Onkologia okulistyczna 4-5.03.2021

05-719/3-07-006-2021 Onkologia okulistyczna 11-12.03.2021

05-719/3-03-001-2021 Neurookulistyka 14-15.06.2021

05-719/3-05-002-2021 Zapalenia błony naczyniowej 25.06.2021

Onkologia i hematologia dziecięca:

05-755/3-04-001-2021 Diagnostyka i leczenie nowotworów układu krwiotwórczego u dzieci 18-20.05.2021

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu:

05-720/3-03-006-2021 Wady stóp 7-11.06.2021

01-720/3-02-087-2021 Choroby stawu biodrowego wieku rozwojowego 15-19.11.2021

Otorynolaryngologia:

05-721/3-06-001-2021 Wprowadzenie do chirurgii głowy i szyi 16-19.03.2021

Pediatria:

05-723/1-02-003-2021 Onkologia 12-16.04.2021 kurs odwołany


Położnictwo i ginekologia:

05-724/3-01-009-2021 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii 11-13.01.2021

05-724/3-08-016-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 11-15.01.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-024-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 11-15.01.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-08-017-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 1-5.02.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-025-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 1-5.02.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-05-013-2021 Stany naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii 1-5.02.2021

05-724/3-02-010-2021 Patofizjologia ciąży, porodu i połogu 1-5.03.2021

05-724/3-08-018-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 8-12.03.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-026-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 8-12.03.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-06-014-2021 Endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku rozwojowego 8-19.03.2021

05-724/3-09-027-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 12-16.04.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-08-019-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 10-14.05.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-028-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 10-14.05.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-07-015-2021 Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych 10-14.05.2021

05-724/3-08-020-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 7-11.06.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-029-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 7-11.06.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-08-021-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 4-8.10.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-030-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 4-8.10.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-03-011-2021 Diagnostyka i terapia płodu 4-8.10.2021

05-724/3-08-022-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 15-19.11.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-031-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 15-19.11.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-04-012-2021 Choroby przenoszone drogą płciową 6-10.12.2021

05-724/3-08-023-2021 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 13-17.12.2021 KURS STACJONARNY

05-724/3-09-032-2021 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 13-17.12.2021 KURS STACJONARNY

Psychiatria:

05-725/3-04-013-2021 Wprowadzenie do psychoterapii 8-12.02.2021

05-725/3-03-002-2021 Psychogeriatria 10-14.05.2021

05-725/3-01-001-2021 Kurs wprowadzający: „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie psychiatrii” 25-29.10.2021

05-725/3-04-003-2021 Wprowadzenie do psychoterapii 15-19.11.2021 KURS STACJONARNY

Psychiatria dzieci i młodzieży:

05-756/3-02-005-2021 Kompleksowe leczenie najważniejszych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży 1-5.02.2021

05-756/3-03-006-2021 Psychoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży 15.02-19.03.2021 kurs odwołany

05-756/3-01-004-2021 Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży 7-11.06.2021 KURS STACJONARNY

Reumatologia:

05-757/3-13-003-2021 Osteoporozy pierwotne i wtórne 18.03.2021

05-757/3-07-002-2021 Spondyloartropatie zapalne i związek zakażenia z zapaleniem stawów: a) reaktywne zapalenia stawów i spondyloartropatie zapalne, b) choroby zakaźne a choroby reumatyczne 15-16.04.2021

05-757/3-02-001-2021 Podstawy immunologii i immunodiagnostyczne techniki laboratoryjne 14.10.2021

05-757/3-15-004-2021 Toczeń rumieniowaty układowy i układowe zapalenia naczyń 19.11.2021

Toksykologia kliniczna:

05-759/3-01-001-2021 Wprowadzenie do toksykologii klinicznej. Zagadnienia prawne i sądowo-lekarskie w toksykologii klinicznej 7-10.06.2021

05-759/3-03-003-2021 Toksykologia szczegółowa. Ostre i przewlekłe zatrucia ksenobiotykami oraz ich następstwa 13-22.09.2021 KURS ODWOŁANY

05-759/3-01-001-2021 Podstawy toksykologii przemysłowej i środowiskowej z zagadnieniami awarii i katastrof chemicznych oraz terroryzmu chemicznego 11-14.10.2021 KURS ODWOŁANY

05-759/3-05-004-2021 Problemy onkologiczne w toksykologii klinicznej 27-28.10.2021

05-759/3-02-002-2021 Promocja zdrowia w toksykologii klinicznej 22-23.11.2021


Transplantologia kliniczna:

05-761/3-05-014-2021 Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórek krwiotwórczych 20.05.2021

Urologia:

05-729/3-05-001-2021 Onkologia urologiczna 12-14.04.2021

05-729/3-06-002-2021 Endourologia i ESWL 10-12.05.2021

05-729/3-10-003-2021 Warsztaty dydaktyczne – Laparoskopia w urologii 28-29.06.2021

Urologia dziecięca:

05-791/3-03-001-2021 Laparoskopia w urologii dziecięcej 17-19.11.2021 KURS STACJONARNY