Szkolenie Medyczne i prawne aspekty stwierdzania zgonu 2-3 marca 2023

zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych na szkolenie doskonalące w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego „MEDYCZNE I PRAWNE ASPEKTY STWIERDZANIA ZGONU”


Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Artur Moskała
Termin: 2-3 marca 2023r.
Szkolenie realizowane stacjonarnie
Miejsce realizacji: Katedra Medycyny Sądowej UJCM, Kraków, ul. Grzegórzecka 16


Program:

  Czwartek 2 marca 2023

   9.00-10.30 Seminarium: Historia definicji zgonu. Aktualne definicje zgonu. Proces umierania. Znamiona pośmiertne- dr med. Artur Moskała
   10.30-12.00 Seminarium: Stwierdzenie zgonu w warunkach pozaszpitalnych, aktualne problemy- dr med. Artur Moskała
   12.00-13.30 Seminarium: Funkcja „koronera” – obecne i planowane uregulowania. Karta zgonu (rodzaj dokumentu, kwestie problematyczne). Identyfikacja osoby zmarłej- dr med. Piotr Kowalski
   13.30- 15.00 Seminarium: Przykłady błędów w stwierdzaniu zgonu, omówienie przypadków. Czas zgonu-ogólne zasady, kwestie problematyczne. Wybrane aspekty oględzin miejsca ujawnienia i samych zwłok- dr med. Filip Bolechała

  Piątek 3 marca 2023
  Prezentacja i badanie zmian pośmiertnych

   Ćwiczenia na sali sekcyjnej – 2 godziny dydaktyczne – w grupach 10 os.
   I grupa godz. 9.00-10.30
   II grupa godz. 10.30 – 12.00
   III grupa godz. 12.00 – 13.30

Zapisy: formularz zapisów – https://forms.office.com/e/2BWQsuKgvB


Szkolenie „Medyczne i prawne aspekty stwierdzania zgonu” uzyskało akceptację Małopolskiej Konsultant Wojewódzkiej w dziedzinie Medycyny Ratunkowej oraz zostało zgłoszone do Wojewody – w związku z tym, realizując szkolenie Ratownicy Medyczni zyskują 8 punktów edukacyjnych.


Opłata za udział w szkoleniu :

  w wysokości 600 zł do dnia 10-02-2023 r.
  na konto Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Lekarskim 31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 4
  nr rachunku bankowego: 03124062921111001111026420
  w tytule przelewu: imię i nazwisko uczestnika, data kursu

Prosimy nie dokonywać płatności do czasu otrzymania od organizatorów maila z informacją o zakwalifikowaniu !
Brak wpłaty we wskazanym terminie stanowi podstawę do anulowania zgłoszenia uczestnictwa.
Ostateczne potwierdzenie zgłoszenia następuje po dokonaniu opłaty za zajęcia szkoleniowe we wskazanym terminie na stronie MCKP CM.
W celu otrzymania faktury konieczne jest uzupełnienie danych w formularzu zgłoszeniowym.
Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych po dokonaniu wpłaty uczestnik zobowiązany jest do poinformowania MCKP CM o rezygnacji na piśmie lub adres mailowy: kursymckp@uj.edu.pl
W przypadku zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji przed datą rozpoczęcia zajęć wpłacona opłata podlega zwrotowi w całości.
W przypadku zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji w trakcie realizacji zajęć wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.


Kontakt:

  Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Lekarskim
  ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
  mail: kursymckp@uj.edu.pl
  tel. (012) 34-11-908