Bezpłatne szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

W ramach realizacji Projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022-2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia,

zapraszamy diagnostów laboratoryjnych na bezpłatne szkolenia obejmujące 7 modułów tematycznych:

  • serologia
  • biochemia
  • mikrobiologia
  • hematologia
  • diagnostyka molekularna
  • immunologia
  • cytologia


3 dni szkoleniowe – 21 godzin dydaktycznych
do zdobycia punkty edukacyjne
zwrot kosztów podróży
dogodne terminy


Przykładowy ramowy harmonogram kursu stacjonarnego organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie:

Miejsce realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków (SU) oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy (USD) ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

część I
8.30 – 8.50 Rejestracja uczestników, Omówienie kwestii organizacyjnych
9.00-11.15 moduł 3 Diagnostyka Molekularna
11.15-11.55 Lunch
12.00-14.15 moduł 2 Serologia
część II
8.30 – 8.50 Rejestracja uczestników
9.00-11.15 moduł 1 Hematologia
11.15-11.55 Lunch
12.00-14.15 moduł 4 Immunologia
14.45-17.00 moduł 5 Biochemia
część III
8.30 – 8.50 Rejestracja uczestników
9.00-11.15 moduł 6 Mikrobiologia
11.15-11.55 Lunch
12.00-14.15 moduł 7 Diagnostyka Laboratoryjna Cytologia


Rekrutacja i terminy szkoleń – Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych – https://kidl.org.pl/page/view?id=5834
Szczegółowe informacje – https://kidl.org.pl/news/category?id=20