Prawo medyczne dla lekarzy zrzeszonych w OIL w Krakowie

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie wspólnie organizują cykl siedmiu szkoleń dla lekarzy z zakresu prawa medycznego.
Przygotowany przez MCKP program szkoleń dotyczy realnych problemów występujących w pracy lekarzy.
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie uznając wagę tych zagadnień zapewnia bezpłatny udział w szkoleniach dla swoich członków, prowadzi proces rekrutacji i udostępnia swoją siedzibę na wszystkie zajęcia.


Za nami już pierwsze spotkanie – „Lekarz w trybach organów wymiaru sprawiedliwości (blok karny) oraz w postępowaniu dyscyplinarnym”. W szkoleniu wzięła udział maksymalna liczba uczestników, a ich oceny wyrażone w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej były bardzo pozytywne.


Wszystkie zajęcia mają charakter warsztatowy, a ich tematyka oparta jest na analizie konkretnych przypadków. Ograniczona do piętnastu osób liczba uczestników daje gwarancję pełnej interaktywności zajęć. Udział lekarzy w szkoleniach polega na rozwiązywaniu konkretnych problemów, budowaniu właściwej reakcji na zdarzenia wynikające z prowadzonej praktyki.
Zajęcia prowadzą wykładowcy dysponujący praktycznymi umiejętnościami w zakresie tematyki szkoleń oraz mający doświadczenie dydaktyczne.
Każde szkolenie ma charakter autonomiczny: można uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, bądź wybrać temat najbardziej interesujący.


Możliwość zgłoszenia udziału można dokonać na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej: https://oilkrakow.pl/category/kursy-oil-krakow/


Wybrane przez organizatorów tematy szkoleń:


       

24 czerwca 2023 Polisa ubezpieczeniowa jako tarcza lekarza

10:00 – 10:05 Otwarcie szkolenia przedstawiciel OIL oraz MCKP CM
10:05 – 10:15 Zdaniem Lekarza
10:15 – 10:30 Wprowadzenie w problematykę szkolenia i warsztatu oraz przedstawienie prelegentów (radca prawny Paweł Rataj)
10:30 – 12:45 Zabezpieczenie działalności zawodowej lekarza z wykorzystaniem ubezpieczeń na życie i prywatnej renty chorobowej (doradca Łukasz Martyniec)
12:45 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 13:45 Wprowadzenie w tematykę ubezpieczeń: agent ubezpieczeniowy a broker ubezpieczeniowy. Rodzaje umowy łączącej lekarza z Podmiotem Leczniczym (umowa o pracę, kontrakt, umowa zlecenia) i związane z nimi typy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Modelowe zakresy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza (Michał Binkowski Dyrektor Biura Ubezpieczeń Publicznych Broker Ubezpieczeniowy Merydian Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A.)
13:45 – 14:30 Od zgłoszenia szkody po jej likwidację. Solidarna odpowiedzialność cywilna szpitala i lekarza, możliwe konsekwencje dla lekarza i jego ubezpieczyciela. Postępowanie regresowe. Rola brokera w postępowaniu likwidacyjnym (radca prawny Klaudia Wróbel-Polaczkiewicz, Michał Binkowski)
14:30 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 15:45 Case study: Stany faktyczne w sprawach o błędy medyczne zakończone postępowaniem regresowym w stosunku do lekarza lub jego ubezpieczyciela. Rozstrzygnięcia ubezpieczycieli i sądów cywilnych w oparciu o praktykę (sędzia Cezary Czech-Śmiałkowski)
15:45 – 16:30 Warsztat praktyczny konsultacje z lekarzami (sędzia Cezary Czech-Śmiałkowski, Michał Binkowski, Łukasz Martyniec) Jak optymalnie dobrać polisę ubezpieczeniową – konsultacje dla uczestników szkolenia
16:30 – 16:45 Test sprawdzający i ankieta ewaluacyjna
16:45 – 17:00 Dyskusja i podsumowanie (radca prawny Paweł Rataj)


Zapisy na kursy- https://oilkrakow.pl/19423-2/


17 czerwca 2023 Dokumentacja medyczna jako niemy świadek w sprawach o odszkodowania z tytułu błędów medycznych

10:00 – 10:05 Otwarcie szkolenia i wprowadzenie w problematykę szkolenia i warsztatu oraz przedstawienie     prelegentów (radca prawny Paweł Rataj)
10:05 – 10:45 Rodzaje dokumentacji medycznej (radca prawny Klaudia Wróbel-Polaczkiewicz)
10:45 – 11:45 Dokumentacja medyczna jako dowód w sprawie  karnej (prokurator dr Piotr Kosmaty)
11:45 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 12:45 Dokumentacja medyczna jako dowód w sprawie karnej (prokurator dr Piotr Kosmaty)
12: 45- 13.30  Dokumentacja medyczna jako dowód w sprawie cywilnej (radca prawny Klaudia Wróbel-Polaczkiewicz)
13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 Warsztat – aspekty praktyczne prowadzenia dokumentacji medycznej: przedstawiciel OIL  oraz radca prawny Klaudia Wróbel-Polaczkiewicz, oraz radca prawny Paweł Rataj
15:30- 15:45 Test sprawdzający i ankieta ewaluacyjna
15:45 – 16:00  Dyskusja i podsumowanie (radca prawny Paweł Rataj)


Zapisy na kursy- https://oilkrakow.pl/dokumentacja-medyczna-jako-niemy-swiadek-w-sprawach-o-odszkodowania-z-tytulu-bledow-medycznych/


3 czerwca 2023 Jak uchronić się przed zarzutem naruszenia tajemnicy zawodowej i jak uniknąć pułapek RODO

10:00 – 10:05 Otwarcie szkolenia i wprowadzenie w problematykę szkolenia i warsztatu oraz przedstawienie prelegentów (radca prawny Paweł Rataj)
10:05 – 11:30 Tajemnica lekarska – w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz w kodeksie etyki lekarskiej (radca prawny Tomasz Huber)
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:00 Tajemnica lekarska – w kodeksie postępowania karnego oraz w praktyce sądowo- prokuratorskiej (prokurator dr Piotr Kosmaty)
13:00 – 13:45 Tajemnica lekarska – w kodeksie postępowania cywilnego (sędzia Cezary Czech-Śmiałkowski)
13:45 – 14:15 Przerwa obiadowa
14:15 – 15:00 Tajemnica lekarska – w praktyce sądów cywilnych (sędzia Cezary Czech-Śmiałkowski i radca prawny Paweł Rataj)
15:00 – 15:30 RODO w ochronie zdrowia z perspektywy lekarza (radca prawny K. Wróbel-Polaczkiewicz)
15:30 – 15:45 Test sprawdzający i ankieta ewaluacyjna
15:45 – 16:00 Dyskusja i podsumowanie (radca prawny Paweł Rataj)


Zapisy na kursy- https://oilkrakow.pl/jak-uchronic-sie-przed-zarzutem-naruszenia-tajemnicy-zawodowej-i-jak-uniknac-pulapek-rodo/


13 maja 2023 Jak poprawnie odebrać świadomą zgodę pacjenta? W jaki sposób skutecznie i szybko uzyskać zgodę Sądu? Kiedy trzeba powiadomić Sąd o udzielonym świadczeniu zdrowotnym?

10:00 – 10:05 Otwarcie szkolenia i wprowadzenie w problematykę szkolenia i warsztatu oraz przedstawienie prelegentów (radca prawny Paweł Rataj)
10:05 – 10:45 Zgoda pacjenta w przepisach i praktyce (radca prawny Klaudia Wróbel-Polaczkiewicz)
10.45 – 11:15 Zgoda zastępcza w praktyce sądowej wprowadzenie (sędzia Karolina Sosińska oraz sędzia Tomasz Bac)
11.15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:45 Zgoda zastępcza w praktyce sądowej część I (sędzia Karolina Sosińska oraz sędzia Tomasz Bac) w tym:

  • uzyskanie prawidłowej zgody pacjenta
  • pacjent małoletni, ubezwłasnowolniony, nieprzytomny
  • sytuacje nagłe
  • opiekun prawny, faktyczny, tymczasowy

13:45 – 14:15 Przerwa obiadowa
14:15 – 15:00 Zgoda zastępcza w praktyce sądowej część II (sędzia Karolina Sosińska oraz sędzia Tomasz Bac) w tym:

  • umieszczenie pacjenta w zakładzie opiekuńczo- leczniczym, domu pomocy społecznej
  • umieszczanie pacjenta w szpitalu psychiatrycznym

15:00 – 16:00 Warsztat: case study sporządzenie wniosku o wyrażenie zgody sądowej (zabieg – skierowanie do ZOL zawiadomienia sądu o udzielonym świadczeniu) (radca prawny Paweł Rataj, radca prawny Klaudia Wróbel- Polaczkiewicz)
16:00 – 16:15 Test sprawdzający i ankieta ewaluacyjna
16:15 – 16:30 Dyskusja i podsumowanie (radca prawny Paweł Rataj)


Zapisy na kursy- https://oilkrakow.pl/19454-2/


1 kwietnia 2023 Lekarz jako świadek lub pozwany w postępowaniu cywilnym

10:00 – 10:15 otwarcie szkolenia i wprowadzenie w problematykę szkolenia i warsztatu oraz przedstawienie prelegentów (radca prawny Paweł Rataj)
10:15 – 12:00 Lekarz w postępowaniu cywilnym (świadek/pozwany) oraz w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (sędzia Cezary Czech-Śmiałkowski i radca prawny Paweł Rataj)
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:45 Warsztat: case study część I (radca prawny Paweł Rataj, radca prawny Klaudia Wróbel- Polaczkiewicz, psycholog Gaweł Podwysocki)
13:45 – 14:15 Przerwa
14:15 – 16:30 Warsztat: case study część II (radca prawny Paweł Rataj, radca prawny Klaudia Wróbel- Polaczkiewicz, psycholog Gaweł Podwysocki)
16:30 – 16:45 Test sprawdzający i ankieta ewaluacyjna
16:45 – 17:00 Dyskusja i podsumowanie (radca prawny Paweł Rataj)

Zapisy na kursy- https://oilkrakow.pl/lekarz-jako-swiadek-lub-pozwany-w-postepowaniu-cywilnym/


25 marca 2023 Postępowanie z trudnym pacjentem i jego rodziną (Komunikacja/Stosowanie przymusu bezpośredniego)

10:00 – 10:05 Otwarcie szkolenia przedstawiciel OIL oraz MCKP CM
10:05 – 10:15 Zdaniem Lekarza
10:15 – 10:30 Wprowadzenie w problematykę szkolenia i warsztatu oraz przedstawienie prelegentów (radca prawny Paweł Rataj)
10:30 – 12:00 „Bariery i pomosty w skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną” (dr hab. Aneta Załazińska Profesor UJ)
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:45 Stosowanie przymusu bezpośredniego w stosunku do pacjenta (prokurator Piotr Kosmaty)
13:45 – 14:15 Przerwa obiadowa
14:15 – 16:30 Warsztat: case study (psycholog Gaweł Podwysocki, aktor Wiesław Budyn, radca prawny Paweł Rataj)
16:30 – 16:45 Test sprawdzający i ankieta ewaluacyjna
16:45 – 17:00 Dyskusja i podsumowanie (radca prawny Paweł Rataj)


Zapisy na kursy- https://oilkrakow.pl/postepowanie-z-trudnym-pacjentem-i-jego-rodzina-komunikacja-stosowanie-przymusu-bezposredniego/