Instrumentarium chirurgiczne i inne wyposażenie narzędziowe sal operacyjnych – zasady optymalnego doboru, zarządzania i regeneracji – szkolenie praktyczne – 23.09.2022

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest praktyczne przygotowanie uczestników do optymalnego zarządzania instrumentarium medycznym i towarzyszącym mu wyposażeniu.

Szkolenie pod patronatem: Aesculap Chifa sp. z o.o.

W programie szkolenia miedzy innymi:

• Planowanie i realizacja postępowania zakupu narzędzi chirurgicznych,
• Praktyczne wskazania dotyczące eksploatacji instrumentarium, serwisowania i regeneracji, korzystania z systemów kontenerowych
• Najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu wyposażenia sal operacyjnych w narzędzia chirurgiczne
• Cechowanie narzędzi chirurgicznych
• Warsztaty: regeneracja narzędzi chirurgicznych oraz systemy kontenerowe w praktyce


Szczególnie zapraszamy personel techniczny, pracowników działów aparatury medycznej, sterylizatorni szpitalnych, kierowników działów technicznych jednostek ochrony zdrowia, personel pielęgniarski odpowiedzialny za dobór, prawidłowe użytkowanie i obrót narzędziami chirurgicznymi oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Termin: 23.09.2022
Cena: 250 zł
Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego
Zapisy do 9.09.2022, formularz zapisów na szkolenie https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2863xKVZPenh9EuyYsW4exNJ5UNkJVT09GN1NVOUQ5RzgyQ0FBNDZOWTNWNy4u


Miejsce: Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40, 31-501 Kraków


Opłata za udział w szkoleniu w wysokości 250 zł do dnia 9.09.2022 r. na konto :
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
Ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
nr konta: 20124062921111001111026114
tytuł przelewu: imię i nazwisko, szkolenie Instrumentarium chirurgiczne


Prowadzący:

Marek Piotrowski inżynier-biomechanik, kierownik Działu Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z ponad 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu i odbiorze wyposażenia aparaturowego i narzędziowego, autor licznych publikacji dotyczących m. in. innowacji w technologiach medycznych; redaktor naczelny Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego (OPM); wykładowca kursów i konferencji związanych z tematyką eksploatacji wyrobów medycznych oraz inwestycji związanych z obiektami ochrony zdrowia i ich wyposażaniem.

Maciej Szyfter Product Manager ds. instrumentów chirurgicznych i kontenerów – Aesculap Chifa sp. z o.o., absolwent biotechnologii UAM, wykładowca na kursach techników sterylizacyjnych oraz kierowników centralnych sterylizacji.


PLAN SZKOLENIA

8:30- 9:00 Rejestracja
9:00- 9-15 Powitanie uczestników
9:15- 10:00 Podstawy zarządzania instrumentarium chirurgicznym – najważniejsze zagadnienia (Marek Piotrowski)
10:00- 10:45 Efektywny systemy doboru i eksploatacji narzędzi chirurgicznych – dobór, eksploatacja, regeneracja (Maciej Szyfter)
10:45- 11:15 Przerwa kawowa
11:15- 12:00 Warsztaty – regeneracja narządzi chirurgicznych
12:00- 12:45 Systemy kontenerowe – zasady doboru, eksploatacja (Maciej Szyfter)
12:45- 13:45 Przerwa Obiadowa
13:45- 14:30 Warsztaty: systemy kontenerowe
14:30- 15:15 Najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu wyposażenia sal operacyjnych w kontekście instrumentarium (Maciej Szyfter)
15:15-16:00 Cechowanie narzędzi chirurgicznych – sposoby znakowania, oprogramowanie (Maciej Szyfter)
16:00- 16:15 Przerwa kawowa
16:15- 17:00 Sposoby przeprowadzania dialogów technicznych – wymogi jakościowe dotyczące procesu produkcji i regeneracji (Marek Piotrowski, Maciej Szyfter)
17:00- 17.30 Egzamin (test) pisemny
17:30 – 18:00 Podsumowanie i zakończenie kursu


Kontakt:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
mail: kopernika40.mckp@cm-uj.krakow.pl
tel. 12 433 27 67 lub 68