Ochrona radiologiczna w diagnostyce obrazowej i radiologii zabiegowej – wymagania i problemy – 25.04.2024

Szkolenie organizowane we współpracy z Solve Medical sp.zoo

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem jest przedstawienie uczestnikom problemów i wymagań związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego w jednostkach ochrony zdrowia.


W programie omówione zostaną zagadnienia z zakresu wymagań dotyczących:

 • aparatury radiologicznej i urządzeń pomocniczych
 • podstaw prawnych i ich praktycznego zastosowania w jednostkach ochrony zdrowia
 • personelu upoważnionego do obsługi urządzeń radiologicznych oraz realizacji procedur radiologicznych

Szczególnie zapraszamy pracowników z kadry zarządzającej jednostek ochrony zdrowia: dyrektorów, kierowników zakładów radiologii, koordynatorów tych jednostek oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.


Termin: 25.04.2024 (termin zmieniony z 19.04.2024)

Cena: 400 zł

Zapisy do 20.04.2024 r.: formularz zapisów na szkolenie https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2863xKVZPenh9EuyYsW4exNJ5URVY4UVJRS1VEN1RISVA2RUkwWE9GUVlLQy4u

Miejsce: Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40


Opłata za udział w szkoleniu w wysokości 400 zł do dnia 20.04.2024 na konto:
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
Ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
nr konta: 20124062921111001111026114
tytuł przelewu: imię i nazwisko, szkolenie Ochrona radiologiczna


Kontakt:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
mail: kopernika40.mckp@cm-uj.krakow.pl
tel. (012) 433-27-67


Prowadzący:

 • Barbara Sobiecka, fizyk medyczny, pełnomocnik Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ds. bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego, kierownik organizacyjny szkoleń „ochrona radiologiczna pacjenta” dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej i Ochrony Radiologicznej SU.
 • Łukasz Brandt, fizyk medyczny, Z-ca Kierownika Zakładu Fizyki Medycznej
  i Ochrony Radiologicznej SU, pracownik naukowo-dydaktyczny Collegium-Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Inspektor Ochrony Radiologicznej.


  Plan szkolenia:

   8:30 – 9:00 Rejestracja

   9:00 – 9:15 Powitanie uczestników

   9:15 – 10:00 Wykład: Fizyka. Podstawy fizyczne, zjawiska związane z oddziaływaniem promieniowania z materią (pochłanianie, rozpraszanie), jaki i czym się chronić przed promieniowaniem

   10:00 – 11:30 Wykład: Urządzenia stosowane w diagnostyce obrazowej i radiologii zabiegowej

    a. urządzenia medyczne emitujące promieniowanie jonizujące
    b. urządzenia pomocnicze (monitory, strzykawki, skanery, drukarki itp.)
    c. wymagania prawne dla urządzeń rentgenowskich
    d. kontrola jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych (fantomy, dozymetry, testy kontroli jakości – rodzaje, kto może wykonać, kiedy należy wykonywać, co zrobić gdy coś poszło nie tak)   11:30 – 12:15 Wykład: Minimalne wymagania dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej

   12:15 – 12:45 Przerwa obiadowa

   12:45 – 13:30 Wykład: Wymagania prawne – zezwolenie a zgoda

    a. zezwolenia na stosowanie aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej i poza medyczną pracownią rentgenowską
    b.zezwolenia na uruchamianie medycznej pracowni rentgenowskiej stosującej takie aparaty
    c. wymagania prawne dla pracowni rentgenowskich
    d. zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych i zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej
    e. wymagania prawne dotyczące pomiarów średniorocznego stężenia radonu   13:30 – 14:15 Wybrane najnowsze rozwiązania w zakresie ochrony radiologicznej

   14:15 – 15:00 Wykład: Wymagania prawne – dokumentacja

   15:00 – 15:45 Wykład: Kompetencje, uprawnienia i odpowiedzialność personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej z uwzględnieniem wymaganych szkoleń

   15:45 – 16:30 Wykład: Uprawnienia i obowiązki inspektora ochrony radiologicznej

   16:30 – 16:45 Egzamin (test) pisemny

   16:45 – 17:15 Podsumowanie i zakończenie szkolenia