Fizjoterapeuci

Regulacje prawne:

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej preferencji kształcenia podyplomowego zawodów w ochronie zdrowia:

Ankieta dotycząca kształcenia podyplomowego <<<

 

Kursy dokształcające dla fizjoterapeutów:

Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych fizjoterapeutów.

W kursach dokształcających dla fizjoterapeutów mogą uczestniczyć mgr rehabilitacji oraz mgr fizjoterapii. 

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza.

 

W PRZYGOTOWANIU (realizacja we wrześniu)

Kurs dokształcającyPodstawy diagnostyki funkcjonalnej z wykorzystaniem elektromiografii przezskórnej

Termin: wrzesień 2022 r.

Koszt: 900 zł

Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium  poprzez formularz (wkrótce).

 

Kurs dokształcający: Zaopatrzenie ortopedyczne w świetle ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Termin: wrzesień 2022r.

Koszt: 500 zł

Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium  poprzez formularz (wkrótce).

 

Kontakt:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ  CM

Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

ul. Radziwiłłowska 4

31-026 Kraków

tel. 12 341 19 05

mail: podyplomowewnz@cm-uj.krakow.pl