Inwestycje w jednostkach ochrony zdrowia – praktyczne aspekty zakupu sprzętu medycznego – 1.12.2023

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest praktyczne przygotowanie uczestników do optymalizacji procesu inwestycji medycznych w praktyce.

Mamy przyjemność poinformować, że do organizowanego przez MCKP CM szkolenia „Inwestycje w jednostkach ochrony zdrowia – praktyczne aspekty zakupu sprzętu medycznego” dołączyli po raz drugi eksperci FORMED sp. z o.o. sp. kom.

W programie szkolenia między innymi:

    – studium przypadków realizacji inwestycji i przebiegu postępowań przetargowych na dostawy sprzętu medycznego
    – praktyczne przykłady z realizacji inwestycji szpitalnych
    – inwestycje kompleksowe

Szczególnie zapraszamy personel techniczny, pracowników działów aparatury medycznej, kierowników działów technicznych jednostek ochrony zdrowia, pracowników działów zamówień publicznych oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.


Termin 1.12.2023 r.
Cena 450 zł
Zapisy do 17.11.2023 formularz zapisów na szkolenie https://forms.office.com/e/hCVy3064Ta
Miejsce Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
Opłata za udział w szkoleniu w wysokości 450 zł do dnia 17.11.2023 na konto:

Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
nr konta: 20124062921111001111026114
tytuł przelewu- imię i nazwisko, szkolenie Inwestycje w jednostkach ochrony zdrowia


Prowadzący:

    Mgr inż. lek. Agnieszka Sopel

Ekspert z zakresu technologii medycznych dla Ministerstwa Zdrowia, Prezes Instytutu Inżynierii Klinicznej. Autorka licznych publikacji i prelekcji z zakresu inwestycji w ochronie zdrowia, w tym m.in. dla Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego.
Absolwentka Zakładu Neuroanatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej kierunku inżynieria biomedyczna w specjalności inżynieria kliniczna, kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Z zawodu inżynier kliniczny i lekarz. Doświadczenie z zakresu wyposażania i funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia uczyła się jako pracownik Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Dziale Inżynierii Klinicznej przy inwestycjach typu: „Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych” oraz „Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej”. Uczestniczyła w realizacji Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim, jednego z największych i najnowocześniejszych szpitali w Europie. Obecnie jako inżynier kliniczny współpracuje z licznymi jednostkami ochrony zdrowia w zakresie doradztwa związanego z technologią medyczną, inżynierią kliniczną oraz zgodności projektów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Bierze udział w realizacjach inwestycji szpitalnych tworząc pełne specyfikacje istotnych warunków zamówienia, w tym funkcjonalne opisy aparatury medycznej w zgodności ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

    Marek Piotrowski mgr inżynier- biomechanik

Kierownik Działu Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z ponad 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu i odbiorze wyposażenia aparaturowego i narzędziowego, autor licznych publikacji dotyczących m. in. innowacji w technologiach medycznych; redaktor naczelny Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego (OPM); wykładowca kursów i konferencji związanych z tematyką eksploatacji wyrobów medycznych oraz inwestycji związanych z obiektami ochrony zdrowia i ich wyposażaniem.


Plan szkolenia:
8:30 – 9:00 Rejestracja
9:00 – 9:15 Powitanie uczestników
9:15 – 10:30 Wykład: podstawy realizacji inwestycji szpitalnych – najważniejsze zagadnienia
10:30 – 11:45 Wykład: FORMED Długoterminowe inwestycje z punktu widzenia dostawcy sprzętu medycznego – skąd biorą się problemy?
11:45 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:45 Warsztaty – studium przypadków realizacji inwestycji i przebiegu postępowań przetargowych na dostawy sprzętu medycznego.
13:45 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:15 Wykład: Marek Piotrowski – realizacja inwestycji „Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” z punktu widzenia Kierownika Działu Aparatury Medycznej.
15:15 – 15:45 Seminarium: praktyczne przykłady z realizacji inwestycji szpitalnych
15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 16:15 Egzamin (test) pisemny
16:15 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia


Kontakt:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków mail: kopernika40.mckp@cm-uj.krakow.pl
tel. (012) 433-27-67