15th International Congress of the European Geriatric Medicine Society

Kraków 25-27 września 2019

15th EuGMS Congress
15th EuGMS Congress Scientific Programme
15th EuGMS Congress Registration


Rejestracja na Sesję Polską 15th EuGMS Congress


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Mam przyjemność zaprosić Państwa na Sesję Polską przygotowaną przez Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce w ramach 15th International Congress of the European Geriatric Medicine Society, który odbędzie się w Krakowie w dniach 25-27 września 2019 roku.

Polska Sesja jest zaplanowana w dniu 25.09.2019 tuż przed rozpoczęciem oficjalnego programu Kongresu EuGMS.

Program sesji polskiej dotyczy aktualności w medycynie geriatrycznej i obejmuje różnorodne zagadnienia dotyczące zarówno problemów klinicznych jak i ważnych elementów socjalnych w opiece nad starszym chorym. W programie znalazły się zagadnienia dotyczące modeli i uwarunkować zdrowego starzenia, możliwości wykorzystania komórek macierzystych, znaczenia interakcji socjalnych. Ponadto przedstawione zostaną nowe dane dotyczące łagodnych zaburzeń poznawczych, niedożywienia, leczenia osteoporozy oraz chirurgicznego leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów.

Mam nadzieję, że że program nie zawiedzie Państwa oczekiwań, a wnioski z debat i dyskusji będą przydatne w codziennej pracy. Udział w Kongresie EuGMS (rejestracja https://www.eugms.org/2019/registrations.html) upoważnia do bezpłatnego udziału w Sesji Polskiej, ale można także uczestniczyć wyłącznie w sesji przygotowanej przez KLSGwP po zarejestrowaniu na stronie https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286-BGwLgyfRtFqzgUo1AQsa5UOVBUNlZQNVUyOEZNWENURElHVDhQVzRXTi4u

Konferencja wpisuje się w cykl szkoleń lekarzy, koniecznych ze względu na demograficzne starzenie się populacji Polski, a jej uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.
Serdecznie zapraszam!

Dr hab.n.med. Barbara Gryglewska, prof. nadzw.
Przewodnicząca Komitetu Naukowego.
Vice-Prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce.


Program Sesji Polskiej EuGMS: Nowości w medycynie geriatrycznej.

Kraków 25.09.2019
Językiem wykładowym będzie język polski.

10.30 -11.45
Przewodniczący sesji: Małgorzata Sobieszczańska, Małgorzata Mossakowska, Jarosław Derejczyk

Wprowadzenie: Tomasz Grodzicki
Zdrowe starzenie – styl życia czy geny – Barbara Gryglewska
Modele starzenia wśród mężczyzn i kobiet – Anna Skalska
Korzyści i ryzyko zastosowania komórek macierzystych w medycynie geriatrycznej – Ewa Zuba-Szurma
Interakcje społeczne – czy to nadal niedoceniany aspekt zdrowego starzenia się? – Beata Tobiasz-Adamczyk

11.45 – 13.00
Przewodniczący sesji: Barbara Bień , Jan Szewieczek, Janina Kokoszka-Paszkot

Nowe dane o łagodnych zaburzeniach poznawczych – Kornelia Kędziora-Kornatowska
Decyzje czy natura- na ile można uniknąć niedożywienia w wieku starszym ? – Aleksander Gałaś
Co nowego w leczeniu osteoporozy wśród osób starszych? – Ewa Marcinowska-Suchowierska
Współczesne metody leczenia operacyjnego deformacji koślawej palucha – Artur Gądek


Potwierdzeniem rejestracji na Sesję Polską jest dokonanie opłaty wysokości 50 zł na konto:
Nr konta: 76 1240 4722 1111 0000 4849 4818
Collegium Medicum UJ
31- 008 Kraków, ul.św. Anny 12
W tytule prosimy podać: Imię i nazwisko oraz „Sesja Polska EuGMS”