USG „point of care” – kurs zaawansowany – 24 stycznia 2023

Mamy przyjemność poinformować, że Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum w Krakowie objęło swoim patronatem kurs USG „point of care” organizowany przez Centrum Szkoleniowe Endeleza w dniu 24 stycznia 2023r. w Interdyscyplinarnym Ośrodku Szkoleniowym – Kopernika 40 MCKP UJ CM przy ul. Kopernika 40 w Krakowie.

Program kursu jest odpowiedzią na rozszerzanie katalogu uprawnień i kompetencji członków zespołów terapeutycznych polegających na umożliwieniu wykonywania badania ultrasonograficznego przez personel ochrony zdrowia.
Celem szkolenia rozszerzonego jest zrozumienie zasad przeprowadzania i nabycie umiejętności wykonywania badania ultrasonograficznego przez lekarzy, pielęgniarki, oraz ratowników medycznych.


Jeśli masz doświadczenie z USG i chcesz poszerzyć wiedzę o nowe protokoły, odczarować protokół FATE i echokardiografię, sprawdzić swoje umiejętności w symulacjach związanych z resuscytacją i użyciem POCUS czy poznać badanie przeglądowe pacjenta we wstrząsie – ten kurs jest dla Ciebie. Na kursie omówione będą protokoły takie jak: RUSH, POCUS-CA, FALLS, FATE.
Szczegółowe informacje i zapisy


Zapraszamy również na szkolenie USG „point of care” – kurs podstawowy – 23 stycznia 2023