Konferencja „Żywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. św. Łazarza 16 – 26 wrzesień 2016r

Prawidłowy i zbilansowany sposób odżywiania jest nie tylko ważnym czynnikiem prewencji pierwotnej, ale także nieodzownym elementem wspomagania leczenia farmakologicznego chorób żywieniowo-zależnych. Problematyka związana z rolą żywienia w utrzymaniu homeostazy na poziomie komórkowym, narządowym i ogólnoustrojowym weszła w skład wielu kierunków studiów Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJCM, a w przypadku studiów „Żywienie w zdrowiu i chorobie” stała się tematem wiodącym. Słuchacze studiów „Żywienie w zdrowiu i chorobie” mają obowiązek wykonania multimedialnej prezentacji zaliczeniowej, związanej z problematyką żywieniową. Prace zaliczeniowe odznaczają się niejednokrotnie wysokim poziomem merytorycznym, jednak program studiów nie daje możliwości czasowych do ich prezentacji.
Konferencja „Żywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia” stworzy taką możliwość dla Autorów najlepszych prezentacji oraz da sposobność interdyscyplinarnego rozszerzenia problematyki żywieniowej. W związku z tym Konferencja obejmuje dwie części: *wykłady- w wykonaniu Osób o uznanym autorytecie w prezentowanej przez siebie problematyce, * sesje tematyczne – dające możliwość prezentacji swoich osiągnięć przez uczestników Konferencji, a prowadzone przez Osoby o dużym dorobku naukowym w tym zakresie. Konferencja adresowana jest do Słuchaczy różnych kierunków studiów Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJCM oraz studentów kierunku Dietetyka na Wydziale Lekarskim UJCM, a w szczególności Magistrantów. Zaproszenie kierowane jest również do wszystkich Osób pragnących rozszerzyć swoją wiedzę oraz wdrożyć zasady prawidłowych zachowań prozdrowotnych (w szczególności żywieniowych) do swojej codziennej dbałości o zdrowie, w wymiarze fizycznym i psychicznym.

Program konferencji:

Godz. 9:00-9.30
Otwarcie Konferencji
Dr hab. Barbara Gryglewska – Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJCM

Godz. 9:30-10.15
Wykład- Żywieniowe uwarunkowania zdrowia
Prof. dr hab. Mirosław Jarosz – Dyrektor IŻŻ Warszawa

Godz. 10:15-11.00
Wykład – Celiakia-diagnostyka i terapia
Prof. dr hab. Marian Grzymisławski – Uniwersytet Medyczny Poznań Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki

Przerwa kawowa – CDK, ul Łazarza

Godz. 11:15-12.00
Wykład –Problemy zdrowotne i żywieniowe osób starszych
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – Dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM

Godz. 12:00-12.45
Wykład – Regularna aktywność fizyczna a zdrowie
Prof. dr hab. Andrzej Klimek –Rektor AWF Kraków

Przerwa obiadowa- Restauracja Avangarda, ul Zyblikiewicza 1

Godz. 14:00-15.00
Wykład –Środowiskowe uwarunkowania zdrowia
Dr Piotr Hydzik – Klinika Toksykologii i Chorób Środowiskowych UJCM; Mgr Artur Potocki – Zakład Higieny i Dietetyki UJCM

Godz. 15:00-17.00 Sesje referatowe
1. Żywienie w zdrowiu i chorobie
Przewodnicząca : Prof. UJ dr hab. Małgorzata Zwolińska Wcisło – Kierownik Kierunku Dietetyka Wydział Lekarski UJCM

2. Medycyna Prewencyjna i Środowiskowa
Przewodnicząca: Dr hab. Barbara Gryglewska – Dyr. Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJCM

Godz. 17:15-18.00 Sesja Posterowa

Godz. 18:00-18.30 Podsumowanie Konferencji
Prof. dr hab. Emilia Kolarzyk – Kierownik Studiów Podyplomowych „Żywienie w Zdrowiu i Chorobie”

Godz. 18:45 Kolacja – Restauracja Avangarda, ul Zyblikiewicza 1

Udział w konferencji bezpłatny.

Bezpośredni link do storny internetowej konferencji >>>