Warsztaty Laparoskopia w Urologii – 26-28.10.2022 SZKOLENIE ODWOŁANE

Profesor dr hab. med. Piotr Chłosta, Kierownik Katedry i Kliniki Urologii UJ CM, FEBU
zaprasza
na organizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
we współpracy z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Warsztaty „Laparoskopia w Urologii”- kurs doskonalący dla średniozaawansowanych i zaawansowanych


Warsztaty pod patronatem LAPARO MEDICAL SIMULATORS

W programie trzydniowych warsztatów:
Wykłady

• Operacje nerki (nefrektomia, NSS, pieloplastyka)
• Laparoskopowa prostatektomia radykalna
• Laparoskopowa cystektomia radykalna
Zajęcia praktyczne na trenażerach podstawowych i zaawansowanych.
Zabiegi na bloku operacyjnym SU w Krakowie.


Kierownik naukowy i prowadzący warsztaty: Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, FEBU
Współprowadzący warsztaty:
dr n. med. Przemysław Dudek, FEBU,
lek. Anna Katarzyna Czech, FEBU
lek. Łukasz Curyło, FEBU


Termin: 26-28.10.2022
Cena: 4500 zł
Zapisy do 12.10.2022: formularz zapisów na warsztaty – https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2863xKVZPenh9EuyYsW4exNJ5UQ1g0NDBRWENZNzlQSVowWDBOU1dXVEVNMy4u
Miejsce: Warsztaty odbędą się w dniach:
26-27.10.2022 r. w Interdyscyplinarnym Ośrodku Szkoleniowym MCKP UJ CM, ul. Kopernika 40 w Krakowie – Biała Chirurgia,
28.10.2022 r. w Oddziale Klinicznym Urologii i Urologii Onkologicznej SU w Krakowie, ul Jakubowskiego 2

Uczestnicy warsztatów otrzymają 16 punktów edukacyjnych naliczonych przez Organizatora zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku z późn. zm. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów”.
Naliczone punkty edukacyjne są równe 16 punktom kredytowym CME-CPD w programie EU-ACME.


Opłata za udział w szkoleniu w wysokości 4500 zł do dnia 12.10.2022 r. na konto :
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
Ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
nr konta: 20124062921111001111026114
tytuł przelewu: imię i nazwisko, warsztaty „Laparoskopia w Urologii”


Kontakt:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
Ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
mail: kopernika40.mckp@cm-uj.krakow.pl
tel. (012) 433-27-67


PROGRAM SZKOLENIA

26.10.2022 r.
8:30- 9:00 Rejestracja
9:00- 9-45 Powitanie uczestników. Wprowadzenie. Wykład „Operacje nerki cz.1” (NSS) (Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta)
9:45- 10:30 Wykład „Operacja nerki cz.2” (nefrektomia, pieloplastyka) (lek. Łukasz Curyło)
10:30- 11:00 Przerwa kawowa
11:00- 11:45 Zajęcia praktyczne na trenażerach – dostosowane do poziomu zaawansowania uczestnika (lek. Anna Katarzyna Czech; lek. Łukasz Curyło)
11:45- 12:30 Zajęcia praktyczne na trenażerach (lek. Anna Katarzyna Czech; lek. Łukasz Curyło)
12:30- 13:00 Przerwa Obiadowa
13:00- 13:45 Zajęcia praktyczne na trenażerach (lek. Anna Katarzyna Czech; lek. Łukasz Curyło)
13:45- 14:30 Zajęcia praktyczne na trenażerach (lek. Anna Katarzyna Czech; lek. Łukasz Curyło)
14:30 Zakończenie

27.10.2022 r.
8:30- 9:00 Rejestracja
9:00- 9:45 Wykład „Laparoskopowa prostatektomia radykalna” (dr. n. med. Przemysław Dudek)
9:45- 10:30 Wykład „Laparoskopowa cystektomia radykalna” (lek. Anna Katarzyna Czech)
10:30- 11:00 Przerwa kawowa
11:00- 11:45 Zajęcia praktyczne na trenażerach (lek. Anna Katarzyna Czech; lek. Łukasz Curyło)
11:45- 12:30 Zajęcia praktyczne na trenażerach (lek. Anna Katarzyna Czech; lek. Łukasz Curyło)
12:30- 13:00 Przerwa Obiadowa
13:00- 13:45 Zajęcia praktyczne na trenażerach (zespolenie) (lek. Anna Katarzyna Czech; lek. Łukasz Curyło)
13:45- 14:30 Zajęcia praktyczne na trenażerach (zespolenie) (lek. Anna Katarzyna Czech; lek. Łukasz Curyło)
14:30 Zakończenie

28.10.2022 r.
7:30- 14:30 Zabiegi na bloku operacyjnym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. (Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta; lek. Łukasz Curyło; dr. n. med. Przemysław Dudek; lek. Anna Katarzyna Czech). Wśród zabiegów między innymi:
Laparoskopowa prostatektomia radykalna
Laparoskopowa cystektomia radykalna
Laparoskopowa częściowa nefrektomia
Laparoskopowa nefrektomia radykalna
Laparoskopowa pieloplastyka