Seminarium Farmakologia kliniczna i farmakoterapia dla ratowników medycznych – 11 maja 2023 17 maja 2023

Zapraszamy ratowników medycznych na seminarium w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego
Do zdobycia 8 punktów edukacyjnych
Zajęcia realizowane stacjonarnie
Ograniczona liczba miejsc


Kierownik naukowy seminarium: dr hab. Jarosław Woroń – specjalista farmakologii klinicznej
Termin: 11 maja 2023 17 maja 2023r
Miejsce realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków


Program:

  9.00-9.45 – Podstawy farmakologii klinicznej dla ratowników medycznych
  9.45-10.30 – Szczególne populacje pacjentów w praktyce Ratownika Medycznego – dzieci, kobieta ciężarna i karmiąca, pacjent w wieku podeszłym
  10.30-11.15 – Niepożądane działanie leków w praktyce
  11.15-12.45 – Interakcje leków w praktyce – o czym należy pamiętać
  13.15-14.00 – Najczęstsze błędy w farmakoterapii w ratownictwie medycznym
  14.00-15.30 – Warsztaty z zakresu farmakoterapii, omówienie przypadków klinicznych w zakres praktyki wyboru leków, błędy w farmakoterapii, interakcji leków


Zapisy: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286wOCOCDa1h5NoEBaWuYnnZtUODVCT01UNVNBUFZSVjQ5QUlUTFgwVjVSTC4u


Opłata za udział w seminarium- 380 zł.
Dane konta do wpłaty zostaną przesłane w wiadomości email po zakwalifikowaniu się na seminarium.

Ostateczne potwierdzenie zgłoszenia następuje po dokonaniu opłaty za seminarium we wskazanym terminie na stronie MCKP CM.
W celu otrzymania faktury konieczne jest uzupełnienie danych w formularzu zgłoszeniowym.


Regulamin uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum dla ratowników medycznych – https://www.mckp.uj.edu.pl/cm/uploads/2022/09/regul.-rat.-med.-seminarium.-6.pdf


Kontakt:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 341 19 05
mail: podyplomowewnz@cm-uj.krakow.pl