Fizjoterapeuci

Regulacje prawne:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000168/O/D20220168.pdf

Regulamin uczestnictwa w kursach organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum dla fizjoterapeutów https://www.mckp.uj.edu.pl/cm/uploads/2022/04/REGULAMIN-DLA-FIZJOTERPAEUTOW.pdf


Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej preferencji kształcenia podyplomowego zawodów w ochronie zdrowia:

Ankieta dotycząca kształcenia podyplomowego <<<


Oferta MCKP CM studiów podyplomowych na rok akademicki 2024/2025 dla fizjoterapeutów:

Antropologia sądowa w praktyce

Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie

Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych

Medycyna ekstremalna i medycyna podróży

Psychoonkologia w praktyce klinicznej

Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna

Skuteczność i bezpieczeństwo składników suplementów diety i żywności wzbogaconej

Enologia 

Kosmetologia praktyczna 

Trychologia w kosmetologii 

Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

Studia MBA w ochronie zdrowia


Kursy dokształcające dla fizjoterapeutów:

Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych fizjoterapeutów.

W kursach dokształcających dla fizjoterapeutów mogą uczestniczyć mgr rehabilitacji oraz mgr fizjoterapii. 

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza.

 

Zakończone rekrutacje

Kurs dokształcający : Podstawy diagnostyki funkcjonalnej z wykorzystaniem elektromiografii przezskórnej

Termin: wrzesień 2022 r.

Koszt: 900 zł

Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium  poprzez formularz.

 

Kurs dokształcający: Zaopatrzenie ortopedyczne w świetle ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Termin: wrzesień 2022r.

Koszt: 500 zł

Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium  poprzez formularz.


Kontakt:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

ul. Radziwiłłowska 4

31-026 Kraków

tel. 12 341 19 05

mail: podyplomowewnz@cm-uj.krakow.pl