MCKP CM > Studia podyplomowe > Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna  

Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna


W trakcie kształcenia na studiach podyplomowych zostanie położony nacisk na powszechne obecnie choroby, w których żywienie odgrywa kluczową rolę. Poruszona zostanie tematyka modnych diet z uwzględnieniem Evidence Based Medicine oraz Evidence Based Nutrition. Uczestnicy dodatkowo otrzymają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu psychodietetyki, bromatologii, enologii oraz żywienia sportowców, ponieważ są to elementy stanowiące ważny aspekt holistycznego podejścia do choroby.
Celem studiów podyplomowych „Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna” jest kształcenie specjalistów w zakresie obecnie stosowanego holistycznego podejścia do pacjenta, które zakłada planowanie diet leczniczych, leczenie żywieniowe oraz modyfikację zachowań żywieniowych osób zdrowych zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach, przy uwzględnieniu elementów psychodietetyki oraz bromatologii. Program studiów został opracowany przez zespół ekspertów z zakresu medycyny, dietetyki, psychologii, psychoterapii oraz farmacji. Studia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej, interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie wykorzystania zasad zdrowego żywienia, żywienia klinicznego, psychodietetyki oraz interakcji leków z pożywieniem w różnych dziedzinach medycyny jako profilaktyki oraz elementu leczenia chorób. Program studiów został poszerzony o elementy bromatologii i enologii, jako dziedzin współtowarzyszących żywieniu człowieka. Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia człowieka na różnych etapach rozwoju i biegu życia, żywienia klinicznego, technik motywacji i wsparcia pacjenta w dietoterapii, psychodietetyki, a także związku pomiędzy żywnością a lekami, będzie umiał posługiwać się różnymi metodami analizy stanu odżywienia i budowy organizmu. Dodatkowo będzie posiadał wiedzę z zakresu enologii.


Czas trwania studiów
Dwa semestry


Tryb studiów
Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.


Opis programu:

  Podstawy dietetyki
  Bromatologia
  Psychodietetyka
  Dietetyka pediatryczna od żywienia w okresie ciąży po najczęstsze choroby wieku dziecięcego
  Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego, nerek oraz alergiach pokarmowych
  Żywienie w chorobach metabolicznych i bariatrii
  Żywienie w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Żywienie sportowców
  Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu nowotworów. Żywienie w chorobach reumatologicznych
  Żywienie człowieka w wieku podeszłym. Dietoterapia
  Żywienie kliniczne.

Łączna ilość godzin: 192


Forma zaliczenia zajęć
Zaliczenie każdego przedmiotu w formie testu wielokrotnego wyboru.
Egzamin końcowy obejmujący zakres materiału prezentowanego w trakcie trwania studiów, składający się z części testowej oraz z części praktycznej.
Część testowa składa się ze 100 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Część praktyczna polega na przygotowaniu jadłospisu siedmiodniowego w programie komputerowym dla pacjenta ze współtowarzyszącą jednostką chorobą lub odmiennymi wymaganiami fizjologicznymi, wpływającymi na dietę.


Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna.


Opłata za studia w roku akademickim 2023/2024
5800 PLN / studia płatne w ratach semestralnych po 2900 PLN za semestr
Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót