MCKP CM > Studia podyplomowe > Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna  

Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna

W trakcie kształcenia na studiach podyplomowych zostanie położony nacisk na powszechne obecnie choroby, w których żywienie odgrywa kluczową rolę. Poruszona zostanie tematyka modnych diet z uwzględnieniem Evidence Based Medicine oraz Evidence Based Nutrition. Słuchacze dodatkowo otrzymają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu psychodietetyki, bromatologii, enologii oraz żywienia sportowców, ponieważ są to elementy stanowiące ważny aspekt holistycznego podejścia do choroby.

Celem studiów podyplomowych „Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna” jest kształcenie specjalistów w zakresie obecnie stosowanego holistycznego podejścia do pacjenta, które zakłada planowanie diet leczniczych, leczenie żywieniowe oraz modyfikację zachowań żywieniowych osób zdrowych zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach, przy uwzględnieniu elementów psychodietetyki oraz bromatologii. Program studiów został opracowany przez zespół ekspertów z zakresu medycyny, dietetyki, psychologii, psychoterapii oraz farmacji. Studia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej, interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie wykorzystania zasad zdrowego żywienia, żywienia klinicznego, psychodietetyki oraz interakcji leków z pożywieniem w różnych dziedzinach medycyny jako profilaktyki oraz elementu leczenia chorób. Program studiów został poszerzony o elementy bromatologii i enologii, jako dziedzin współtowarzyszących żywieniu człowieka. Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia człowieka na różnych etapach rozwoju i biegu życia, żywienia klinicznego, technik motywacji i wsparcia pacjenta w dietoterapii, psychodietetyki, a także związku pomiędzy żywnością a lekami, będzie umiał posługiwać się różnymi metodami analizy stanu odżywienia i budowy organizmu. Dodatkowo będzie posiadał wiedzę z zakresu enologii.

Czas trwania studiów
Dwa semestry

Tryb studiów
Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.

Opis programu:
• Podstawy dietetyki • Bromatologia • Psychodietetyka • Dietetyka pediatryczna od żywienia w okresie ciąży po najczęstsze choroby wieku dziecięcego • Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego, metabolicznych oraz alergiach pokarmowych • Żywienie w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Żywienie sportowców • Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu nowotworów. Żywienie w chorobach reumatologicznych • Żywienie człowieka w wieku podeszłym. Zaburzenia smaku i łaknienia. Żywienie człowieka w wybranych chorobach endokrynologicznych. Rola diety w Hashimoto i PCOS • Diety eliminacyjne, diety modne – fakty i mity Łączna ilość godzin: 170

Forma zaliczenia zajęć
Zaliczenie każdego przedmiotu w formie testu wielokrotnego wyboru.
Egzamin końcowy obejmujący zakres materiału prezentowanego w trakcie trwania studiów, składający się z części testowej oraz z części praktycznej.
Część testowa składa się ze 100 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Część praktyczna polega na przygotowaniu jadłospisu siedmiodniowego w programie komputerowym dla pacjenta ze współtowarzyszącą jednostką chorobą lub odmiennymi wymaganiami fizjologicznymi, wpływającymi na dietę.

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna.

Opłata za studia w roku akademickim 2022/2023
5200 PLN / studia płatne w ratach semestralnych po 2600 PLN za semestr

Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót