Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna

W trakcie kształcenia na studiach podyplomowych zostanie położony nacisk na powszechne obecnie choroby, w których żywienie odgrywa kluczową rolę.
Poruszona zostanie tematyka modnych diet z uwzględnieniem Evidence Based Medicine oraz Evidence Based Nutrition.
Słuchacze dodatkowo otrzymają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu psychodietetyki, bromatologii, enologii oraz żywienia sportowców, ponieważ są to elementy stanowiące ważny aspekt holistycznego podejścia do choroby.

Celem studiów podyplomowych „Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna” jest kształcenie specjalistów w zakresie obecnie stosowanego holistycznego podejścia do pacjenta, które zakłada planowanie diet leczniczych, leczenie żywieniowe oraz modyfikację zachowań żywieniowych osób zdrowych zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach, przy uwzględnieniu elementów psychodietetyki oraz bromatologii.
Program studiów został opracowany przez zespół ekspertów z zakresu medycyny, dietetyki, psychologii, psychoterapii oraz farmacji.
Studia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej, interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie wykorzystania zasad zdrowego żywienia, żywienia klinicznego, psychodietetyki oraz interakcji leków z pożywieniem w różnych dziedzinach medycyny jako profilaktyki oraz elementu leczenia chorób. Program studiów został poszerzony o elementy bromatologii i enologii, jako dziedzin współtowarzyszących żywieniu człowieka.
Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia człowieka na różnych etapach rozwoju i biegu życia, żywienia klinicznego, technik motywacji i wsparcia pacjenta w dietoterapii, psychodietetyki, a także związku pomiędzy żywnością a lekami, będzie umiał posługiwać się różnymi metodami analizy stanu odżywienia i budowy organizmu. Dodatkowo będzie posiadał wiedzę z zakresu enologii.

Czas trwania studiów
Dwa semestry

Tryb studiów
Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP UJ.

Opis programu:
• Podstawy dietetyki
• Bromatologia
• Psychodietetyka
• Dietetyka pediatryczna od żywienia w okresie ciąży po najczęstsze choroby wieku dziecięcego
• Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego, metabolicznych oraz alergiach pokarmowych
• Żywienie w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Żywienie sportowców
• Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu nowotworów. Żywienie w chorobach reumatologicznych
• Żywienie człowieka w wieku podeszłym. Zaburzenia smaku i łaknienia. Żywienie człowieka w wybranych chorobach endokrynologicznych. Rola diety w Hashimoto i PCOS
• Diety eliminacyjne, diety modne – fakty i mity
Łączna ilość godzin: 170

Forma zaliczenia zajęć
Testy modułowe po każdym module w formie testu jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.
Egzamin końcowy.

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna.

Opłata za studia
4500zł – Należność płatna w ratach semestralnych (1 semestr 2250 złotych)


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast