MCKP CM > Studia podyplomowe > Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna  

Rekrutacja

Limit przyjęć
30 – 45 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być:
a) Dietetycy, którzy ukończyli studia z zakresu: dietetyki, żywienia człowieka, technologii żywności,
b) Lekarze
c) Osoby z wyższym wykształceniem medycznym co najmniej drugiego stopnia w zakresie: pielęgniarstwa, farmacji, współpracujące z lekarzem lub samodzielnie realizujące zadania w zakresie żywienia.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób rekrutacji

Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK – >>> bezpośredni link do systemu rekrutacji <<<


Powrót