Kursy dla lekarzy dentystów – rok 2022

Kursy doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów
POKOLENIA – Podnoszenie Kompetencji Lekarskich czyli bezpłatne kursy doskonalące – sprawdź ofertę


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy dentystów organizowane przez MCKP CM:

Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.


Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW obowiązującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego. Do pobrania druk oświadczenia – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
Modułowe programy specjalizacji lekarskich


Archiwalne kursy specjalizacyjne dla lekarzy realizowane przez MCKP CM – rok 2021


Ogólne zasady udziału w kursach realizowanych przez MCKP CM w trybie zdalnym


Specjalizacje:

Chirurgia stomatologiczna ; Chirurgia szczękowo-twarzowa ; Ortodoncja ; Periodontologia ; Protetyka stomatologiczna ; Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Chirurgia stomatologiczna:

05-781/3-05-023-2022 Implantologia stomatologiczna 30.05-03.06.2022 – kurs stacjonarny


Chirurgia szczękowo-twarzowa:

05-704/3-03-001-2022 Choroby zatok szczękowych – ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie 09-11.03.2022 – kurs stacjonarny

05-704/3-07-003-2022 Epidemiologia, rozpoznawanie oraz chirurgiczne i skojarzone leczenie złośliwych nowotworów części twarzowej czaszki i szyi 27-28.04.2022 – kurs stacjonarny

05-704/3-06-002-2022 Stany przedrakowe, cechy nowotworów łagodnych i złośliwych jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki – ich rozpoznawanie i leczenie 26-27.05.2022 – kurs on-line

05-704/3-08-004-2022 Złamania szkieletu czaszkowo-twarzowego – ich rozpoznawanie, klasyfikacja i leczenie 22-24.06.2022 – kurs stacjonarny

05-704/3-12-005-2022 Choroby ślinianek- rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie 21-23.09.2022 – kurs stacjonarny


Ortodoncja:

05-782/3-09-008-2022 Leczenie ortodontyczne dorosłych 12-13.02.2022 – kurs stacjonarny

05-782/3-08-017-2022 Zespołowe leczenie wrodzonych wad części twarzowej czaszki 25-26.06.2022 – kurs stacjonarny


Periodontologia:

05-783/3-03-001-2022 Choroby błony śluzowej jamy ustnej 20-24.06.2022 – kurs on-line

05-783/3-04-002-2022 Choroby błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna 26-30.09.2022 – kurs on-line


Protetyka stomatologiczna:

05-784/3-03-001-2022 Leczenie protetyczne w trudnych przypadkach bezzębia z zastosowaniem biofunkcjonalnego systemu protetycznego BPS 08-09.02.2022 – kurs on-line

05-784/3-10-003-2022 Implantoprotetyka stomatologiczna – podstawy teoretyczne oraz chirurgiczne i protetyczne procedury zabiegowe 14.02-02.03.2022 – kurs on-line

05-784/3-09-036-2022 Leczenie protetyczne z zastosowaniem koron i mostów protetycznych 24-25.02.2022 – kurs stacjonarny

05-784/3-14-008-2022 Leczenie zespołowe: periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia 22.03.2022 – kurs on-line

05-784/3-03-002-2022 Leczenie protetyczne w trudnych przypadkach bezzębia z zastosowaniem biofunkcjonalnego systemu protetycznego BPS 14-15.06.2022 – kurs on-line

05-784/3-03-002-2022 Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe US – diagnostyka i leczenie 4-13.07.2022 – kurs hybrydowy


Stomatologia zachowawcza z endodoncją:

05-786/3-02-001-2022 Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej 22-23.02.2022 – kurs stacjonarny

05-786/3-04-003-2022 Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych 20-22.03.2022 – kurs stacjonarny

05-786/3-06-004-2022 Leczenie endodontyczne z wykorzystaniem zabiegów chirurgii endodontycznej 12-13.05.2022 – kurs stacjonarny

05-786/3-02-002-2022 Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej 21-22.06.2022 – kurs stacjonarny