Lekarz jako uczestnik postępowań w sprawach o błędy medyczne – szkolenie praktyczne – 13.10.2022

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych reguł zachowania się lekarza na sali sądowej.


W programie szkolenia miedzy innymi:
• Lekarz jako świadek i podejrzany w postępowaniu karnym przed prokuraturą i sądem oraz dyscyplinarnym przed okręgową izbą lekarską
• Lekarz jako świadek i pozwany w postępowaniu dyscyplinarnym, wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
• Praktyczne wskazówki – specyfika pozycji procesowej – lekarz jako świadek, lekarz jako podejrzany
Szkolenie prowadzone w warunkach odtwarzających salę sądową.


Udział w szkoleniu upoważnia do uzyskania 8 punktów edukacyjnych.

Termin: 13.10.2022
Cena: 550 zł
Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego
Zapisy do 29.09.2022, formularz zapisów na szkolenie: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2863xKVZPenh9EuyYsW4exNJ5URjQxN1lXUFA0WDAzQzA4RFVZRThOSVJBRy4u


Miejsce: Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40


Opłata za udział w szkoleniu w wysokości 550 zł do dnia 29.09.2022 na konto :
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
nr konta: 20124062921111001111026114
tytuł przelewu: imię i nazwisko, szkolenie Lekarz jako uczestnik postępowań w sprawach o błędy medyczne


Prowadzący:
radca prawny Paweł Rataj, radca prawny Tomasz Huber, radca prawny Klaudia Wróbel-Polaczkiewicz, detektyw Bartłomiej Adamski


PLAN SZKOLENIA:
8:30 – 9:00 Rejestracja i powitanie uczestników
9:00 – 9:15 Wprowadzenie do problematyki szkolenia oraz przedstawienie zakresu szkolenia w zakresie podstaw prawnych (r. pr. Paweł Rataj)
9:15 – 10:00 Wprowadzenie do części praktycznej szkolenia (detektyw Bartłomiej Adamski)
10:00 – 10:30 Lekarz jako świadek i jako podejrzany, w postępowaniu karnym przed prokuraturą oraz dyscyplinarnym przed okręgową izbą lekarską – omówienie podstaw prawnych/aspekty praktyczne (r. pr. Tomasz Huber)
10:30 – 12:00 Specyfika pozycji procesowej lekarza jako świadka – warsztat praktyczny (detektywi Bartłomiej Adamski oraz r. pr. Paweł Rataj)
12:00 – 12:30 Przerwa obiadowa
12:30 – 13:15 Specyfika pozycji procesowej lekarza jako podejrzanego – warsztat praktyczny (detektywi Bartłomiej Adamski)
13:15 – 14:00 Lekarz jako świadek i jako pozwany/interwenient uboczny w postępowaniu cywilnym – omówienie podstaw prawnych (prawa i obowiązki), lekarz jako świadek w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (wzmianka) (r.pr. Klaudia Wróbel-Polaczkiewicz)
14:00 – 15:30 Specyfika pozycji procesowej lekarza jako świadka – warsztat praktyczny (r. pr. Paweł Rataj, r.pr. Tomasz Huber, r.pr. Klaudia Wróbel-Polaczkiewicz oraz detektyw Bartłomiej Adamski)
15:30 – 15:45 Egzamin (test) pisemny
15:45 – 16:15 Podsumowanie szkolenia/dyskusja


Kontakt:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
Ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
mail: kopernika40.mckp@cm-uj.krakow.pl
tel. 12 433 27 67 lub 68