Szkolenie Medyczne i prawne aspekty stwierdzania zgonu 15-16 czerwca 2023

zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych na szkolenie doskonalące w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego „MEDYCZNE I PRAWNE ASPEKTY STWIERDZANIA ZGONU”


Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Artur Moskała
Termin: 15-16 czerwca 2023r.
Szkolenie realizowane stacjonarnie
Miejsce realizacji: Katedra Medycyny Sądowej UJCM, Kraków, ul. Grzegórzecka 16


Program:

  Czwartek 15 czerwca 2023

   9.00-10.30 Seminarium: Historia definicji zgonu. Aktualne definicje zgonu. Proces umierania. Znamiona pośmiertne- dr med. Artur Moskała
   10.30-12.00 Seminarium: Stwierdzenie zgonu w warunkach pozaszpitalnych, aktualne problemy- dr med. Artur Moskała
   12.00-13.30 Seminarium: Funkcja „koronera” – obecne i planowane uregulowania. Karta zgonu (rodzaj dokumentu, kwestie problematyczne). Identyfikacja osoby zmarłej- dr med. Piotr Kowalski
   13.30- 15.00 Seminarium: Przykłady błędów w stwierdzaniu zgonu, omówienie przypadków. Czas zgonu-ogólne zasady, kwestie problematyczne. Wybrane aspekty oględzin miejsca ujawnienia i samych zwłok- dr med. Filip Bolechała

  Piątek 16 czerwca 2023
  Prezentacja i badanie zmian pośmiertnych

   Ćwiczenia na sali sekcyjnej– 2 godziny dydaktyczne- w grupach 10 os.
   I grupa godz. 9.00-10.30
   II grupa godz. 10.30 – 12.00
   III grupa godz. 12.00 – 13.30

Zapisy do 19 maja 2023: link do systemu zapisów – https://forms.office.com/e/nn1evki9yn


Szkolenie „Medyczne i prawne aspekty stwierdzania zgonu” uzyskało akceptację Małopolskiej Konsultant Wojewódzkiej w dziedzinie Medycyny Ratunkowej oraz zostało zgłoszone do Wojewody – w związku z tym, realizując szkolenie Ratownicy Medyczni zyskują 8 punktów edukacyjnych.


Kontakt:

  Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Lekarskim
  ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
  mail: kursymckp@uj.edu.pl
  tel. (012) 34-11-908