Ratownicy medyczni

Regulacja prawne:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002464/O/D20192464.pdf

Regulamin uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum dla ratowników medycznych https://www.mckp.uj.edu.pl/cm/uploads/2022/09/regul.-rat.-med.-seminarium.-6.pdf

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej preferencji kształcenia podyplomowego zawodów w ochronie zdrowia:

Ankieta dotycząca kształcenia podyplomowego <<<

 

Seminaria dla ratowników medycznych:

Seminarium jest realizowane zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

W seminarium mogą uczestniczyć ratownicy medyczni po zakwalifikowaniu ( wypełnieniu formularza) i wniesieniu opłaty na konto organizatora.

Kształcenie kończy się zaliczeniem praktycznym, uzyskaniem 8 punktów edukacyjnych i otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

Zakończone rekrutacje:

1. Seminarium „Udrażnianie dróg oddechowych, wentylacja i oksygenacja osoba dorosła” – 30 października 2022r.

Kurs przeznaczony jest dla ratowników medycznych Program seminarium

2. Seminarium „Prawidłowe wykonanie i analiza EKG” – 2 października 2022r.

Kurs przeznaczony jest dla ratowników medycznych Program seminarium

 

Rekrutacje w przygotowaniu:

  • Nagłe stany pochodzenia krążeniowego
  • Udrażnianie dróg oddechowych, wentylacja i oksygenacja dziecko
  • Wkłucia doszpikowe, odbarczenie odmy prężnej, konikopunkcja ratunkowa

 

Kontakt:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ  CM

Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

ul. Radziwiłłowska 4

31-026 Kraków

tel. 12 341 19 05

mail: podyplomowewnz@cm-uj.krakow.pl