Kursy dla lekarzy – rok 2023

Kursy doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów

Programy stypendialne „Polish School of Medicine Memorial Fund”


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy organizowane przez MCKP CM:

Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach specjalizacji lekarskich, lekarze realizujący moduł podstawowy z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub patomorfologii będą przyjmowani na kursy z modułów specjalistycznych pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia danego modułu podstawowego.
Informujemy że na czas trwania kursów organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW obowiązującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego. Do pobrania druk oświadczenia – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
Modułowe programy specjalizacji lekarskich

Archiwalne kursy specjalizacyjne dla lekarzy realizowane przez MCKP CM  rok 2021 ; rok 2022


Ogólne zasady udziału w kursach realizowanych przez MCKP CM w trybie zdalnym


Specjalizacje:

05-724/3-01-294-2023 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii 9-11.01.2023 – on-line

05-724/3-08-300-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 9-13.01.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-322-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 9-13.01.2023 – stacjonarnie

05-724/3-08-301-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 6-10.02.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-323-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 6-10.02.2023 – stacjonarnie

05-724/3-05-295-2023 Stany naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii 13-17.02.2023 – on-line

05-724/3-02-296-2023 Patofizjologia ciąży, porodu i połogu 6-10.03.2023 – on-line

05-724/3-08-302-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 6-10.03.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-324-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 6-10.03.2023 – stacjonarnie

05-724/3-08-303-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 3-7.04.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-325-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 3-7.04.2023 – stacjonarnie

05-724/3-07-299-2023 Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych 8-12.05.2023 – on-line

05-724/3-08-304-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 8-12.05.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-326-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 8-12.05.2023 – stacjonarnie

05-724/3-08-305-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 12-16.06.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-327-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 12-16.06.2023 – stacjonarnie

05-724/3-08-306-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 9-13.10.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-328-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 9-13.10.2023 – stacjonarnie

05-724/5-03-297-2023 Diagnostyka i terapia płodu 16-20.10.2023 – on-line

05-724/3-08-307-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 13-17.11.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-329-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 13-17.11.2023 – stacjonarnie

05-724/3-04-298-2023 Choroby przenoszone drogą płciową 4-8.12.2023 – on-line

05-724/3-08-308-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 4-8.12.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-330-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 4-8.12.2023 – stacjonarnie


wszystkie kursy dla specjalizacji >>>