Studia podyplomowe prowadzone przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum - Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Lekarskim UJ CM


Antropologia sądowa w praktyce - REKRUTACJA TRWA

Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship

Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie

Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych

Epidemiologia i kontrola zakażeń. Dochodzenie epidemiologiczne - REKRUTACJA TRWA

Koloproktologia praktyczna - REKRUTACJA TRWA

Medycyna bólu

Medycyna ekstremalna i medycyna podróży

Medycyna górska - REKRUTACJA TRWA

Neurologopedia z elementami audiofonologii

Optymalizacja zarządzania aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia

Podstawy psychoterapii

Psychoonkologia w praktyce klinicznej - REKRUTACJA TRWA

Szczegółowe zagadnienia psychoterapii

Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna