MCKP CM > Studia podyplomowe > Koloproktologia praktyczna  

Koloproktologia praktyczna

Jedyne studia podyplomowe na rynku europejskim uwzględniające problematykę koloproktologii w teorii i praktyce. Powstały dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz Polskiego Klubu Koloproktologii.
Celem studiów jest ukierunkowanie lekarzy do samodzielnej pracy w zakresie koloproktologii. Studia kształcą umiejętności w zakresie całościowego rozwiązywania problemów koloproktologicznych poczynając od przeprowadzenia postępowania diagnostycznego poprzez odpowiednie leczenie zachowawcze i zabiegowe do adekwatnego prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych lub do rozpoznania i leczenia możliwych powikłań. Wykładowcami są wybitni specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu chirurgii koloproktologicznej z całej Polski.


Opis studiów

Jedyne studia podyplomowe na rynku europejskim uwzględniające problematykę koloproktologii w teorii i praktyce. Powstały dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz Polskiego Klubu Koloproktologii.
Celem studiów jest ukierunkowanie lekarzy do samodzielnej pracy w zakresie koloproktologii. Studia kształcą umiejętności w zakresie całościowego rozwiązywania problemów koloproktologicznych poczynając od przeprowadzenia postępowania diagnostycznego poprzez odpowiednie leczenie zachowawcze i zabiegowe do adekwatnego prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych lub do rozpoznania i leczenia możliwych powikłań. Wykładowcami są wybitni specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu chirurgii koloproktologicznej z całej Polski.

Plan studiów – dwa semestry 157 godz. dydakt.
Przedmiot Wprowadzenie do koloproktologii i kierunki rozwoju koloproktologii – 23 godz. dydakt., Przedmiot Metody diagnostyczne w koloproktologii – interpretacja wyników – 15 godz. dydakt., Przedmiot Choroba guzków krwawniczych – 16 godz. dydakt., Przedmiot Nowotwory w praktyce koloproktologicznej – 18 godz. dydakt., Przedmiot Ropnie i przetoki okołoodbytnicze i choroby zapalne okrężnicy swoiste i nieswoiste – 16 godz. dydakt., Przedmiot Choroby struktur dna miednicy i czynnościowe schorzenia okrężnicy – 16 godz. dyakt., Przedmiot Stomia. Zbiorniki jelitowe. Guzy neuroendokrynne – 20 godz. dydakt., Przedmiot Stany chorobowe kanału odbytu (ostre i przewlekłe) – 16 godz. dydakt., Przedmiot Techniki operacyjne w koloproktologii – warsztaty chirurgiczne – 17 godz. dydakt.

Tryb studiów
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych sobotnio-niedzielnych sesji. sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są przesyłane na bieżąco uczestnikom studiów.

Forma zaliczenia
Egzamin końcowy ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań, w tym analizy przypadków oraz analizy obrazu endoskopowego. Za każdą poprawną odpowiedź słuchacz może uzyskać jeden punkt. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Koloproktologia praktyczna”

Opłata za studia w roku akademickim 2022/2023
9 000 PLN / studia, płatne w ratach semestralnych po 4 500 PLN za semestr

Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego

Profil absolwenta
Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu m.in.: koloproktologii praktycznej zgodnie z najnowszą wiedzą w tym zakresie, podstaw funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy, w powiązaniu z funkcjonowaniem całego organizmu, zaburzeń funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy w aspekcie uwarunkowań diagnozy i terapii, metodyki postępowania koloproktologicznego z uwzględnieniem obrazowania, farmakoterapii i metod zabiegowych leczenia. Uzyska umiejętności m.in: rozpoznawania najważniejszych schorzeń koloproktologicznych, różnicowania i diagnozowania schorzeń powiązanych z funkcją jelita grubego i odbytnicy, opracowania modelu postępowania i prowadzenia efektywnej terapii modyfikując swoje działania adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta, analizowania wyników specjalistycznych badań oraz organizowania współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się pacjentem z zaburzeniami koloproktologicznymi.

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Klubem Koloproktologii.


Powrót