MCKP CM > Studia podyplomowe > Koloproktologia praktyczna  

Koloproktologia praktyczna


Jedyne studia podyplomowe na rynku europejskim uwzględniające problematykę koloproktologii w teorii i praktyce.
Celem studiów jest ukierunkowanie lekarzy do samodzielnej pracy w zakresie koloproktologii. Studia kształcą umiejętności w zakresie całościowego rozwiązywania problemów koloproktologicznych poczynając od przeprowadzenia postępowania diagnostycznego poprzez odpowiednie leczenie zachowawcze i zabiegowe do adekwatnego prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych lub do rozpoznania i leczenia możliwych powikłań. Wykładowcami są wybitni specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu chirurgii koloproktologicznej z całej Polski.


Plan studiów – dwa semestry 173 godz. dydak.

  Przedmioty:
  – Wprowadzenie do koloproktologii i kierunki rozwoju koloproktologii – 23 godz. dydak.
  – Metody diagnostyczne w koloproktologii – interpretacja wyników – 25 godz. dydak.
  – Choroba guzków krwawniczych – 17 godz. dydak.
  – Nowotwory w praktyce koloproktologicznej – 21 godz. dydak.
  – Ropnie i przetoki okołoodbytnicze i choroby zapalne okrężnicy swoiste i nieswoiste –17 godz. dydak.
  – Choroby struktur dna miednicy i czynnościowe schorzenia okrężnicy – 25 godz. dydak.
  – Stomia. Zbiorniki jelitowe. Guzy neuroendokrynne – 21 godz. dydak.
  – Stany chorobowe kanału odbytu (ostre i przewlekłe) – 17 godz. dydak.
  – Techniki operacyjne w koloproktologii – warsztaty chirurgiczne – 17 godz. dydak.


Tryb studiów:
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych sobotnio-niedzielnych sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są przesyłane na bieżąco uczestnikom studiów.


Forma zaliczenia:
Egzamin końcowy ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań, w tym analizy przypadków oraz analizy obrazu endoskopowego. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik może uzyskać jeden punkt. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.


Uzyskane kwalifikacje:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Koloproktologia praktyczna”.


Opłata za studia w roku akademickim 2024/2025
9 500 PLN / studia, płatne w ratach semestralnych po 4 750 PLN za semestr
Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Profil absolwenta:
Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu m.in.: koloproktologii praktycznej zgodnie z najnowszą wiedzą w tym zakresie, podstaw funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy, w powiązaniu z funkcjonowaniem całego organizmu, zaburzeń funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy w aspekcie uwarunkowań diagnozy i terapii, metodyki postępowania koloproktologicznego z uwzględnieniem obrazowania, farmakoterapii i metod zabiegowych leczenia. Uzyska umiejętności m.in: rozpoznawania najważniejszych schorzeń koloproktologicznych, różnicowania i diagnozowania schorzeń powiązanych z funkcją jelita grubego i odbytnicy, opracowania modelu postępowania i prowadzenia efektywnej terapii modyfikując swoje działania adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta, analizowania wyników specjalistycznych badań oraz organizowania współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się pacjentem z zaburzeniami koloproktologicznymi.


Powrót