Kontakt

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 4
godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.30

prof. dr hab. n. med. Barbara Gryglewska
Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

tel. 12 34-11-902, e-mail: barbara.gryglewska@uj.edu.pl

prof. dr hab. Piotr Chłosta
Zastępca Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

tel. 12 34-11-902, e-mail: piotr.chlosta@uj.edu.pl

mgr inż. Ewa Surówka
Główny specjalista
tel. 12 34-11-902, e-mail: ewa.surowka@uj.edu.pl

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia w MCKP CM
1. prof. dr hab. Andrzej Surdacki – przewodniczący
2. prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach
3. dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, prof. UJ
4. dr Elżbieta Sochacka-Tatara
5. dr hab. Anna Rapacz
6. mgr inż. Ewa Surówka
tel. 12 34-11-902


Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Lekarskim UJCM

Główna siedziba
31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 4, pokój 201 – 207 – zobacz na mapie

lic. Marek Chrzanowski – tel. 12 34-11-901, e-mail: marek.chrzanowski@uj.edu.pl
kursy specjalizacyjne, doskonalące

mgr Eliza Fior – tel. 12 34 11 906, e-mail: eliza.ramian@uj.edu.pl
kursy specjalizacyjne, doskonalące

mgr Adriana Klejdysz – tel. 12 34 11 908, e-mail: adriana.klejdysz@uj.edu.pl
kursy specjalizacyjne, doskonalące, studia podyplomowe: Epidemiologia i kontrola zakażeń. Dochodzenie epidemiologiczne

mgr Agnieszka Raczyńska – tel. 12 34 11 909, e- mail: agnieszka.raczynska@uj.edu.pl
kursy specjalizacyjne, doskonalące

mgr Agnieszka Cierpisz – tel. 12 34 11 907, e-mail: agnieszka.cierpisz@uj.edu.pl
studia podyplomowe: Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych, Medycyna bólu; Podstawy psychoterapii; Szczegółowe zagadnienia psychoterapii

mgr Anna Nawrot – tel. 12 34 11 904, e-mail: anna.nawrot@uj.edu.pl
studia podyplomowe: Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship, Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie; Neurologopedia z elementami audiofonologii; Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna

Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim
30-688 Kraków, ul. Jakubowskiego 2, budynek Administracyjno-Dydaktyczny pokój AD.2.03 – zobacz na mapie

mgr inż. Natalia Binczycka – tel. 12 400 11 12, 12 400 11 13, e-mail: natalia.binczycka@uj.edu.pl
studia podyplomowe: Antropologia sądowa w praktyce; Koloproktologia praktyczna, Medycyna ekstremalna i medycyna podróży, Medycyna Górska

mgr Magdalena Nikodemowicz-Przybył – tel. 12 400 11 12, 12 400 11 13, magdalena.nikodemowicz-przybyl@uj.edu.pl
kursy specjalizacyjne, doskonalące, studia podyplomowe: Psychoonkologia w praktyce klinicznej


Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
31-501 Kraków, ul. Kopernika 40 – zobacz na mapie

mgr Tomasz Kajor – koordynator – tel. 12 43 32 768, e-mail: tomasz.kajor@uj.edu.pl

mgr Paulina Węgrzyn – tel.12 43 32 767, e-mail: paulina1.wegrzyn@uj.edu.pl


Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UJCM
30-688 Kraków, ul Medyczna 9 – zobacz na mapie

mgr inż. Małgorzata Rzeszutek-Sarama – tel. 12 62 05 420 e-mail: malgorzata.rzeszutek-sarama@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Stanowska – tel. 12 62 05 420, e-mail: katarzyna.stanowska@uj.edu.pl


Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM
31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 4 – zobacz na mapie

mgr inż. Natalia Baster – tel. 12 34 11 905, e- mail: natalia.baster@uj.edu.pl