Zasady udziału w kursach zdalnych organizowanych przez MCKP CM

W przypadku jednostkowych kursów mogą być zastosowane odmienne rozwiązania techniczne oraz inne zasady udziału niż opisane poniżej o czym zostaną Państwo poinformowani mailowo przed kursem.

Kursy organizowane przez MCKP CM w trybie zdalnym, realizowane są za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Platforma Microsoft Teams pozwala na dwukierunkową komunikację między słuchaczami i wykładowcami w czasie rzeczywistym, w związku z powyższym, na czas trwania kursu prosimy o posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzania z dostępem do internetu (tablet, telefon) z aktualną przeglądarką (najlepiej Chrome lub Firefoks), zainstalowanym rekomendowanym systemem operacyjnym (lista rekomendowanych systemów operacyjnych poniżej) i stabilnym łączem internetowym.
Na kilka dni przed kursem, z platformy MsTeams, zostanie wysłany do Państwa, na adres podany w procesie rekrutacji, mail informujący o dołączeniu do zespołu utworzonego dla konkretnego kursu, z linkiem umożliwiającym dołączenie do tego zespołu (z uwagi że mail wysyłany jest zbiorczo do wielu osób- wszystkich uczestników kursu, przy użyciu pola UDW niektóre serwery błędnie interpretują tą wiadomość jako SPAM- wiadomość może znaleźć się w tym folderze na Państwa skrzynce).

Jeżeli na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć nie otrzymali Państwo automatycznej wiadomości z platformy Ms Teams, informacją o dołączeniu do zespołu, prosimy o kontakt zwrotny na adres pracownika MCKP CM od którego otrzymaliście informację o kursie.

Kliknięcie w link z automatycznej wiadomości z platformy Ms Teams przenosi na stronę gdzie można wybrać otwarcie platformy w przeglądarce lub pobranie aplikacji Ms Teams- zachęcamy do zainstalowania aplikacji Ms Teams w celu zapewnienia optymalnego działania systemu (dla systemów operacyjnych innych niż iOS).

Rekomendowane systemy operacyjne- dedykowana aplikacja Microsoft Teams dostępna jest dla systemów z rodziny Microsoft od wersji 7 w górę (pełna kompatybilność), Linux (pełna kompatybilność), Android (pełna kompatybilność), iOS (mogą wystąpić problemy z korzystaniem z mikrofonu).
Z uwagi na mnogość możliwości konfiguracji sprzętu i oprogramowania, prosimy o wcześniejsze przetestowanie poprawności działania platformy na Państwa urządzeniu na którym będziecie Państwo realizować kurs, tak by zespół MCKP CM mógł udzielić Państwu ewentualnej, niezbędnej pomocy technicznej.
Dla systemów Microsoft Windows w wersjach niższych niż 7, mogą wystąpić problemy uniemożliwiające instalację dedykowanej aplikacji ale również skorzystanie z platformy w przeglądarce. W związku z powyższym nie rekomendujemy korzystania z urządzeń z zainstalowanymi systemami Windows Vista, Windows XP czy Windows 2000.

Osoby posiadające już konto w usłudze (cała platforma Microsoft) logują się podając jako login to konto mailowe (pod warunkiem że to konto zostało podane w procesie rekrutacji na kurs) oraz hasło ustalone w usłudze Microsoft.

Osoby logujące się do usług Microsoft po raz pierwszy podają jako login adres mail podany w procesie rekrutacji i ustalają hasło które od tej chwili będzie obowiązujące dla wszystkich usług Microsoft z wykorzystaniem wskazanego adresu mailowego.

Po poprawnym dołączeniu do zespołu zobaczycie Państwo m.in. okienko czatu w którym będzie informacja o poprawnym dołączeniu do zespołu oraz ewentualne dodatkowe informacje o kursie.

Po zalogowaniu się do kursu, przy dołączaniu do spotkania na którym prowadzone są zajęcia, prosimy o wyciszenie swojego mikrofonu (opcja widoczna przy dołączaniu do spotkania)- pozwoli to uniknąć zakłóceń w prowadzeniu zajęć.

W celu zweryfikowania poprawności działania i konfiguracji platformy MS Teams na Państwa urządzeniu uprzejmie prosimy o możliwie wcześniejsze zalogowanie się do zespołu i przetestowanie działania, tak aby zespół MCKP CM mógł udzielić Państwu ewentualnej niezbędnej pomocy technicznej.

Warunkiem uzyskania zaliczenia kursu jest:

-obecność na wszystkich wykładach- po zalogowaniu się na platformę MS Teams, każdego dnia trwania kursu, w głównym okienku czatu (pojawi się jako pierwsze) prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska, co będzie równoznaczne z podpisaniem listy obecności (analogicznie jak w przypadku zajęć stacjonarnych podpisanie listy obecności)

uzyskanie zaliczenia z testu końcowego (o ile jest przeprowadzany na kursie)
Do osób nie posiadających SMK, dyplomy potwierdzające zaliczenie kursu będą rozsyłane pocztą tradycyjną, po zakończeniu kursu, na adresy podane w procesie rekrutacji.

Osoby korzystające z SMK będą mogły pobrać zaświadczenie z odpowiedniej zakładki w systemie SMK.

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnione przez Autorów materiały podczas wykładów prowadzonych zdalnie (e – wykłady) służą wyłącznie celom dydaktycznym uczestnikom tych wykładów studiów podyplomowych, prowadzonych przez MCKP CM. Wszelkie materiały Autorów, o których mowa wyżej, są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody Autorów jest zabronione. Wszelkie prawa autorskie przysługują autorowi i MCKP CM, jeżeli nie wskazano inaczej. Nagrywanie i kopiowanie jakichkolwiek prezentowanych materiałów bez zgody Autora i MCKP CM jest zabronione.