Kurs kwalifikacyjny dla farmaceutów – 2024

Kursy realizowane na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001860/O/D20221860.pdf
Programy kursów:


Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ujednoliciło kursy ze szczepień dla farmaceutów i organizuje kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów dotyczące przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia przeciw #COVID-19 oraz wykonywania szczepienia przeciw COVID-19.
Kurs został uzupełniony o treści dotyczące innych zalecanych szczepień ochronnych u osób dorosłych, dlatego farmaceuci, którzy z pozytywnym wynikiem ukończą taki kurs, będą mieli uprawniania do szczepienia osób dorosłych przeciw:

 • COVID-19
 • grypie
 • pneumokokom

Część teoretyczna kursów jest prowadzona na platformie e-learningowej CMKP.
Część praktyczna w salach dydaktycznych WNZ UJ CM w Krakowie przy ul. Michałowskiego 12 w godzinach 8:00-14:30.


Zapisy na kursy dla farmaceutów – link wkrótce


Więcej informacji – https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/farmaceuci/programy-kursow-kwalifikacyjnych-dla-farmaceutow


Terminy realizacji kuru kwalifikacyjnego dla farmaceutów w zakresie wykonywania badań diagnostycznych oraz interpretacji wyników w kontekście zaleconej farmakoterapii dla farmaceutów:

 • 7 września 2024
 • 14 września 2024
 • 21 września 2024
 • 28 września 2024
 • 5 października 2024
 • 12 października 2024
 • 19 października 2024
 • 26 października 2024

Ramowy harmonogram kursu kwalifikacyjnego dla farmaceutów – badania diagnostyczne
Prosimy o wygodny ubiór, zajęcia prowadzone w formie praktycznej.
Miejsce realizacji – Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM – ul. Michałowskiego 12, Kraków (wejście od ul. Jana Kochanowskiego)
Grupa – ok. 15 osób
Zajęcia praktyczne 8:00-14:30


Rekrutacje na kurs prowadzi CMKP w Warszawie. Część teoretyczna kursu na platformie CMKP, część praktyczna na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM – ul. Michałowskiego 12, Kraków. Faktury wystawia CMKP w Warszawie.


Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
+48 12 341 19 05
podyplomowewnz@cm-uj.krakow.pl