Szkolenia uprawniające do przeprowadzania szczepień przeciwko Covid – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych – moduł praktyczny

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum organizują moduł praktyczny Szkolenia uprawniającego do przeprowadzania szczepień przeciwko Covid – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych.

Szkolenia realizowane są w równoległych grupach ćwiczeniowych w wymiarze 4 godz. dydaktycznych, obejmują naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia.

Szkolenia są realizowane w przypadku osiągnięcia docelowej grupy osób. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, o czym osoby zainteresowane zostaną powiadomione drogą mailową. Terminy są udostępniane na bieżąco.

Szkolenia odbywają się w Krakowie, w obiekcie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Michałowskiego 12.
Bezpośredni link do systemu rekrutacji: https://kursy.mckp.uj.edu.pl/szczepienia/