Skuteczność i bezpieczeństwo składników suplementów diety i żywności wzbogaconej


Celem studiów jest zapoznanie z wiedzą z zakresu suplementów diety i żywności wzbogaconej, w kontekście skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania.
W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi definicjami (suplement diety, żywność wzbogacona, żywność funkcjonalna, nutraceutyki itp.), regulacjami prawnymi rejestracji i wprowadzania do obrotu omawianych produktów, procedurami kontroli jakości i sposobami jej weryfikacji, wskazaniami do stosowania suplementów diety i żywności wzbogaconej w różnych schorzeniach oraz ich skuteczności; bezpieczeństwem stosowania omawianych produktów, działaniami ubocznych czy interakcji z lekami.


Studia przeznaczone dla absolwentów: farmacji i medycyny (studia magisterskie), dietetyki (studia I lub II stopnia), pielęgniarstwa i położnictwa (studia II stopnia), fizjoterapii (studia magisterskie), zdrowia publicznego (studia II stopnia).


Plan studiów: łącznie 150 godz. dydakt., 30 pkt ECTS.

  Przedmioty:
  1. Aspekty prawne i marketing suplementów i żywności wzbogaconej ćwiczenia:
  2. Suplementy diety oraz żywność wzbogacona w zaburzeniach układu sercowo – naczyniowego
  3. Suplementy diety oraz żywność wzbogacona w zaburzeniach endokrynnych
  4. Suplementy diety w schorzeniach dermatologicznych
  5. Suplementy diety oraz żywność wzbogacona w zaburzeniach metabolicznych
  6. Suplementy diety oraz żywność wzbogacona w zaburzeniach odporności
  7. Suplementacja w różnych okresach życia
  8. Chemoprewencja
  9. Suplementy diety oraz żywność wzbogacona w zaburzeniach układu nerwowo – mięśniowego


Absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił m.in.:

  – krytycznie zweryfikować informacje zawarte na opakowaniach suplementów diety i żywności wzbogaconej
  – określić skuteczność i bezpieczeństwo suplementów diety oraz żywności wzbogaconej
  – efektywnie wdrożyć strategię postępowania profilaktycznego w przypadku wybranych schorzeń
  – rozwiązać problem potencjalnych interakcji suplement diety – lek
  – przekazywać informacje dotyczące suplementacji diety i jej skuteczności w oparciu o EBM,
  – zaplanować odpowiednią suplementację diety względem wieku pacjenta i jego ograniczeń żywieniowych
  – przekazywać precyzyjne informacje pacjentowi i jego opiekunom na temat właściwego stosowania suplementów diety i ryzyka ich interakcji z lekami
  – personalizować proces wyboru suplementów diety i żywności wzbogaconej
  – upowszechniać wzorce właściwego odżywiania oraz suplementacji, podejmować działania profilaktyczne niwelujące deficyt składników odżywczych


Rekrutacja na studia


Szczegółowe informacje o studiach