Kursy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów – rok 2023

Kursy doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy organizowane przez MCKP CM:

Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.


Zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach specjalizacji lekarskich, lekarze realizujący moduł podstawowy z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub patomorfologii będą przyjmowani na kursy z modułów specjalistycznych pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia danego modułu podstawowego.

Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW obowiązującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego. Do pobrania druk oświadczenia – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
Modułowe programy specjalizacji lekarskich


Archiwalne kursy specjalizacyjne dla lekarzy realizowane przez MCKP CM – rok 2021 ; rok 2022


Ogólne zasady udziału w kursach realizowanych przez MCKP CM w trybie zdalnym


Kursy wspólne

05-730/3-42-025-2023 Zdrowie publiczne 13-22.02.2023 – on-line

05-730/3-43-215-2023 Opieka paliatywna 20-21.03.2023 – stacjonarnie – kurs przeznaczony dla lekarzy objęty programem modułu podstawowego w zakresie pediatrii, z wyłączeniem specjalizacji z pediatrii.

05-730/3-43-214-2023 Prawo medyczne 17-19.04.2023 – on-line

05-730/3-42-026-2023 Zdrowie publiczne 18-27.09.2023 – on-line

05-730/3-43-215-2023 Prawo medyczne 20-22.11.2023 – on-line


Alergologia

05-731/3-03-002-2023 Profilaktyka i leczenie chorób alergicznych 30-31.03.2023 – on-line

05-731/3-05-003-2023 Alergia zawodowa 20-21.04.2023 – on-line

05-731/3-02-001-2023 Diagnostyka chorób alergicznych 21-22.09.2023 – on-line
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Anestezjologia i intensywna terapia

05-701/3-01-001-2023 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 27-30.03.2023 – on-line

05-701/3-04-002-2023 Postępy w intensywnej terapii (system modułowy). Intensywna terapia dorosłych – postępy (system dotychczasowy) 22-26.05.2023 – on-line

05-701/3-03-019-2023 Diagnostyka i leczenie bólu 4-8.12.2023 – on-line
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Chirurgia klatki piersiowej

01-735/3-02-002-2023 Zapobieganie i leczenie zakażeń wewnątrzszpitalnych 21-22.09.2023 – stacjonarnie
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Chirurgia ogólna

05-703/3-01-022-2023 Podstawy chirurgii 27-31.03.2023 – on-line

05-703/3-08-028-2023 Podstawy opieki geriatrycznej 11.09.2023 – on-line
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Chirurgia stomatologiczna

05-781/3-05-017-2023 Implantologia stomatologiczna 29.05-02.06.2023 – stacjonarnie

05-781/3-01-015-2023 Podstawy diagnostyki i leczenia w chirurgii stomatologicznej 18-22.09.2023 – stacjonarnie

05-781/3-02-016-2023 Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki 25-29.09.2023 – stacjonarnie
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Chirurgia szczękowo-twarzowa

05-704/3-09-013-2023 Złamania oczodołu- rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie 15-17.03.2023 – stacjonarnie

05-704/3-10-015-2023 Zachowawcze i chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy 27-28.04.2023 – stacjonarnie

05-704/3-11-016-2023 Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie chirurgiczne wrodzonych oraz nabytych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych 10-12.05.2023 – stacjonarnie

05-704/3-12-018-2023 Choroby ślinianek – rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie 24-26.05.2023 – stacjonarnie

05-704/3-07-017-2023 Epidemiologia, rozpoznawanie oraz chirurgiczne i skojarzone leczenie złośliwych nowotworów części twarzowej czaszki i szyi 14-16.06.2023 – stacjonarnie

05-704/3-02-014-2023 Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie swoistych oraz nieswoistych zapaleń tkanek miękkich i twardych części twarzowej czaszki i szyi, kierunki szerzenia się oraz zasady leczenia ropni i ropowic części twarzowej czaszki. 11-13.10.2023 – stacjonarnie
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Choroby wewnętrzne

05-705/3-07-018-2023 Geriatria 16-17.01.2023 – on-line

05-705/3-06-015-2023 Toksykologia 25-26.01.2023 – on-line

05-705/3-06-016-2023 Toksykologia 24-25.05.2023 – on-line

05-705/3-07-019-2023 Geriatria 14-15.09.2023 – on-line

05-705/3-03-020-2023 Alergologia 28-29.09.2023 – on-line

05-705/3-06-017-2023 Toksykologia 18-19.10.2023 – on-line
wszystkie kursy dla specjalizcji

Choroby zakaźne

05-706/3-03-003-2023 Zakażenia HIV i AIDS 12-13.06.2023 – stacjonarnie

05-706/3-02-002-2023 Hepatologia 28-29.09.2023 – stacjonarnie
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Dermatologia i wenerologia

05-707/3-01-003-2023 Wprowadzenie do dermatologii i wenerologii 20-24.03.2023 – stacjonarnie
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Diabetologia

05-740/3-01-001-2023 Wprowadzenie do specjalizacji w diabetologii 13-14.03.2023 – on-line

05-740/3-04-002-2023 Postępy w zakresie patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy 6-7.11.2023 – on-line

05-740/3-05-003-2023 Zasady leczenia cukrzycy za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CSII – terapia pompowa) oraz ciągłego pomiaru glikemii (CGMS) 4-5.12.2023 – on-line
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Geriatria

05-744/3-06-005-2023 Choroby układu kostno-stawowego i problemy ortopedyczne w wieku podeszłym 7.11.2023 – on-line

05-744/3-02-006-2023 Wielkie problemy geriatryczne 27-28.09.2023 – on-line

05-744/3-09-007-2023 Postępowanie zabiegowe w wieku podeszłym 19.10.2023 – on-line
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Hipertensjologia

05-788/3-01-001-2023 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie hipertensjologii 27-30.03.2023 – on-line

05-788/3-04-003-2023 Nadciśnienie tętnicze u dzieci, młodzieży i kobiet 20-21.04.2023 – on-line

05-788/3-02-005-2023 Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa w hipertensjologii 15-16.05.2023 – on-line

05-788/3-03-002-2023 Leczenie nadciśnienia tętniczego 12-15.09.2023 – on-line
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Kardiologia

05-748/3-03-006-2023 Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych 25-27.01.2023 – on-line

05-748/3-03-007-2023 Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych UWAGA ! ZMIANA TERMINU NA 27.02-01.03.2023 – on-line

05-748/3-16-015-2023 Nadciśnienie płucne i niewydolności prawej komory serca 17.03.2023 – on-line

05-748/3-09-001-2023 Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne 20-24.03.2023 – on-line

05-748/3-15-003-2023 Nadciśnienie tętnicze 31.03.2023 – on-line

05-748/3-12-018-2023 Ostre zespoły wieńcowe 3-4.04.2023 – on-line

05-748/3-08-012-2023 Elektrofizjologia i elektroterapia UWAGA ! ZMIANA TERMINU NA 12-16.06.2023 – on-line

05-748/3-16-016-2023 Nadciśnienie płucne i niewydolności prawej komory serca 02.06.2023 – on-line

05-748/3-02-005-2023 Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych 19-23.06.2023 – on-line

05-748/3-03-008-2023 Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych 9-11.10.2023 – on-line

05-748/3-09-002-2023 Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne 9-13.10.2023 – on-line

05-748/3-08-013-2023 Elektrofizjologia i elektroterapia 16-20.10.2023 – on-line

05-748/3-16-017-2023 Nadciśnienie płucne i niewydolności prawej komory serca 27.10.2023 – on-line

05-748/3-12-019-2023 Ostre zespoły wieńcowe 20-21.11.2023 – on-line

05-748/3-08-014-2023 Elektrofizjologia i elektroterapia 20-24.11.2023 – on-line

05-748/3-15-004-2023 Nadciśnienie tętnicze 30.11.2023 – on-line
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Medycyna paliatywna

05-750/3-04-003-2023 Zasady diagnostyki i leczenia bólu 2-4.10.2023 – on-line
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Medycyna rodzinna

05-713/3-03-010-2023 Wybrane problemy kliniczne 13-17.02.2023 ; 20-24.02.2023 ; 13-17.03.2023 ; 20-24.03.2023 ; 17-21.04.2023 ; 24-27.04.2023 – stacjonarnie

05-713/3-03-010-2023 Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej 19-23.06.2023 ; 26-28.06.2023 – stacjonarnie

05-713/3-02-009-2023 Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów 16-20.10.2023 ; 23-27.10.2023 – stacjonarnie
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Mikrobiologia lekarska

05-716/3-06-004-2023 Zakażenia skóry, tkanki podskórnej, tkanek miękkich, kości i stawów – etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, zapobieganie 22-26.05.2023 – stacjonarnie

01-716/3-08-001-2023 Zakażenia w okresie ciąży i okresu noworodkowego – etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, zapobieganie 29-31.05.2023 – stacjonarnie

01-716/3-13-002-2023 Epidemiologia i klinika zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Rola laboratorium w kontroli zakażeń 18-20.09.2023 – stacjonarnie
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Okulistyka

05-719/3-07-037-2023 Onkologia okulistyczna 2-3.02.2023 – on-line

05-719/3-07-038-2023 Onkologia okulistyczna 9-10.02.2023 – on-line

05-719/3-07-039-2023 Onkologia okulistyczna 16-17.02.2023 – on-line

05-719/3-07-040-2023 Onkologia okulistyczna 23-24.02.2023 – on-line

05-719/3-03-035-2023 Neurookulistyka kliniczna 12-13.06.2023 – on-line

05-719/3-05-036-2023 Zapalenia błony naczyniowej 30.06.2023 – on-line
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Onkologia i hematologia dziecięca

05-755/3-04-001-2023 Diagnostyka i leczenie nowotworów układu krwiotwórczego u dzieci 18-20.04.2023 – stacjonarnie

01-755/3-01-001-2023 Wprowadzenie do specjalizacji w onkologii hematologii dziecięcej 22-26.05.2023 – stacjonarnie

05-755/3-04-001-2023 Diagnostyka i leczenie nowotworów układu krwiotwórczego u dzieci 18-20.04.2023 – on-line
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Ortodoncja

05-782/3-01-009-2023 Wprowadzenie do współczesnej ortodoncji 30.01 oraz 06.02.2023 – stacjonarnie

05-782/3-07-008-2023 Analiza zdjęć rentgenowskich i cefalometria 13 oraz 27.02.2023 – stacjonarnie

05-782/3-01-020-2023 Wprowadzenie do współczesnej ortodoncji 20 oraz 27.03.2023 – stacjonarnie

05-782/3-04-018-2023 Czynność narządu żucia 23-24.03.2023 – on-line

05-782/3-09-023-2023 Leczenie ortodontyczne dorosłych 7 oraz 11.04.2023 – stacjonarnie

05-782/3-03-015-2023 Etiopatogeneza i diagnostyka wad wrodzonych głowy i szyi 27-28.04.2023 – on-line

05-782/3-02-021-2023 Postępowanie ortodontyczne w chorobach nowotworowych w obrębie narządu żucia 19 oraz 22.05.2023 – stacjonarnie

05-782/3-01-017-2023 Wprowadzenie do współczesnej ortodoncji 25-26.05.2023 – on-line

05-782/3-07-016-2023 Analiza zdjęć rentgenowskich i cefalometria 06-07.07.2023 – on-line

05-782/3-04-022-2023 Czynność narządu żucia 23 oraz 26.06.2023 – stacjonarnie
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

05-720/3-06-009-2023 Chirurgia kręgosłupa 20-24.02.2023 – on-line

05-720/3-03-008-2023 Wady stóp 15-19.05.2023 – on-line
wszystkie kursu dla specjalizacji >>>

Otolaryngologia

KURS ODWOŁANY 05-721/3-06-021-2023 Wprowadzenie do chirurgii głowy i szyi 14-17.02.2023 – stacjonarnie
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Pediatria

05-723/3-07-004-2023 Choroby nowotworowe u dzieci 24-26.02.2023 – stacjonarnie
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Periodontologia

05-783/3-01-001-2023 Podstawy diagnostyki i leczenia niechirurgicznego w periodontologii 12-16.06.2023 – hybrydowo

05-783/3-03-002-2023 Choroby błony śluzowej jamy ustnej 19-23.06.2023 – on-line

05-783/3-04-003-2023 Choroby błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna 25-29.09.2023 – hybrydowo
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Położnictwo i ginekologia

05-724/3-01-294-2023 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii 9-11.01.2023 – on-line

05-724/3-08-300-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 9-13.01.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-322-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 9-13.01.2023 – stacjonarnie

05-724/3-08-301-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 6-10.02.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-323-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 6-10.02.2023 – stacjonarnie

05-724/3-05-295-2023 Stany naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii 13-17.02.2023 – on-line

05-724/3-02-296-2023 Patofizjologia ciąży, porodu i połogu 6-10.03.2023 – on-line

05-724/3-08-302-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 6-10.03.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-324-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 6-10.03.2023 – stacjonarnie

05-724/3-08-303-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 3-7.04.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-325-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 3-7.04.2023 – stacjonarnie

05-724/3-07-299-2023 Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych 8-12.05.2023 – on-line

05-724/3-08-304-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 8-12.05.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-326-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 8-12.05.2023 – stacjonarnie

05-724/3-08-305-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 12-16.06.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-327-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 12-16.06.2023 – stacjonarnie

05-724/3-08-306-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 9-13.10.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-328-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 9-13.10.2023 – stacjonarnie

05-724/3-03-297-2023 Diagnostyka i terapia płodu 16-20.10.2023 – on-line

05-724/3-08-307-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 13-17.11.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-329-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 13-17.11.2023 – stacjonarnie

05-724/3-04-298-2023 Choroby przenoszone drogą płciową 4-8.12.2023 – on-line

05-724/3-08-308-2023 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 4-8.12.2023 – stacjonarnie

05-724/3-09-330-2023 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 4-8.12.2023 – stacjonarnie
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Protetyka stomatologiczna

05-784/3-09-005-2023 Leczenie protetyczne z zastosowaniem koron i mostów protetycznych 25-26.01.2023 – hybrydowo

05-784/3-03-004-2023 Leczenie protetyczne w trudnych przypadkach bezzębia z zastosowaniem biofunkcjonalnego systemu protetycznego BPS 14-15.02.2023 – on-line

05-784/3-10-019-2023 Implantoprotetyka stomatologiczna – podstawy teoretyczne oraz chirurgiczne i protetyczne procedury zabiegowe 20-22.02.2023- część teoretyczna; 13.03.2023- część praktyczna; 14-15.03.2023- część teoretyczna – hybrydowo

05-784/3-11-032-2023 Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe US – diagnostyka i leczenie 20-22.03.2023 – część teoretyczne; 27-29.03.2023 – część praktyczna – hybrydowo

05-784/3-14-007-2023 Leczenie zespołowe: periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia 04.04.2023 – on-line

05-784/3-11-006-2023 Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe US – diagnostyka i leczenie 03-05.07.2023- część teoretyczna; 10-12.07.2023- część praktyczna – hybrydowo
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Psychiatria

05-725/3-04-003-2023 Wprowadzenie do psychoterapii 9-13.01.2023 – stacjonarnie

05-725/3-04-004-2023 Wprowadzenie do psychoterapii 27-31.03.2023 – stacjonarnie

05-725/3-03-002-2023 Psychogeriatria 22-26.05.2023 – hybrydowo

05-725/3-01-001-2023 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie psychiatrii 23-27.10.2023 – on-line
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Psychiatria dzieci i młodzieży

05-756/3-03-002-2023 Psychoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży 6-10.02.2023 oraz 6-10.03.2023 – on-line

05-756/3-02-003-2023 Kompleksowe leczenie najważniejszych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży 27-31.03.2023 – stacjonarnie

05-756/3-01-001-2023 Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży 12-16.06.2023 – on-line
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Reumatologia

05-757/3-07-002-2023 Spondyloartropatie zapalne i związek zakażenia z zapaleniem stawów: a) reaktywne zapalenia stawów i spondyloartropatie zapalne, b) choroby zakaźne a choroby reumatyczne 27-28.02.2023 – on-line

05-757/3-13-004-2023 Osteoporozy pierwotne i wtórne 09.03.2023 – on-line

05-757/3-02-001-2023 Podstawy immunologii i immunologiczne techniki laboratoryjne 27.10.2023 – on-line

05-757/3-15-003-2023 Toczeń rumieniowaty układowy i układowe zapalenia naczyń 17.11.2023 – on-line
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

05-786/3-02-003-2023 Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej 21-22.02.2023 – stacjonarnie

05-786/3-06-006-2023 Leczenie endodontyczne z wykorzystaniem zabiegów chirurgii endodontycznej 16-17.03.2023 – stacjonarnie

05-786/3-02-004-2023 Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej 20-21.06.2023 – KURS ODWOŁANY stacjonarnie

05-786/3-04-005-2023 Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych 29.11-01.12.2023 – stacjonarnie
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Toksykologia kliniczna

05-759/3-05-001-2023 Problemy onkologiczne w toksykologii klinicznej 20-21.04.2023 – on-line

05-759/3-02-002-2023 Promocja zdrowia w toksykologii klinicznej 10-11.05.2023 – on-line

05-759/3-03-003-2023 Toksykologia szczegółowa. Ostre i przewlekłe zatrucia ksenobiotykami oraz ich następstwa 11-20.09.2023 – on-line

05-759/3-04-004-2023 Podstawy toksykologii przemysłowej i środowiskowej z zagadnieniami awarii i katastrof chemicznych oraz terroryzmu chemicznego 09-12.10.2023 – on-line

05-759/3-01-005-2023 Wprowadzenie do toksykologii klinicznej. Zagadnienia prawne i sądowo-lekarskie w toksykologii klinicznej 20-23.11.2023 – on-line
wszystkie kursy dla specjalizacji

Transplantologia kliniczna

05-761/3-05-002-2023 Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórek krwiotwórczych 15.03.2023 – on-line

05-761/3-04-001-2023 Leczenie immunosupresyjne i jego powikłania 26-27.04.2023 – on-line

05-761/3-05-013-2023 Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórek krwiotwórczych 13.10.2023 – stacjonarnie
wszystkie kursy dla specjalizacji

Urologia

05-729/3-05-002-2023 Onkologia urologiczna 17-19.04.2023 – stacjonarnie

05-729/3-06-003-2023 Endourologia i ESWL 15-17.05.2023 – stacjonarnie

05-729/3-10-004-2023 Warsztaty dydaktyczne – Laparoskopia w urologii 12-13.06.2023 – stacjonarnie
wszystkie kursy dla specjalizacji >>>

Urologia dziecięca

05-791/3-03-001-2023 Laparoskopia w urologii dziecięcej 15-17.11.2023 – stacjonarnie
wszystkie kursy dla specjalizacji