Kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów – rok 2024

Kursy doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów organizowane przez MCKP CM:

Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach specjalizacji lekarskich, lekarze realizujący moduł podstawowy z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub patomorfologii będą przyjmowani na kursy z modułów specjalistycznych pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia danego modułu podstawowego.
Informujemy że na czas trwania kursów organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW obowiązującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego. Do pobrania druk oświadczenia – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.


Jeżeli w programie kursu przewidziane są zajęcia, w ramach których uczestnicy mogą mieć kontakt z osobami małoletnimi, w związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich warunkiem dopuszczenia do udziału w ww. zajęciach będzie spełnienie przez uczestników obowiązków, o których mowa w Ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 lutego 2024 roku.
Klauzula informacyjna dla osoby zatrudnionej lub dopuszczonej do zadań związanych z działalnością podlegającą ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.


Modułowe programy specjalizacji:


Archiwalne kursy specjalizacyjne dla lekarzy realizowane przez MCKP CM  rok 2021 ; rok 2022 ; rok 2023


Ogólne zasady udziału w kursach realizowanych przez MCKP CM w trybie zdalnym


Specjalizacje:


05-724/5-01-278-2024 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii 9-11.01.2024 – on-line

05-724/3-09-296-2024 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 8-12.01.2024 – stacjonarnie

05-724/3-08-269-2024 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 8-12.01.2024 – stacjonarnie

05-724/3-09-297-2024 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 5-9.02.2024 – stacjonarnie

05-724/3-08-270-2024 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 5-9.02.2024 – stacjonarnie

05-724/3-05-279-2024 Stany naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii 5-9.02.2024 – on-line

05-724/3-09-298-2024 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 4-8.03.2024 – stacjonarnie

05-724/3-08-271-2024 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 4-8.03.2024 – stacjonarnie

05-724/5-02-280-2024 Patofizjologia ciąży, porodu i połogu 4-8.03.2024 – on-line

05-724/3-09-299-2024 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 8-12.04.2024 – stacjonarnie

05-724/3-08-272-2024 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 8-12.04.2024 – stacjonarnie

05-724/5-07-368-2024 Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych 13-17.05.2024 – on-line

05-724/3-09-300-2024 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 13-17.05.2024 – stacjonarnie

05-724/3-08-273-2024 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 13-17.05.2024 – stacjonarnie

05-724/3-09-301-2024 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 3-7.06.2024 – stacjonarnie

05-724/3-08-274-2024 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 3-7.06.2024 – stacjonarnie

05-724/3-09-302-2024 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 7-11.10.2024 – stacjonarnie

05-724/5-12-369-2024 Endoskopia – podstawowy 7-11.10.2024 – stacjonarnie

05-724/5-13-372-2024 Endoskopia – zaawansowany część I 7-11.10.2024 – stacjonarnie

05-724/5-14-375-2024 Endoskopia – zaawansowany część II 7-11.10.2024 – stacjonarnie

05-724/3-08-275-2024 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 7-11.10.2024 – stacjonarnie

05-724/5-03-367-2024 Diagnostyka i terapia płodu 14-18.10.2024 – on-line

05-724/3-08-275-2024 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 7-11.10.2024 – stacjonarnie

05-724/3-09-303-2024 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 4-8.11.2024 – stacjonarnie

05-724/5-12-370-2024 Endoskopia – podstawowy 4-8.11.2024 – stacjonarnie

05-724/5-13-373-2024 Endoskopia – zaawansowany część I 4-8.11.2024 – stacjonarnie

05-724/5-14-376-2024 Endoskopia – zaawansowany część II 4-8.11.2024 – stacjonarnie

05-724/3-08-276-2024 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 4-8.11.2024 – stacjonarnie

05-724/3-04-366-2024 Choroby przenoszone drogą płciową 2-6.12.2024 – on-line

05-724/3-09-304-2024 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 2-6.12.2024 – stacjonarnie

05-724/5-12-371-2024 Endoskopia – podstawowy 2-6.12.2024 – stacjonarnie

05-724/5-13-374-2024 Endoskopia – zaawansowany część I 2-6.12.2024 – stacjonarnie

05-724/5-14-377-2024 Endoskopia – zaawansowany część II 2-6.12.2024 – stacjonarnie

05-724/3-08-277-2024 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 2-6.12.2024 – stacjonarnie


wszystkie kursy dla specjalizacji – system modułowy od 2014.10.01
wszystkie kursy dla specjalizacji – system modułowy od wiosna 2023