Interdyscyplinarne problemy diagnostyczno- terapeutyczne w populacji geriatrycznej – 19.04.2024

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów, która odbędzie się w Krakowie 19 kwietnia 2024 roku.
Postępy współczesnej medycyny stawiają przed pracownikami ochrony zdrowia coraz większe wyzwania, wymuszając także większą współpracę interdyscyplinarną. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom proponujemy nową formułę konferencji szkoleniowych skierowanych jednoczasowo do trzech zawodów medycznych: lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Zgodnie z tą formułą każda sesja edukacyjna zawiera wykłady medyczne, diagnostyczne i farmaceutyczne dotyczące określonego problemu klinicznego.
Tematyka pierwszej konferencji ma dotyczyć interdyscyplinarnych problemów diagnostyczno-terapeutycznych w populacji geriatrycznej. Zaplanowane zostały 4 sesje tematyczne obejmujące zagadnienia związane z wielochorobowoscią, nadciśnieniem, chorobą niedokrwienną serca oraz kardioonkologią. Ponadto odbędzie się też seminarium na temat wpływu leków na wyniki badań laboratoryjnych. Mamy nadzieję, że Konferencja będzie dla Państwa źródłem praktycznych informacji dotyczących diagnostyki i leczenia wybranych schorzeń wieku podeszłego przedstawionych przez ekspertów różnych zawodów medycznych.Komitet naukowy:

  prof. dr hab. n. med. Barbara Gryglewska – Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM
  prof. dr hab. n. farm. Jacek Sapa – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
  prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica – Pełnomocnik Prorektora CM ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
  dr hab. n. farm. Anna Rapacz – Pełnomocnik Prorektora CM ds. specjalizacji, szkolenia ustawicznego i integracji kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM


Program konferencji:
9.30 Otwarcie konferencji
9.40-10.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY – Czy koncepcja “jedno zdrowie” odnosi się także do populacji geriatrycznej? – Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
10.00-11.15 Sesja I – WIELOCHOROBOWOŚĆ

 • Jak ograniczyć polipragmazję – spojrzenie farmaceuty/ farmakologa klinicznego – dr hab. Jarosław Woroń (UJ CM, Kraków)
 • Problemy wielochorobowości wśród starszych chorych – prof. dr n. med. Barbara Gryglewska (UJ CM, Kraków)
 • Trudności w interpretacji wyników badań laboratoryjnych przy wielochorobowości – prof. dr n. med. Bogdan Solnica (UJ CM, Kraków)

11.15-11.45 WYKŁAD SPONSOROWANY Od diagnostyki do skutecznego leczenia zaburzeń lipidowych z uwzględnieniem populacji osób starszych – dr med. Renata Rajtar- Salwa
11.45-13.00 Sesja II – NADCIŚNIENIE