Kursy dla lekarzy – rok 2022

Kursy doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów
POKOLENIA – Podnoszenie Kompetencji Lekarskich czyli bezpłatne kursy doskonalące – sprawdź ofertę


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy organizowane przez MCKP CM:

Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.


Zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach specjalizacji lekarskich, lekarze realizujący moduł podstawowy z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub patomorfologii będą przyjmowani na kursy z modułów specjalistycznych pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia danego modułu podstawowego.

Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW obowiązującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego. Do pobrania druk oświadczenia – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
Modułowe programy specjalizacji lekarskich


Archiwalne kursy specjalizacyjne dla lekarzy realizowane przez MCKP CM – rok 2021


Ogólne zasady udziału w kursach realizowanych przez MCKP CM w trybie zdalnym


Specjalizacje:

Kursy wspólne ; Alergologia ; Anestezjologia i intensywna terapia ; Chirurgia ogólna ; Choroby wewnętrzne ; Choroby zakaźne ; Diabetologia ; Geriatria ; Ginekologia onkologiczna ; Hipertensjologia ; Kardiologia ; Medycyna paliatywna ; Medycyna rodzinna ; Medycyna sądowa ; Mikrobiologia lekarska ; Nefrologia ; Okulistyka ; Onkologia i hematologia dziecięca ; Ortodoncja ; Otorynolaryngologia ; Pediatria ; Położnictwo i ginekologia ; Psychiatria ; Psychiatria dzieci i młodzieży ; Reumatologia ; Toksykologia kliniczna ; Transplantologia kliniczna ; Urologia ; Urologia dziecięca

Kursy wspólne:

05-730/3-42-001-2022 Zdrowie publiczne 7-16.02.2022 – kurs on-line

05-712/3-41-050-2022 Ratownictwo medyczne 7-11.03.2022 kurs odwołany – kurs on-line

05-730/3-43-185-2022 Prawo medyczne 16-18.05.2022 – kurs on-line

05-730/3-42-002-2022 Zdrowie publiczne 12-21.09.2022 – kurs on-line

05-712/3-41-051-2022 Ratownictwo medyczne 24-28.10.2022 – kurs odwołany – kurs on-line

05-730/3-43-186-2022 Prawo medyczne 14-16.11.2022 – kurs on-line


Alergologia:

05-731/3-03-002-2022 Profilaktyka i leczenie chorób alergicznych 7-8.04.2022 – kurs on-line

05-731/3-05-003-2022 Alergia zawodowa 21-22.04.2022 – kurs on-line

05-731/3-02-001-2022 Diagnostyka chorób alergicznych 22-23.09.2022 – kurs on-line


Anestezjologia i intensywna terapia:

05-701/3-01-002-2022 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 7-11.02.2022 – kurs on-line

05-701/3-04-001-2022 Postępy w intensywnej terapii/ Intensywna terapia dorosłych – postępy 23-27.05.2022 – kurs on-line

05-701/3-03-023-2022 Diagnostyka i leczenie bólu 05-09.12.2022 – kurs on-line


Chirurgia ogólna:

05-703/3-01-001-2022 Podstawy chirurgii 21-25.03.2022 – kurs on-line

05-703/3-08-012-2022 Podstawy opieki geriatrycznej 09.09.2022 – kurs on-line


Choroby wewnętrzne:

05-705/3-06-020-2022 Toksykologia 9-10.02.2022 – kurs on-line

05-705/3-07-002-2022 Geriatria 10-11.02.2022 – kurs on-line

05-705/3-06-021-2022 Toksykologia 18-19.05.2022 – kurs on-line

05-705/3-07-003-2022 Geriatria 29-30.09.2022 – kurs on-line

05-705/3-03-001-2022 Alergologia 6-7.10.2022 – kurs on-line

05-705/3-06-022-2022 Toksykologia 19-20.10.2022 – kurs on-line


Choroby zakaźne:

05-706/3-04-003-2022 Neuroinfekcje, nowe choroby zakaźne i bioterroryzm 30-31.06.2022 – kurs on-line

05-706/3-02-002-2022 Hepatologia/ Hepatologia – postępy 06-07.06.2022 – kurs on-line

05-706/3-03-001-2022 Zakażenia HIV i AIDS 13-14.06.2022 – kurs on-line

05-706/3-06-004-2022 Diagnostyka mikrobiologiczna. Zakażenia szpitalne i zawodowe 19-20.09.2022 – kurs stacjonarny


Diabetologia:

05-740/3-01-005-2022 Wprowadzenie do specjalizacji w diabetologii 7-8.03.2022 – kurs on-line

05-740/3-04-006-2022 Postępy w zakresie patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy 7-8.11.2022 – kurs on-line

05-740/3-05-007-2022 Zasady leczenia cukrzycy za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CSII – terapia pompowa) oraz ciągłego pomiaru glikemii (CGMS) 5-6.12.2022 – kurs on-line


Geriatria:

05-744/3-02-003-2022 Wielkie problemy geriatryczne 22-23.09.2022 – kurs on-line

05-744/3-09-004-2022 Postępowanie zabiegowe w wieku podeszłym 20.10.2022 – kurs on-line

05-744/3-06-006-2022 Choroby układu kostno-stawowego i problemy ortopedyczne w wieku podeszłym 15.11.2022 – kurs on-line

05-744/3-05-008-2022 Kardiologia geriatryczna 17.11.2022 – kurs on-line

05-744/3-08-009-2022 Zaburzenia odporności, infekcje i choroby hematologiczne w wieku podeszłym 16.11.2022 – kurs on-line


Ginekologia onkologiczna:

05-787/3-09-001-2022 Nowotwory szyjki macicy 07.02.2022 – kurs on-line

05-787/3-12-005-2022 Nowotwory sromu i pochwy 08.02.2022 – kurs on-line

05-787/3-10-003-2022 Nowotwory trzonu macicy 14.03.2022 – kurs on-line

05-787/3-17-007-2022 Kurs podsumowujący (atestacyjny): „Ginekologia onkologiczna” 15.03.2022 – kurs on-line

05-787/3-09-002-2022 Nowotwory szyjki macicy 26.09.2022 – kurs on-line

05-787/3-12-006-2022 Nowotwory sromu i pochwy 27.09.2022 – kurs on-line

05-787/3-08-014-2022 Zasady leczenia paliatywnego oraz opieki nad chorymi w terminalnym okresie choroby 29.09.2022 – kurs on-line

05-787/3-10-004-2022 Nowotwory trzonu macicy 21.11.2022 – kurs on-line

05-787/3-17-008-2022 Kurs podsumowujący (atestacyjny): „Ginekologia onkologiczna” 22.11.2022 – kurs on-line


Hipertensjologia:

05-788/3-01-001-2022 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie hipertensjologii 21-24.03.20222 kurs odwołany – kurs on-line

05-788/3-04-003-2022 Nadciśnienie tętnicze u dzieci, młodzieży i kobiet 28-29.03.2022 kurs odwołany – kurs on-line

05-788/3-03-005-2022 Leczenie nadciśnienia tętniczego 9-12.05.2022 – kurs odwołany – kurs on-line

05-788/3-03-006-2022 Leczenie nadciśnienia tętniczego 12-15.09.2022 – kurs on-line

05-788/3-04-004-2022 Nadciśnienie tętnicze u dzieci, młodzieży i kobiet 22-23.09.2022 – kurs on-line

05-788/3-01-002-2022 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie hipertensjologii 26-29.09.2022 – kurs on-line


Kardiologia:

05-748/3-15-006-2022 Nadciśnienie tętnicze 17.03.2022 – kurs on-line

05-748/3-09-004-2022 Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne 21-25.03.2022 – kurs on-line

05-748/3-12-008-2022 Ostre zespoły wieńcowe 04-05.04.2022 – kurs on-line

05-748/3-14-015-2022 Stabilna choroba niedokrwienna-serca 13.04.2022 – kurs stacjonarny

05-748/3-08-001-2022 Elektrofizjologia i elektroterapia 09-13.05.2022 – kurs on-line

05-748/3-02-016-2022 Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych 06-10.06.2022 – kurs on-line

05-748/3-03-018-2022 Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych 13-15.06.2022 – kurs on-line

05-748/3-03-019-2022 Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych 19-21.09.2022 – kurs on-line

05-748/3-02-017-2022 Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych 26-30.09.2022 – kurs on-line

05-748/3-15-007-2022 Nadciśnienie tętnicze 06.10.2022 – kurs on-line

05-748/3-09-005-2022 Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne 10-14.10.2022 – kurs on-line

05-748/3-08-002-2022 Elektrofizjologia i elektroterapia 17-21.10.2022 – kurs on-line

05-748/3-08-003-2022 Elektrofizjologia i elektroterapia 21-25.11.2022 – kurs on-line

05-748/3-12-009-2022 Ostre zespoły wieńcowe 14-15.11.2022 – kurs on-line


Medycyna paliatywna:

05-750/3-04-001-2022 Zasady diagnostyki i leczenia bólu 26-28.09.2022 – kurs on-line


Medycyna rodzinna:

05-713/3-03-009-2022 Wybrane problemy kliniczne 08.02-20.05.2022 – kurs on-line

05-713/3-01-011-2022 Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej 13-24.06.2022 – kurs stacjonarny

05-713/3-02-010-2022 Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów 17-28.10.2022 – kurs stacjonarny


Medycyna sądowa:

05-714/3-03-001-2022 Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych – część I 20-24.06.2022 – kurs stacjonarny

05-714/3-04-002-2022 Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych – część II 05-09.09.2022 – kurs stacjonarny

05-714/3-06-003-2022 Wykorzystanie danych z pośmiertnych badań obrazowych w diagnostyce sądowo-lekarskiej 14-18.11.2022 – kurs stacjonarny


Mikrobiologia lekarska:

05-716/3-11-005-2022 Zakażenia grzybicze – etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka i terapia zakażeń 26-28.09.2022 – kurs stacjonarny


Nefrologia:

05-752/3-04-004-2022 Transplantologia kliniczna 24-26.01.2022 – kurs on-line

05-752/3-01-003-2022 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie nefrologii 14-18.02.2022 – kurs on-line


Okulistyka:

05-719/3-07-003-2022 Onkologia Okulistyczna 03-04.02.2022 – kurs on-line

05-719/3-07-004-2022 Onkologia Okulistyczna 10-11.02.2022 – kurs on-line

05-719/3-07-005-2022 Onkologia Okulistyczna 17-18.02.2022 – kurs on-line

05-719/3-07-006-2022 Onkologia Okulistyczna 24-25.02.2022 – kurs on-line

05-719/3-03-001-2022 Neurookulistyka kliniczna 13-14.06.2022 – kurs on-line

05-719/3-05-002-2022 Zapalenia błony naczyniowej 24.06.2022 – kurs on-line


Onkologia i hematologia dziecięca:

05-755/3-04-001-2022 Diagnostyka i leczenie nowotworów układu krwiotwórczego u dzieci 17-19.05.2022 – kurs on-line


Ortodoncja:

05-782/3-01-027-2022 Wprowadzenie do współczesnej ortodoncji 23 i 27.12.2022 – kurs stacjonarny

05-782/3-09-008-2022 Leczenie ortodontyczne dorosłych 30.12.2022 – kurs stacjonarny


Otorynolaryngologia:

05-721/3-06-001-2022 Wprowadzenie do chirurgii głowy i szyi 14-17.03.2022 – kurs stacjonarny


Pediatria:

05-723/3-07-011-2022 Choroby nowotworowe u dzieci 22-24.02.2022 – kurs stacjonarny


Położnictwo i ginekologia:

05-724/3-01-280-2022 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii 10-12.01.2022 – kurs on-line

05-724/3-08-284-2022 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 10-14.01.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-09-293-2022 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 10-14.01.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-08-285-2022 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 07-11.02.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-09-294-2022 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 07-11.02.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-05-283-2022 Stany naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii 14-18.02.2022 – kurs on-line

05-724/3-02-281-2022 Patofizjologia ciąży, porodu i połogu 07-11.03.2022 – kurs on-line

05-724/3-08-286-2022 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 07-11.03.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-09-295-2022 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 07-11.03.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-08-287-2022 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 04-08.04.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-09-296-2022 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 04-08.04.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-07-303-2022 Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych 09-13.05.2022 – kurs on-line

05-724/3-08-288-2022 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 09-13.05.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-09-297-2022 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 09-13.05.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-06-334-2022 Endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku rozwojowego 16-27.05.2022 – kurs on-line

05-724/3-08-289-2022 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 06-10.06.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-09-298-2022 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 06-10.06.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-08-290-2022 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 10-14.10.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-09-299-2022 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 10-14.10.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-03-282-2022 Diagnostyka i terapia płodu 17-21.10.2022 – kurs on-line

05-724/3-08-291-2022 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 14-18.11.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-09-300-2022 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 14-18.11.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-04-302-2022 Choroby przenoszone drogą płciową 05-09.12.2022 – kurs on-line

05-724/3-08-292-2022 Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 05-09.12.2022 – kurs stacjonarny

05-724/3-09-301-2022 Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 05-09.12.2022 – kurs stacjonarny


Psychiatria:

05-725/3-03-001-2022 Psychogeriatria 09-13.05.2022 – kurs hybrydowy

05-725/3-04-014-2022 Wprowadzenie do psychoterapii 30.05 – 03.06.2022 – kurs stacjonarny

05-725/3-01-002-2022 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie psychiatrii 24-28.10.2022 – kurs on-line


Psychiatria dzieci i młodzieży:

05-756/3-02-002-2022 Kompleksowe leczenie najważniejszych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży 14-18.02.2022 – kurs on-line

05-756/3-03-003-2022 Psychoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży 07.02-11.03.2022 – kurs on-line

05-756/3-01-001-2022 Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży 20-24.06.2022 – kurs on-line


Reumatologia:

05-757/3-13-003-2022 Osteoporozy pierwotne i wtórne 29.03.2022 – kurs on-line

05-757/3-07-002-2022 Spondyloartropatie zapalne i związek zakażenia z zapaleniem stawów: a) reaktywne zapalenia stawów i spondyloartropatie zapalne, b) choroby zakaźne a choroby reumatyczne” 21-22.04.2022 – kurs on-line

05-757/3-02-001-2022 Podstawy immunologii i immunodiagnostyczne techniki laboratoryjne 13.10.2022 – kurs on-line

05-757/3-15-004-2022 Toczeń rumieniowaty układowy i układowe zapalenia naczyń 18.10.2022 – kurs on-line


Toksykologia kliniczne:

05-759/3-03-003-2022 Toksykologia szczegółowa. Ostre i przewlekłe zatrucia ksenobiotykami oraz ich następstwa 31.1-09.02.2022 – kurs on-line

05-759/3-02-002-2022 Promocja zdrowia w toksykologii klinicznej 25-26.05.2022 – UWAGA ! ZMIANA TERMINU, nowy termin wkrótce – kurs on-line

05-759/3-01-001-2022 Wprowadzenie do toksykologii klinicznej. Zagadnienia prawne i sądowo-lekarskie w toksykologii klinicznej 6-9.06.2022 – UWAGA ! ZMIANA TERMINU, nowy termin wkrótce – kurs on-line

05-759/3-04-004-2022 Podstawy toksykologii przemysłowej i środowiskowej z zagadnieniami awarii i katastrof chemicznych oraz terroryzmu chemicznego 3-6.10.2022 – kurs on-line

05-759/3-05-005-2022 Problemy onkologiczne w toksykologii klinicznej 26-27.10.2022 – kurs on-line


Transplantologia kliniczna:

05-761/3-05-001-2022 Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórek krwiotwórczych 16.03.2022 – kurs on-line

05-761/3-04-002-2022 Leczenie immunosupresyjne i jego powikłania 27-28.04.2022 – kurs on-line

05-761/3-05-014-2022 Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórek krwiotwórczych 24.05.2022 – kurs stacjonarny


Urologia:

05-729/3-05-008-2022 Onkologia urologiczna 25-27.04.2022 – kurs on-line

05-729/3-06-006-2022 Endourologia i ESWL/ Endourologia 23-25.05.2022 – kurs on-line

05-729/3-10-007-2022 Warsztaty dydaktyczne – Laparoskopia w urologii 20-21.06.2022 – kurs stacjonarny


Urologia dziecięca:

05-791/3-03-001-2022 Laparoskopia w urologii dziecięcej 16-18.11.2022 – kurs stacjonarny