Kursy dla lekarzy – rok 2022

Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.


Zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach specjalizacji lekarskich, lekarze realizujący moduł podstawowy z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub patomorfologii będą przyjmowani na kursy z modułów specjalistycznych pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia danego modułu podstawowego.

Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW obowiązującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego.
Do pobrania druk oświadczenia – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.

Modułowe programy specjalizacji lekarskich


Archiwalne kursy specjalizacyjne dla lekarzy realizowane przez MCKP CM – rok 2021


Kursy doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów


Ogólne zasady udziału w kursach realizowanych przez MCKP CM w trybie zdalnym


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy organizowane przez MCKP CM:

Specjalizacje:

Kursy wspólne ; Alergologia ; Anestezjologia i intensywna terapia ; Chirurgia ogólna ; Choroby wewnętrzne ; Choroby zakaźne ; Geriatria ; Ginekologia onkologiczna ; Hipertensjologia ; Kardiologia ; Medycyna paliatywna ; Medycyna rodzinna ; Medycyna sądowa ; Nefrologia ; Okulistyka ; Onkologia i hematologia dziecięca ; Ortopedia i traumatologia narządu ruchu ; Otorynolaryngologia ; Pediatria ; Położnictwo i ginekologia ; Psychiatria ; Psychiatria dzieci i młodzieży ; Reumatologia ; Transplantologia kliniczna ; Urologia ; Urologia dziecięca

Kursy wspólne:

05-730/3-42-001-2022 Zdrowie publiczne 7-16.02.2022 – kurs on-line

05-712/3-41-050-2022 Ratownictwo medyczne 7-11.03.2022 – kurs on-line

05-730/3-42-002-2022 Zdrowie publiczne 12-21.09.2022 – kurs on-line

05-712/3-41-051-2022 Ratownictwo medyczne 24-28.10.2022 – kurs on-line


Alergologia:

05-731/3-03-002-2022 Profilaktyka i leczenie chorób alergicznych 7-8.04.2022 – kurs on-line

05-731/3-05-003-2022 Alergia zawodowa 21-22.04.2022 – kurs on-line

05-731/3-02-001-2022 Diagnostyka chorób alergicznych 22-23.09.2022 – kurs on-line


Anestezjologia i intensywna terapia:

05-701/3-01-002-2022 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 7-11.02.2022 – kurs on-line

05-701/3-04-001-2022 Postępy w intensywnej terapii/ Intensywna terapia dorosłych – postępy 23-27.05.2022 – kurs on-line

Diagnostyka i leczenie bólu 05-09.12.2022 – kurs on-line


Chirurgia ogólna:

05-703/3-01-001-2022 Podstawy chirurgii 21-25.03.2022 – kurs on-line

05-703/3-08-012-2022 Podstawy opieki geriatrycznej 09.09.2022 – kurs on-line


Choroby wewnętrzne:

05-705/3-07-002-2022 Geriatria 10-11.02.2022 – kurs on-line

05-705/3-07-003-2022 Geriatria 15-16.09.2022 – kurs on-line

05-705/3-03-001-2022 Alergologia 15-16.09.2022 – kurs on-line


Choroby zakaźne:

05-706/3-04-003-2022 Neuroinfekcje, nowe choroby zakaźne i bioterroryzm 30-31.06.2022 – kurs on-line

05-706/3-02-002-2022 Hepatologia/ Hepatologia – postępy 06-07.06.2022 – kurs on-line

05-706/3-03-001-2022 Zakażenia HIV i AIDS 13-14.06.2022 – kurs on-line


Geriatria:

05-744/3-02-003-2022 Wielkie problemy geriatryczne 22-23.09.2022 – kurs on-line

05-744/3-09-004-2022 Postępowanie zabiegowe w wieku podeszłym 20.10.2022 – kurs on-line

05-744/3-06-006-2022 Choroby układu kostno-stawowego i problemy ortopedyczne w wieku podeszłym 15.11.2022 – kurs on-line


Ginekologia onkologiczna:

05-787/3-09-001-2022 Nowotwory szyjki macicy 17.01.2022 – kurs on-line

05-787/3-12-005-2022 Nowotwory sromu i pochwy 18.01.2022 – kurs on-line

05-787/3-10-003-2022 Nowotwory trzonu macicy 14.03.2022 – kurs on-line

05-787/3-17-007-2022 Kurs podsumowujący (atestacyjny): „Ginekologia onkologiczna” 15.03.2022 – kurs on-line

05-787/3-09-002-2022 Nowotwory szyjki macicy 26.09.2022 – kurs on-line

05-787/3-12-006-2022 Nowotwory sromu i pochwy 27.09.2022 – kurs on-line

05-787/3-10-004-2022 Nowotwory trzonu macicy 21.11.2022 – kurs on-line

05-787/3-17-008-2022 Kurs podsumowujący (atestacyjny): „Ginekologia onkologiczna” 22.11.2022 – kurs on-line


Kardiologia:

05-748/3-14-015-2022 Stabilna choroba niedokrwienna-serca 10.03.2022 – kurs stacjonarny

05-748/3-15-006-2022 Nadciśnienie tętnicze 17.03.2022 – kurs on-line

05-748/3-09-004-2022 Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne 21-25.03.2022 – kurs on-line

05-748/3-12-008-2022 Ostre zespoły wieńcowe 04-05.04.2022 – kurs on-line

05-748/3-08-001-2022 Elektrofizjologia i elektroterapia 09-13.05.2022 – kurs on-line

05-748/3-02-016-2022 Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych 06-10.06.2022 – kurs on-line

05-748/3-03-018-2022 Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych 13-15.06.2022 – kurs on-line

05-748/3-03-019-2022 Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych 19-21.09.2022 – kurs on-line

05-748/3-02-017-2022 Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych 26-30.09.2022 – kurs on-line

05-748/3-15-007-2022 Nadciśnienie tętnicze 06.10.2022 – kurs on-line

05-748/3-09-005-2022 Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne 10-14.10.2022 – kurs on-line

05-748/3-08-002-2022 Elektrofizjologia i elektroterapia 17-21.10.2022 – kurs on-line

05-748/3-08-003-2022 Elektrofizjologia i elektroterapia 14-18.11.2022 – kurs on-line

05-748/3-12-009-2022 Ostre zespoły wieńcowe 14-15.11.2022 – kurs on-line


Medycyna paliatywna:

05-750/3-04-001-2022 Zasady diagnostyki i leczenia bólu 26-28.09.2022 – kurs on-line


Medycyna rodzinna:

05-713/3-03-009-2022 Wybrane problemy kliniczne 08.02-20.05.2022 – kurs on-line

05-713/3-01-011-2022 Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej 13-24.06.2022 – kurs stacjonarny

05-713/3-02-010-2022 Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów 17-28.10.2022 – kurs stacjonarny


Medycyna sądowa:

05-714/3-03-001-2022 Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych – część I 20-24.06.2022 – kurs stacjonarny

05-714/3-04-002-2022 Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych – część II 05-09.09.2022 – kurs stacjonarny

05-714/3-06-003-2022 Wykorzystanie danych z pośmiertnych badań obrazowych w diagnostyce sądowo-lekarskiej 14-18.11.2022 – kurs stacjonarny


Nefrologia:

05-752/3-04-004-2022 Transplantologia kliniczna 24-26.01.2022 – kurs on-line

05-752/3-01-003-2022 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie nefrologii 14-18.02.2022 – kurs on-line


Okulistyka:

05-719/3-07-003-2022 Onkologia Okulistyczna 03-04.02.2022 – kurs on-line

05-719/3-07-004-2022 Onkologia Okulistyczna 10-11.02.2022 – kurs on-line

05-719/3-07-005-2022 Onkologia Okulistyczna 17-18.02.2022 – kurs on-line

05-719/3-07-006-2022 Onkologia Okulistyczna 24-25.02.2022 – kurs on-line

05-719/3-03-001-2022 Neurookulistyka kliniczna 13-14.06.2022 – kurs on-line

05-719/3-05-002-2022 Zapalenia błony naczyniowej 24.06.2022 – kurs on-line


Onkologia i hematologia dziecięca:

05-755/3-04-001-2022 Diagnostyka i leczenie nowotworów układu krwiotwórczego u dzieci 17-19.05.2022 – kurs stacjonarny


Otorynolaryngologia:

05-721/3-06-001-2022 Wprowadzenie do chirurgii głowy i szyi 14-17.03.2022 – kurs stacjonarny


Pediatria:

05-723/3-07-011-2022 Choroby nowotworowe u dzieci 22-24.02.2022 – kurs stacjonarny

Psychiatria:

05-725/3-03-001-2022 Psychogeriatria 09-13.05.2022 – kurs hybrydowy

05-725/3-04-014-2022 Wprowadzenie do psychoterapii 30.05 – 03.06.2022 – kurs stacjonarny

05-725/3-01-002-2022 Kurs wprowadzający: “Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie psychiatrii” 24-28.10.2022 – kurs on-line


Psychiatria dzieci i młodzieży:

05-756/3-03-003-2022 Psychoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży 07.02-11.03.2022 – kurs on-line

05-756/3-02-002-2022 Kompleksowe leczenie najważniejszych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży 14-18.02.2022 – kurs on-line

05-756/3-01-001-2022 Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży 06-10.06.2022 – kurs on-line


Reumatologia:

05-757/3-13-003-2022 Osteoporozy pierwotne i wtórne 17.02.2022 – kurs on-line

05-757/3-07-002-2022 Spondyloartropatie zapalne i związek zakażenia z zapaleniem stawów: a) reaktywne zapalenia stawów i spondyloartropatie zapalne, b) choroby zakaźne a choroby reumatyczne” 21-22.04.2022 – kurs on-line

05-757/3-02-001-2022 Podstawy immunologii i immunodiagnostyczne techniki laboratoryjne 13.10.2022 – kurs on-line

05-757/3-15-004-2022 Toczeń rumieniowaty układowy i układowe zapalenia naczyń 18.10.2022 – kurs on-line


Transplantologia kliniczna:

05-761/3-05-001-2022 Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórek krwiotwórczych 16.03.2022 – kurs on-line

05-761/3-04-002-2022 Leczenie immunosupresyjne i jego powikłania 27-28.04.2022 – kurs on-line


Urologia:

05-729/3-05-008-2022 Onkologia urologiczna 25-27.04.2022 – kurs on-line

05-729/3-06-006-2022 Endourologia i ESWL/ Endourologia 23-25.05.2022 – kurs on-line

05-729/3-10-007-2022 Warsztaty dydaktyczne – Laparoskopia w urologii 20-21.06.2022 – kurs stacjonarny


Urologia dziecięca:

05-791/3-03-001-2022 Laparoskopia w urologii dziecięcej 16-18.11.2022 – kurs stacjonarny


Wielkość fontu
Kontrast