O nas

Kształcenie wysoce specjalistycznych kadr jest jednym z podstawowych zadań Uniwersytetu Jagiellońskiego, a niezwykle dynamiczny rozwój nauk medycznych stwarza konieczność ustawicznego kształcenia zawodowego, które jest jednym z podstawowych czynników warunkujących spełnienie oczekiwań społeczeństwa w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych.
W strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego działa Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego pełniące funkcję organizatora kształcenia podyplomowego lekarzy oraz lekarzy dentystów.Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy konsultantów krajowych, wojewódzkich, Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz innych organizacji lekarskich realizuje kursy szkoleniowe objęte programem specjalizacji w nowym jednostopniowym systemie dla lekarzy oraz lekarzy dentystów.Dla lekarzy wszystkich specjalności organizowane są kursy doskonalące poszerzające wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w medycynie. Uczestnictwo w kursach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów honorowane jest punktami edukacyjnymi.
O nasKształcenie wysoce specjalistycznych kadr jest jednym z podstawowych zadań Uniwersytetu Jagiellońskiego, a niezwykle dynamiczny rozwój nauk medycznych stwarza konieczność ustawicznego kształcenia zawodowego, które jest jednym z podstawowych czynników warunkujących spełnienie oczekiwań społeczeństwa w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych.
W strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego działa Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego pełniące funkcję organizatora kształcenia podyplomowego lekarzy oraz lekarzy dentystów.czytaj więcej ….