O nas

Kształcenie wysoce specjalistycznych kadr jest jednym z podstawowych zadań Uniwersytetu Jagiellońskiego, a niezwykle dynamiczny rozwój nauk medycznych stwarza konieczność ustawicznego kształcenia zawodowego, które jest jednym z podstawowych czynników warunkujących spełnienie oczekiwań społeczeństwa w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych.
W strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego działa Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego pełniące funkcję organizatora kształcenia podyplomowego lekarzy oraz lekarzy dentystów.

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy konsultantów krajowych, wojewódzkich, Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz innych organizacji lekarskich realizuje kursy szkoleniowe objęte programem specjalizacji w nowym jednostopniowym systemie dla lekarzy oraz lekarzy dentystów.

Dla lekarzy wszystkich specjalności organizowane są kursy doskonalące poszerzające wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w medycynie. Uczestnictwo w kursach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów honorowane jest punktami edukacyjnymi.