Kursy

Szanowni Państwo, decyzją Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 11 marca 2020 roku wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim (łącznie z Collegium Medicum) wszystkie zajęcia dydaktyczne. W związku z powyższym, terminy kursów przewidzianych do realizacji po 11 marca 2020 ulegną zmianie. O nowych terminach będziemy Państwa informować na bieżąco.Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw NNW) obowiązującego na terenie szpitala. Do pobrania – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
Oferta kursów jest na bieżąco aktualizowana.

Kursy doskonalące


Kursy specjalizacyjne organizowane przez MCKP:

marzec 2020:
(Chirurgia ogólna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Choroby wewnętrzne, Diabetologia, Geriatria, Kardiochirurgia, Kardiologia, Ortodoncja, Położnictwo i ginekologia, Psychiatria dzieci i młodzieży, Urologia)

kwiecień 2020:
(Chirurgia szczękowo-twarzowa, Położnictwo i ginekologia, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Urologia, Kursy wspólne)

maj 2020:
(Chirurgia szczękowo-twarzowa, Choroby wewnętrzne, Geriatria, Kardiologia, Onkologia i hematologia dziecięca, Położnictwo i ginekologia, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Transplantologia kliniczna)

czerwiec 2020:
(Chirurgia szczękowo-twarzowa, Kardiologia, Medycyna rodzinna, Medycyna sądowa, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Periodontologia, Położnictwo i ginekologia, Psychiatria dzieci i młodzieży, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Toksykologia kliniczna, Urologia, Kursy wspólne)


Kursy specjalizacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw NNW) obowiązującego na terenie szpitala. Do pobrania – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
Wielkość fontu
Kontrast