Kursy dla lekarzy

Szanowni Państwo, decyzją Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 11 marca 2020 roku wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim (łącznie z Collegium Medicum) wszystkie stacjonarne zajęcia dydaktyczne. W związku z powyższym, terminy kursów przewidzianych do realizacji po 11 marca 2020 ulegną zmianie lub kursy będą realizowane w trybie zdalnym. O nowych terminach będziemy Państwa informować na bieżąco.


Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw NNW) obowiązującego na terenie szpitala. Do pobrania – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.

Oferta kursów jest na bieżąco aktualizowana.

Kursy doskonalące


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy organizowane przez MCKP:

maj 2020:
Specjalizacja: Alergologia
“Alergia zawodowa” 21-22.05.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Choroby wewnętrzne
Toksykologia 27-28-05.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych” 04-08.05.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Psychiatria
Psychogeriatria 04-08-05.2020 kurs on-line


czerwiec 2020:
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne
“Toksykologia” 08-09.06.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Choroby wewnętrzne
“Toksykologia” 28-30.06.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Choroby zakaźne
“Zakażenia HIV i AIDS” 01-02.06.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Kardiologia
“Nabyte zastawkowe wady serca” 01-03.06.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Kardiologia
“Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych” 01-05.06.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Kardiologia
“Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne” 15-19.06.2020


Specjalizacja: Okulistyka
“Neurookulistyka kliniczna” 15-19.06.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Okulistyka
“Zapalenia błony naczyniowej” 26.06.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Onkologia i hematologia dziecięca
“Diagnostyka i leczenie nowotworów układu krwiotwórczego u dzieci” 30.06 – 02.07.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
“Wady stóp” 22-26.06.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Psychiatria dzieci i młodzieży
“Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży” 01-05.06.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Psychiatria dzieci i młodzieży
“Psychoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży” 29.06-03.07.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Toksykologia kliniczna
“Wprowadzenie do toksykologii klinicznej. Zagadnienia prawne i sądowo-lekarskie w toksykologii klinicznej” 01-04.06.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Toksykologia kliniczna
“Toksykologia szczegółowa. Ostre i przewlekłe zatrucia ksenobiotykami oraz ich następstwa” 15-24.06.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Urologia
“Endourologia i ESWL. Endourologia.” 01-03.06.2020 kurs on-line


Kursy wrzesień – grudzień 2020 >>>


Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw NNW) obowiązującego na terenie szpitala. Do pobrania – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
Wielkość fontu
Kontrast