Kursy dla lekarzy dentystów

Szanowni Państwo, decyzją Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 11 marca 2020 roku wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim (łącznie z Collegium Medicum) wszystkie stacjonarne zajęcia dydaktyczne. W związku z powyższym, terminy kursów przewidzianych do realizacji po 11 marca 2020 ulegną zmianie lub kursy będą realizowane w trybie zdalnym. O nowych terminach będziemy Państwa informować na bieżąco.


Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw NNW) obowiązującego na terenie szpitala. Do pobrania – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.

Oferta kursów jest na bieżąco aktualizowana.

Kursy doskonalące


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy dentystów organizowane przez MCKP:

czerwiec 2020:
Specjalizacja: Periodontologia
“Choroby błony śluzowej jamy ustnej” 29.06-03.07.2020 kurs on-line


Specjalizacja: Protetyka stomatologiczna
“Leczenie protetyczne w trudnych przypadkach bezzębia z zastosowaniem biofunkcjonalnego systemu protetycznego BPS” 02-03.06.2020 kurs on-line


Stomatologia zachowawcza z endodoncją
“Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej” 09-10.06.2020 kurs on-line


wrzesień 2020:
Specjalizacja: Ortodoncja
“Biomechanika (reakcja tkanek na siły ortodontyczne)” 03.09 ; 09.09 ; 10.09.2020


Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna
“Podstawy diagnostyki i leczenia w chirurgii stomatologicznej” 07-11.09.2020 kurs on-line

Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna
“Onkologia jamy ustnej i twarzowej części czaszki” 21-25.09.2020 kurs on-line

Specjalizacja: Periodontologia
“Choroby błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna” 28.09-02.10.2020

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza z endodoncją
“Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej” 28-30.09.2020

październik 2020:
Specjalizacja: Ortodoncja
“Wprowadzenie do współczesnej ortodoncji” 15-22.10.2020


listopad 2020:
Specjalizacja: Ortodoncja
“Alergologia – zagadnienia ortodontyczne” 12-19.11.2020


grudzień 2020:
Specjalizacja: Ortodoncja
“Leczenie ortodontyczne dorosłych” 03-10.12.2020


Wielkość fontu
Kontrast